Energikommissionens anbefalinger på trapperne

ENERGI: Energikommissionens arbejde meldes nu klar til at blive præsenteret kort efter påske. Det bekræfter kilder over for Altinget. Arbejdet skyder processen i gang med den næste store energiaftale.

Energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) og administrerende direktør for Danfoss Niels B. Christiansen da de præsenterede Energikommissionen i marts 2016.
Energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) og administrerende direktør for Danfoss Niels B. Christiansen da de præsenterede Energikommissionen i marts 2016.Foto: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Morten Øyen

Energikommisisonens arbejde er trådt ind i slutfasen, før den endelige rapport og anbefalinger til politikerne skal præsenteres på et pressemøde i København mandag formiddag 24. april.

Fakta
Regeringen nedsatte 31. marts 2016 en Energikommission, som skal hjælpe Danmark med at indfri sine internationale klimaforpligtelser.

Energikommissionen skal for regeringen svare på en række spørgsmål inden for fem temaer:
  1. Det danske energisystems styrker og svagheder
  2. Omkostningseffektiv indfrielse af internationale klimaforpligtelser 
  3. Et omkostningseffektivt europæisk marked for energi 
  4. Et fremtidigt integreret energisystem 
  5. Danmark som teknologisk pionerland
Energikommissionen har haft godt et år til at forberede sit oplæg til energipolitiske mål og virkemidler for perioden 2020-2030.

Mandag 24. april offentliggør Energikommissionen en samlet rapport med anbefalinger til dansk energipolitik.

På pressemødet skal kommissionens formand, Danfoss-direktør Niels B. Christiansen, overrække kommissionens anbefalinger til energiminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Det bekræfter flere kilder over for Altinget.

Processen omkring regeringens Energikommission har været meget lukket siden arbejdet begyndte i foråret 2016. Dagen for præsentationen er ventet i spænding af mange aktører og energipolitikere, da kommissionens rapport og anbefalinger bliver det første væsentlige input til politikernes arbejde med den næste store energiaftale fra 2020 til 2030.

Fremtidens løsninger handler om at fortsætte udbygningen med mere vedvarende energi. Men fremtidens løsninger handler i lige så høj grad også om en effektiv udnyttelse af den vedvarende energi.

Niels B. Christiansen, Formand for Energikommissionen

Læs også: Lilleholt: Vores mål kræver massive investeringer

Da Energikommissionen blev præsenteret, slog ministeren fast at kommissionen skulle vurdere tendenser med betydning for den danske energipolitik og udtænke de næste træk i Danmarks grønne omstilling.

Mere fokus på effektiv udnyttelse af energi
Selv fremhævede kommissionsformand Niels B. Christiansen vigtigheden af at der skal udvikles et mere fleksibelt og integreret dansk energisystem der også udnytter den stigende digitalisering.

”Fremtidens løsninger handler om at fortsætte udbygningen med mere vedvarende energi. Men fremtidens løsninger handler i lige så høj grad også om en effektiv udnyttelse af den vedvarende energi,” sagde Niels B. Christiansen ved præsentationen af Energikommissionen på Danfoss på Als i 2016.

Læs også: Lilleholts energikommission får bunden opgave

I Dansk Fjernvarme håber direktør Kim Mortensen, at Energikommissionens anbefalinger giver et kvalificeret bud på hvordan Danmark så omkostningseffektivt som muligt indfrier internationale og nationale forpligtelser og samtidig øger Danmarks muligheder for at øge eksporten af energiteknologi.

Læs også: DI: Energikommissionen skal finde balancen

Fokus på flere eksportvarer
Han har også en forventning om, at kommissionen har kigget nærmere på fjernvarmens muligheder som lager for en øget mængde grøn energi.

Der er der store muligheder, mener Dansk Fjernvarme, som dog vurderer at det kræver bedre sammenhæng mellem sektorerne og fokus på udbygning af kollektive varmepumper.

”Energisektoren og ikke mindst fjernvarmen er i dag et eminent udstillingsvindue for de danske eksportvirksomheder. Derfor så jeg også, at vi med Energikommissionens anbefalinger ser forslag til hvordan vi kan få flere attraktive eksportvarer på hylderne, samtidig med at vi fastholder den høje forsyningssikkerhed og lave priser som vi har i dag,” siger Kim Mortensen.

Læs også: Dansk Energi: Det handler om anvendelse

Skal huske det lange sigte
Direktør i den grønne tænketank Concito Christian Ibsen mener at Energikommissionens arbejde er ”helt afgørende vigtigt” for de næste skridt i den danske energipolitik.

”Vi er kommet til et sted hvor vi skal til at have mere fokus på flere ting i energipolitikken. Vi skal ikke kun øge andelen af vindmøllestrøm og andet, men fokusere på hvor vi fremover får elektrificeret særligt varme og transport - og så skal vi i højere grad se dansk energipolitik i en europæisk kontekst,” siger Christian Ibsen.

Læs også: Klimarådet: Kommission kan hjælpe Danmark med på klimavognen

En af de ting Concito var bekymret over da Energikommissionen blev præsenteret, var at ordet 'omkostningseffektiv' var nævnt så mange gange, mens 'klima' ikke spillede nogen rolle.

”Vi håber Energikommissionen absolut har øjnene rettet mod den klimaudfordring der er, og ikke bare taler omkostningseffektivitet og byrder. Det er en af de ting vi vil kigge efter, når rapporten og anbefalingerne kommer. Det er vigtigt at have det lange lys på, så det ikke bare bliver hvordan vi lige halter os frem til 2030, men husker at medtænke hvordan skal vi nå frem mod de klima- og energimål vi har sat os i 2050,” siger Christian Ibsen.

Ifølge regeringsgrundlaget vil regeringen i efteråret komme med oplæg til en ny bred energiaftale efter 2020.

Altinget: energi og klima har tidligere haft en større debat om Energikommissionen. Her kan du genlæse debatten.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Christian Peter Ibsen

Direktør, Concito
cand.polit. i miljøøkonomi (Københavns Uni. 1998)

Kim Mortensen

Direktør, Dansk Fjernvarme, fhv. MF (S)
elektriker (Esbjerg Tekniske Skole 1986)

Lars Christian Lilleholt

MF (V), fhv. energi-, forsynings- og klimaminister
journalist (DJH 1993)

0:000:00