Fiskere kan tabe over en milliard i omsætning på en hård Brexit

FISKERI: Ender Brexit uden en aftale, risikerer fiskerne at tabe værdier for cirka en milliard kroner årligt. Særligt store fartøjer vil blive hårdt ramt, viser ny rapport fra Københavns Universitet.

Omkring 50 fiskefartøjer kan få deres omsætning mere end halveret, hvis Storbritannien træder ud af EU uden en aftale.

Det fremgår af en ny rapport fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) på Københavns Universitet bestilt af Udenrigsministeriet.

"Det er især de store fartøjer, der vil blive ramt af det her, og for dem, der er mest berørt, kan det betyde, at de næsten mister hele overskuddet," forklarer professor emeritus Peder Andersen, der er en af de tre forfattere til rapporten.

Rapporten viser, at Brexit i værste fald kan medføre et gennemsnitligt tab i omsætningen på 61 procent for de fartøjer, der i dag henter mindst 15 procent af deres omsætning i de britiske farvande. Det betyder samtidigt, at deres nettooverskud kan blive reduceret med 91 procent.

Bekymret fiskeriminister
For erhvervet som helhed er der også store summer på spil. Danske fiskere henter i dag omkring 30 procent af den samlede danske landingsværdi fra fangster i britiske farvande, svarende til cirka en milliard kroner årligt.

Værdier, som erhvervet risikerer at miste adgangen til, hvis Brexit ender uden en aftale.

”En Brexit uden adgang til fiskeri i britiske farvande vil potentielt kunne få alvorlige konsekvenser for fiskerne, og det er jeg meget bekymret for. Dertil kommer, at Brexit kan få konsekvenser for fiskeindustrien, følgeerhverv og lokalsamfund, hvor flere hundrede arbejdspladser kan komme i fare," udtaler fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) i en pressemeddelelse og tilføjer:

"Regeringen har derfor vedvarende arbejdet for at sikre fortsat adgang til britiske farvande og fiskeressourcer i forbindelse med forhandlingerne om Storbritanniens udtræden af EU. Det arbejder vi fortsat hårdt på.”

De norske farvande
Beregningerne fra IFRO er beregnet ud fra fangsterne i dansk fiskeri i perioden 2016-2018 og er en opfølgning på en tilsvarende rapport, som IFRO udarbejdede i 2017.

Som noget nyt har forskerne denne gang set på, hvad der sker, hvis danske fiskere som konsekvens af Brexit også bliver helt eller delvist udelukket fra de norske fiskerizoner. Det kan blive aktuelt, hvis nordmændene efter en Brexit finder det mere attraktivt at lave en aftale med Storbritannien end med EU.

I det tilfælde vil danske fiskere miste samlet op mod 44 procent i omsætning, svarende til en værdi i landede fangster på cirka 1,5 milliard kroner, viser rapporten.

Sildefiskeri hårdt ramt
Hvis adgangen til britiske farvande bliver afskåret, vil det ifølge analysen få de største konsekvenser for større fartøjer, der fanger arter som sild, makrel og tobis. Der er også et vist dansk fiskeri efter blandt andet torsk, kulmule, mørksej og havtaske i de britiske farvande.

Analysen fra IFRO vedrører alene fangstsektoren og indeholder analyser af konsekvenser for fiskeindustrien, følgeerhverv eller lokalsamfund, men analysen fra 2017 viste, at der vil være mærkbare konsekvenser, især i Nordjylland.

De potentielle konsekvenser ser dog ud til at blive begrænset noget i i 2019, da fiskeriet har forsøgt at gardere sig ved i år ved at fremrykke fangstsæsonen for visse fiskerier. Eksempelvis er de danske makrelkvoter for 2019 stort set opfisket.

Forrige artikel Kommuner presser prisen, så firmaer må sige nej til at hjælpe handicappede Kommuner presser prisen, så firmaer må sige nej til at hjælpe handicappede Næste artikel ”Konkurrencestats-tænkningen er rigid og iltfattig. For en liberal er det en fattig måde at tænke uddannelse på” ”Konkurrencestats-tænkningen er rigid og iltfattig. For en liberal er det en fattig måde at tænke uddannelse på”