Esben Lunde Larsen frifindes i plagiat-sag

AFGØRELSE: Esben Lunde Larsen har ikke handlet i strid med god videnskabelig praksis i sin ph.d.-afhandling, lyder konklusionen fra Praksisudvalget på Københavns Universitet.

Foto: Thomas Lekfeldt/Scanpix

Der er i miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens ph.d.-afhandling fundet 19 tilfælde af tekstgenbrug, men der er i de fleste tilfælde tale om bagateller.

Sådan lyder konklusionen fra Praksisudvalget på Københavns Universitet, der har gennemgået Lunde Larsens afhandling. Dermed slår udvalget fast, at Esben Lunde Larsen ikke har handlet mod reglerne om god videnskabelig praksis.

I de fleste af tilfældene med tekstgenbrug er der ifølge Praksisudvalget tale om korte eller refererende tekstpassager samt tekster, der gengiver en almen forståelse. Dog kritiserer Praksisudvalget, at én specifik forfatter ikke er citeret og nævnt i litteraturlisten, ligesom udvalget noterer, at det generelt bør fremgå, når en afhandling bygger på et kandidatspeciale, som tilfældet er hos Esben Lunde Larsen.

”Det er en både klar og nuanceret afgørelse, fakultetet har modtaget fra Praksisudvalget. Vi vil nu vurdere perspektiverne i afgørelsen og følge sagen til dørs både i det konkrete tilfælde og med henblik på de mere principielle aspekter,” siger dekan Kirsten Busch Nielsen.

Esben Lunde Larsen besluttede selv at sende sin ph.d.-afhandling om Grundtvig til vurdering ved universitetet, efter der blev rejst tvivl om, hvorvidt han havde undladt relevante kildehenvisninger.

Herefter havde Det Teologiske Fakultet mulighed for enten at afslutte sagen, sende den videre til Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) eller sende den til Praksisudvalget. Her valgte fakultetet det sidste.

Praksisudvalget er det sted, hvor mindre alvorlige forseelser behandles. De alvorligste sager omkring forfalskning, fabrikering og plagiering behandles som videnskabelig uredelighed.

Esben Lunde Larsen er tilfreds med Praksisudvalgets afgørelse, fortæller han på Facebook.

"Konklusionen er helt klar: Der er ikke handlet i strid med reglerne om god videnskabelig praksis,” skriver han og fortsætter:

”Det er jeg tilfreds med, og det har også været min egen opfattelse igennem hele forløbet.”

Han erkender, at han i ni linjer ud af afhandlingens 324 sider har glemt at angive en kilde, nemlig Grethe Bülow-Olsen.

”Det ærgrer mig gevaldigt, at jeg har glemt at angive den ene kilde, for jeg gør en dyd ud af at gøre mit arbejde grundigt,” siger han.

Lunde Larsen hæfter sig dog ved, at Praksisudvalget skriver, at tekstpassagen er så kort og ubetydelig, at det er ”udvalgets opfattelse, at der ikke vildledes om egen indsats i en sådan grad, at det er i strid med god videnskabelig praksis”.

Praksisudvalgets afgørelse bliver nu sendt videre til Teologisk Fakultet, der vil komme med sin endelige konklusion i sagen om Esben Lunde Larsens ph.d.-afhandling.

Omtalte personer

Esben Lunde Larsen

Direktør for tro og bæredygtighed, World Ressources Institute i Washington D.C.
cand.theol. (Københavns Uni. 2008), ph.d. (Københavns Uni. 2013)

    Politik har aldrig været vigtigere

    Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion