Erhvervsministeriet klatrer mod toppen

MAGTPANEL: En stærk minister og en erfaren departementschef sikrer Erhvervs- og Vækstministeriet en placering øverst i hierarkiet.

Det er næppe nogen overraskelse, at Statsministeriet og Finansministeriet igen sætter sig tungt på de øverste pladser på Altingets liste over ministeriernes magt.

Overraskelsen findes på 3. pladsen, som Erhvervs- og Vækstministeriet nu indtager foran Udenrigsministeriet og Justitsministeriet. I 2012 var ministeriet nr. 8 og i 2014 nr. 5. Der er flere grunde til Erhvervs- og Vækstministeriets høje placering.

Først og fremmest ledes ministeriet af en stærk duo.

I ministerstolen sidder Troels Lund Poulsen, som er en af regeringens helt centrale ministre. Han er tæt på Løkke og medlem af det indflydelsesrige Økonomiudvalg. Han flankeres af den tårnhøje Michael Dithmer, der er Slotsholmens mest erfarne departementschef. Dithmer har styret sit ministerium gennem turbulente tider, hvor blandt andre Ole Sohn, Annette Vilhelmsen og Henrik Sass Larsen har siddet i ministerkontoret, inden Troels Lund tog over. Og Dithmer har en fast hånd på roret. Faktisk vurderer Altingets ekspertpanel, at Dithmer næst efter Statsministeriets chef er den departementschef, som er bedst til at skabe resultater for sin minister.

"Med Dithmer som departementschef har Troels Lund-Poulsen fået den sidste af de gamle sværvægtere ved sin side. Hvis Dithmers ministre har fejlet, har det ikke været departementschefens skyld. Samtidig er hans erhvervspolitiske netværk med 32 år på Slotsholmen – heraf 21 som central departementschef – second to none," vurderer kommentator Susanne Hegelund, der har skrevet flere bøger om forholdet mellem politikere og embedsmænd.

Erhvervs- og Vækstministeriet har ikke et gigantisk budget, men da Løkke dannede sin regering, blev ministeriet styrket og fik blandt andet ansvaret for planloven. Ministeriet er også ansvarlig for prestigeprojekter som udflytning af statslige arbejdspladser og et opgør med overimplementering af EU-regler.

Nyt ministerium højt på listen
Ny på listen er Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, der ryger direkte ind på 6. pladsen. Ministeriet blev oprettet efter valget i juni med Inger Støjberg i ministerstolen og Uffe Toudal Pedersen som departementschef. Toudal havde indtil da været chef for Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Ministeriet har fået overdraget opgaver, der tidligere lå i Justitsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Socialministeriet, Undervisningsministeriet og det nu nedlagte Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter. Det er naturligvis den europæiske flygtningekrise, som for alvor har bragt ministeriet i fokus. Her har Støjbergs tropper ikke kun skullet forholde sig til grænsebomme, men også til kommunale budget- og boligudfordringer, ligesom flygtningesituationen betød, at Støjberg fik en nøglerolle i den del af trepartsforhandlingerne, som handlede om integration.

Miljøchef i bunden
Altingets ekspertpanel har vurderet ministeriernes hierarki, men derudover har panelet også vurderet departementschefernes indflydelse. På denne liste topper Statsministeriets departementschef Christian Kettel Thomsen efterfulgt af Michael Dithmer fra Erhvervs- og Vækstministeriet. Først på fjerdepladsen finder man Finansministeriets chef, Martin Præstegaard.

Her er det dog værd at bemærke, at panelet har vurderet, hvem der er bedst til at skabe resultater for deres minister, og altså ikke hvem der anses som den mest magtfulde. I giver fald var Præstegaard nok blevet placeret højere.

På departementschefs-listen indtager Henrik Studsgaard fra Miljø- og Fødevareministeriet en placering som tredjesidst. Da de to ministerier blev lagt sammen, gik Fødevareministeriets chef, Ib Byrge Sørensen, på pension, mens Studsgaard fra Miljøministeriet overtog styringen i den nye sammenbragte familie. Det har ikke været en dans på roser.

Godt nok fik ministeriet aftalt en landbrugspakke, men efterspillet var ikke kønt: Studsgaards minister, Eva Kjer Hansen, blev som bekendt væltet, akkompagneret af anonyme embedsmænds klagesang i en række medier.

"Studsgaard har haft en overmåde svær opgave. Med de enorme udfordringer, det sammenlagte Miljø- og Fødevareministerium stod over for – med ny politisk linje, samtidig med at vidt forskellige medarbejderkulturer skulle integreres – ville jeg derfor nok som minister have foretrukket at få en af de helt tunge drenge over i min departementschefstol,” lyder vurderingen fra Susanne Hegelund.

Helt i bunden af departementslisten ligger Anne Kristine Axelsson, der blev flyttet fra Justitsministeriet til Kirkeministeriet efter sagen om den berygtede nødløgn til Folketinget.

Forrige artikel Enhedslisten: A.P. Møller burde betale mere i skat Enhedslisten: A.P. Møller burde betale mere i skat Næste artikel Forgæves kamp mod kønsopdeling Forgæves kamp mod kønsopdeling