Firma anklager kommune for at hæve penge på medarbejderes pensionskonti

STRID: Næstved Kommune har hævet pensionspenge fra menige medarbejdere i en lokal, privat virksomhed efter en eskalerende tvist mellem parterne. Firmaet skylder os penge, forklarer kommunen, som nu er meldt til politiet.

Den mindre virksomhed Næstved Sprog- og Integrationscenter har gennem 30 år stået for at undervise kommunens voksne udlændinge i dansk, men nu er samarbejdet endt i en højspændt konflikt. Arkivfoto fra asyllejren i Næstved, hvor en del af eleverne kommer fra.
Den mindre virksomhed Næstved Sprog- og Integrationscenter har gennem 30 år stået for at undervise kommunens voksne udlændinge i dansk, men nu er samarbejdet endt i en højspændt konflikt. Arkivfoto fra asyllejren i Næstved, hvor en del af eleverne kommer fra. Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix
Kristine Korsgaard

Dokumentfalsk, bedrageri og databedrageri. Så hårde er anklagerne mod Næstved Kommune, som er meldt til politiet for at have givet urigtige oplysninger til Skat og for på ulovlig vis at have trukket penge fra menige medarbejdere i en virksomhed.

Det er den foreløbige kulmination på en konflikt mellem den sydsjællandske kommune og firmaet Næstved Sprog- og Integrationscenter (NSI), som ellers gennem 30 år har samarbejdet om undervisning og integration af voksne udlændinge i Næstved. En konflikt, som tog fart, da kommunen i efteråret satte NSI fra opgaven, og hvor begge parter nu beskylder hinanden for snyd, svindel, pengeskyld og fordækte motiver.

I den konkrete sag anklager NSI kommunen for at gå så vidt som til at lade kampen gå ud over uskyldige ansatte.

Kommunen har blandt andet fået NSI-medarbejderes indbetalte pensionsbidrag og feriepenge ført tilbage og ind på kommunens egen konto. Man forsøgte også at få allerede indbetalte skatter fra medarbejderne tilbage fra Skat.* På den måde ville kommunen hente penge ind, som Næstved Sprog- og Integrationscenter skylder.

De skal meldes til politiet. Det er fup, svindel og bedrag

Helge Adam Møller (K), medlem af Næstved Kommunes økonomiudvalg, om virksomheden NSI

”Det er vanvittigt grænseoverskridende, at kommunen nu griber til handlinger, som inddrager sagesløse medarbejdere,” siger direktør i NSI Carsten Lê Madsen.

Næstved Kommune har ingen kommentarer under sagen
Kommunen mener, at Carsten Lê Madsens virksomhed skylder kommunen godt seks millioner kroner.

Det er vanvittigt grænseoverskridende, at kommunen nu griber til handlinger, som inddrager sagesløse medarbejdere

Carsten Lê Madsen, Direktør i Næstved Sprog- og Integrationscenter

Da NSI har nægtet at betale pengene, er kommunen gået ind for at modregne beløb i de menige medarbejderes betalte skatter og private pensionsindbetalinger. Det fremgår af både politianmeldelsen og af kommunens eget referat af sagen.

En mulighed Næstved Kommune har haft, fordi den gennem mange år har stået for lønadministrationen på vegne af NSI.

Kommunen ønsker ikke at udtale sig til Altinget, mens politiet behandler anmeldelsen. Næstved Kommune har også for nylig stævnet NSI for de penge, man mener at have til gode, og kommunen vil ikke udtale sig, mens den sag kører.

Kommunen har trukket 700.000 og vil fortsætte
Men hvordan kan kommunen overhovedet trække penge fra privatpersoners pensionskonti?

Ifølge NSI har kommunen ændret indberetninger hos Skat, ATP, Feriekonto og pensionsselskaberne, så det – i strid med sandheden - ser ud, som om medarbejderne i NSI var fratrådt ved årets udgang og derfor har haft en indkomst på 0 kroner i perioden januar til og med marts. Kommunen kalder det selv at ”afgangsføre medarbejderne med tilbagevirkende kraft”.

På den måde har kommunen fået allerede udbetalte pensionsbidrag og i enkelte tilfælde feriepenge tilbage på kommunens konto for i alt 700.000 kroner.*

Og byrådets økonomiudvalg besluttede på et møde i maj at fortsætte med at forsøge at trække penge tilbage via Skat og pensionsbidrag. NSI skønner, at det foreløbig er gået ud over 25-30 af de i alt cirka 35 ansatte.

Manglede feriepengene op til sommerferien
Eksempelvis har flere af de lærere, NSI har ansat til at stå for danskundervisningen, fået trukket penge fra deres personlige pensionsdepot. Og en servicemedarbejder har fået fjernet sine feriepenge, så der ikke var noget at hæve, da hun for nylig gik på sommerferie, fortæller virksomhedens bogholder Hanne Leger Larsen.

”Det er for det første meget indgribende for den enkelte, som bliver trukket i egne penge. Og det er grænseoverskridende for os i NSI, at der bliver givet falske oplysninger til myndighederne i vores navn,” siger direktør Carsten Lê Madsen.

Selve lønnen har medarbejderne i praksis beholdt, men i de officielle systemer ser det nu ud som om, de ikke har fået lønnen. Kommunen vil ikke kræve pengene tilbage fra medarbejderne, men ”som et samlet krav over for NSI,” fremgår det af kommunens referat.

Altinget har ridsen sagen op for en professor i erhvervsret og en advokat med speciale i offentlig ret. De vurderer begge umiddelbart, at kommunens handlinger formentlig er ulovlige, men understreger, at de ikke kender detaljerne i sagen.

”Det lyder, som om kommunen holder de ansatte som gidsler. Hvis kommunen var bange for at blive snydt af virksomheden, skulle de jo have lavet en aftale, der gav dem en garanti for pengene. Det har de ikke gjort, og når det så går galt, forsøger de at tørre den af på de ansatte – oven i købet ved at give urigtige oplysninger," siger advokat og partner i Klar Advokater Casper Hauberg Grønnegaard, som tidligere har været konstitueret landsdommer.

Læs også

To versioner af en lang konflikt: Fup, svindel og bedrag
Forud for de alvorlige beskyldninger mod Næstved Kommune går en mange måneder lang konflikt mellem den mindre virksomhed og den sydsjællandske kommune.

Afhængig af, hvem man spørger, er det enten fortællingen om en lille virksomhed, som får kommunen på nakken af personlige årsager. Og som derefter får frataget den hovedopgave, som de lever af, og bliver beskyldt for en række udokumenterede forsøg på svindel, som skal give kommunen et figenblad til at slippe af med dem.

Eller fortællingen om en kommune, som bliver opmærksom på bevidst snyd hos en privat leverandør. Som kærer sig nok om Næstved-borgernes skattekroner til at sætte en stopper for misbrug af dem, og som vælger en anden virksomhed til at varetage en vigtig opgave. Og som er udsat for NSI's forsøg på at hive de sidste penge ud af kommunen, før opgaven bliver givet videre til en anden.

”De skal meldes til politiet. Det er fup, svindel og bedrag,” har det konservative medlem af økonomiudvalget, Helge Adam Møller, tidligere sagt til Sjællandske.

Her er forløbet kort fortalt
I efteråret 2017 valgte Næstved Kommune at sende opgaven med at undervise og integrere voksne udlændinge i udbud. Næstved Sprog- og Integrationscenter havde ellers stået for arbejdet i 30 år. Nu tabte NSI opgaven, som i stedet gik til Dansk Flygtningehjælp.

Men det var ikke ordentligt begrundet, hvorfor de vandt, mener NSI, som derfor har klaget over processen ad flere omgange. To gange har kommunen trukket beslutningen tilbage, men er hver gang endt med igen at placere opgaven hos Dansk Flygtningehjælp. Den klagesag bliver formentlig afgjort efter sommerferien.

I december – halvanden måned efter den første klage fra NSI over kommunens måde at køre udbudsrunden på – fortalte Næstved Kommune, at den flere uger tidligere var stoppet med at henvise kursister til sprogcenteret, selv om NSI formelt havde opgaven indtil nytår. NSI fik altså ikke længere kunder i butikken.

Kommunen fortalte også, at den var holdt op med at betale for de test, som sprogcenteret sender eleverne igennem, selv om centeret fortsat var i gang med undervisning og test. Kommunen havde fået en anonym henvendelse fra tidligere medarbejdere i NSI om, at virksomheden snyder med testene. Desuden havde man fundet fejl i alle regninger fra NSI, lød begrundelsen.

Carsten Lê Madsen kalder påstandene usande, og Næstved Sprog- og Integrationscenter mener at have tilbagevist dem alle i en redegørelse.

Kursister kunne ikke alfabetet
Samtidig bestilte kommunen en undersøgelse af, hvor meget eleverne egentlig lærer af at gå på kursus hos Næstved Sprog- og Integrationscenter. Den viste dårlige resultater – for eksempel havde 15 af kursisterne ikke lært alfabetet.

”Jeg blev ked af det på deres vegne,” sagde kommunens arbejdsmarkedschef Torben Bahn Petersen dengang til Sjællandske.

Kommunen bruger rapporten som yderligere argumentation for, at virksomheden ikke har overholdt aftalerne med kommunen.

Men sprogcenteret kan ikke få at vide, hvordan stikprøven af elever i undersøgelsen er udvalgt. Og firmaet, der har undersøgt kvaliteten af kurset har makuleret testresultaterne, har NSI fået oplyst.

Sprogcenteret har klaget til det kommunale tilsyn over Næstved Kommune, som beskyldes for at fremsætte urigtige anklager mod virksomheden.

”Vi har brugt så mange kræfter og penge på den her sag. Nu handler det også om at bevise vores uskyld,” siger NSI-direktør Carsten Lê Madsen.

Millioner på spil
Men der er også store penge på spil.

Opgaven med at stå for danskkurser udgjorde 60-65 procent af NSI’s omsætning og var dermed en nærmest livsvigtig opgave for virksomheden, som nu har måttet fyre næsten halvdelen af sine ansatte.

Og så er der tre forskellige uenigheder om pengeskyld: De handler om husleje, danskkurser og løn.

Parterne er uenige om, hvem der skylder hvem husleje for nogle lokaler, som NSI har lejet af kommunen, og som kommunen i perioder har lejet tilbage fra NSI.

Samtidig mener NSI, at kommunen skylder dem penge for en del af danskkurserne.

Det har betydet, at NSI i flere måneder til gengæld lod være med at betale kommunen for de lønninger og pensionsbidrag, som Næstved Kommune per rutine har lagt ud for. Kommunen stod jo for NSI’s lønadministration, og hver måned udbetalte kommunen derfor løn fra sin egen bankkonto, hvorefter NSI plejede at refundere pengene.

Men det gjorde NSI ikke fra december 2017, og derfor mener kommunen, at den var berettiget til at hente pengene gennem medarbejderne.

Nu venter parterne på myndighedernes dom i de sager, de har anlagt mod hinanden. Altinget følger med.

 

*Rettelse: Efter denne artikels offentliggørelse er Næstved Kommune kommet med nye oplysninger om de beløb, den har trukket gennem medarbejderne. Det fremgik oprindeligt af artiklen, at kommunen har trukket i alt to millioner kroner i tidligere indbetalte skatter, arbejdsmarkedsbidrag og pensionsbidrag. Det står der også i kommunens eget referat om sagen, som kommunen har henvist Altinget til, da de ikke vil udtale sig i sagen.

Nu oplyser kommunen, at det alligevel ikke lykkedes at få så mange penge tilbage:
"Vi forsøgte oprindeligt at tilbagekalde/hente ca 2,0 mio kr, men vi har ikke fået penge tilbage fra SKAT og Feriekonto, så de 0,7 mio kr som vi har fået tilbage er primært pensionsindbetalinger, men også lidt feriepenge mv.," oplyser kommunen. Artiklen er derfor rettet fredag 13.7.18 klokken 18.20.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Carsten Lê Madsen

Adm. direktør, Næstved Sprog- og Integrationscenter, fhv. chefkonsulent, COK
cand.mag. i historie og filosofi (Odense Uni. 1994)

Helge Adam Møller

Regionsrådsmedlem (K), Region Sjælland, major, fhv. MF og statsrevisor
premierløjtnant (Gardehusarregimentet 1967)