Seniorforsker til Forskerforum: I bedriver ikke kritisk journalistik, men dårlig journalistik

REPLIK: Eftersom mistænkeliggørelse ser ud til at være et centralt redskab for Forskerforum, virker det oprigtigt talt temmelig hyklerisk, når DJØF og DM’s repræsentanter klager over, at de selv er udsat for mistænkeliggørelse, skriver Jens Olaf Pepke Pedersen.

Af Jens Olaf Pepke Pedersen
Seniorforsker og ph.d., DTU Space

DJØF og DM har det seneste år indtaget en ubestridt bundplacering, når det gælder om at overholde de presseetiske regler. Derfor kunne man måske som minimum forvente, at organisationerne nu ville erklære, at de havde til hensigt at rette op på det triste resultat.

Men det er ikke de etiske overvejelser, der tynger redaktionen af DJØF og DMs blad Forskerforum i deres indlæg i Altinget. Tværtimod mener redaktionen ligefrem, at ”klager hos Pressenævnet” er en helt naturlig konsekvens af, at de ”skriver kritisk om universitets- og forskningsområdet”.

Heldigvis er denne holdning ikke udbredt i den danske medieverden. For eksempel har Weekendavisen i de sidste ti år kun tabt en enkelt sag i Pressenævnet. I modsætning hertil har en af Forskerforums skribenter, sociologen Jørgen Øllgaard, allerede for flere år siden erklæret, at de presseetiske regler i hans optik gør det ”umuligt at lave kritisk journalistik”.

Det er derfor ikke nogen nyhed, at Forskerforum hverken evner eller ønsker at efterleve de presseetiske regler. Til gengæld har redaktionen anlæg for tankelæsning, for i Altinget skriver de, at mit motiv for at klage til Pressenævnet er at ”forsøge at fremtvinge en normalisering af den klimaskeptiske position”.

Påstanden er helt udokumenteret og grebet ud af den blå luft, og det bliver helt bizart, når Forskerforum i deres udtalelse til Pressenævnet hævder, "at jeg alene har klaget over Forskerforums brud på de etiske regler, fordi jeg forsøger at inddrage Pressenævnet i en aktuel ”science war” med faglige og politiske undertoner.”

Desværre skriver redaktionen ikke, hvilket motiver de tillægger de øvrige, der det sidste år har klaget over Forskerforum, men det afslører redaktionens mangel på argumenter, når de i stedet vælger at tillægge modparten skumle motiver.

I deres indlæg i Altinget skriver Forskerforums redaktion (der alle er offentligt ansatte forskere), at de i bladet har beskæftiget sig med klimaforskningen, og det er da altid spændende, når forskere beskæftiger sig med emner uden for deres fagområde. I Forskerforums tilfælde har det nu mest ført til halve sandheder og hele misforståelser, og hvis det ikke var fordi DJØF og DM stod bag udgivelsen, ville Forskerforums skriverier såmænd også være ganske uinteressante.

Spørgsmålet er imidlertid, om den såkaldte ”kritiske journalistik”, Forskerforum hævder at dyrke, dækker over andet end regulære tilsvininger, som videnskabsjournalist Lone Frank fra Weekendavisen blev udsat for sidste år. Jørgen Øllgaard har ganske vist ikke længere sit motto ”Big and small – fuck them all” stående på sin hjemmeside, men det kunne for så vidt sagtens stå som Forskerforums undertitel.

Et aktuelt eksempelForskerforums ”journalistik” er omtalen af professor, dr. med.vet. Peter Andersen, hvor Forskerforum uden beviser skriver, at ”noget tyder på”, at han har indgået en "ureglementeret lokumsaftale”. Da Peter Andersens chef beder om at få Forskerforums spørgsmål fremsendt skriftligt, for så at svare skriftligt, skriver Øllgaard, at ”der stod Forskerforum af, for det lugtede af undvigelse og forhandling og noget, der ikke tåler dagens lys”.

Et andet aktuelt eksempel er et miniportræt af Esben Lunde Larsen, som Forskerforum bringer i sit martsnummer. Her står der, at Esben Lundes ph.d.-afhandling i foråret 2016 blev undersøgt for plagiat, men man fortæller ikke, at Praksisudvalget på Københavns Universitet afgjorde, at han ikke havde handlet i strid med god videnskabelig praksis i sin ph.d.-afhandling.

Det følger af reglerne for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt information, og Forskerforum overtræder derfor igen en af de presseetiske regler ved ikke at nævne Praksisudvalgets afgørelse i sagen.

Den selektive omtale af Esben Lunde er helt analog til sagen sidste sommer mellem Forskerforum og professor Helmuth Nyborg, hvor Forskerforum fik kritik af Pressenævnet, fordi de skrev, at Udvalget vedrørende Videnskabelig Uredelighed afgjorde, at Nyborg havde begået videnskabelig uredelighed, men igen uden at nævne, at den afgørelse blev omstødt ved en dom i Vestre Landsret.

I 2007 førte Forskerforums langvarige kampagner mod RUC-rektor Poul Holm til at 13 professorer, der alle var medlemmer af DJØF, skrev et fælles brev til DJØFs ledelse, hvor de opfordrede ledelsen til at gribe ind og sikre, hvad de kaldte ”almindelige krav om god journalistik i Forskerforum”.

Det har åbenbart fortsat lange udsigter, for selvom redaktionen i Altinget om min første klage skriver, at ”vi respekterer selvfølgelig Pressenævnet og bragte deres dom”, er det med respekten ikke sandt. Forskerforum snød mig nemlig for den oprejsning, Pressenævnet afgjorde, at jeg havde ret til.

Det følger af medieansvarsloven, at kendelsen skal offentliggøres på en fremtrædende måde, og det står i Pressenævnets vejledning, at kendelsen skal offentliggøres på det sted i mediet, der svarer til placeringen af den kritiserede artikel. Alligevel valgte Forskerforum at gemme kendelsen væk på næstsidste side i bladet, ligesom man lagde den kritiserede artikel på Forskerforums hjemmeside, men uden at henvise til nævnets kendelse.

Tidligere har Pressenævnet måttet opgive at behandle klager over Forskerforum, fordi redaktionen ikke ville tilmelde deres hjemmeside til Pressenævnet, men den går ikke længere, og i sidste uge førte sagen derfor til en ny påtale fra Pressenævnet og et pålæg om at Forskerforum skriver, at nævnet har udtalt kritik og linker til kendelsen.

Eftersom mistænkeliggørelse ser ud til at være et centralt redskab for Forskerforum, virker det oprigtigt talt temmelig hyklerisk, når DJØF og DM’s repræsentanter her på Altinget nu klager over, at de selv er udsat for mistænkeliggørelse. Så derfor er mit svar til DJØF og DM: Nej, I bedriver ikke kritisk journalistik, men dårlig journalistik. Desværre er det ikke ulovligt, men jeres medlemmer har fortjent bedre.

Forrige artikel Økonom: Bankpenge lever uden relation til Nationalbankens penge Økonom: Bankpenge lever uden relation til Nationalbankens penge Næste artikel R-kandidat: Et smallere DR gør os dummere R-kandidat: Et smallere DR gør os dummere
 • Anmeld

  Bente Petersen · Direktør Detox Consult IVS

  efter en god overskrift skuffet over indholdet...

  Ja der er dålig journalistik i Danmark... der er en utrolig ''enighed'' om udenrigspolitik, ''the master's voice''... er der overhovedet nogen medier (MSM) der stiller sig kritisk overfor for eksempel Skripal sagen ... og USA/UK/Frankrigs bombniger i Syrien her i April begge dele uden beviser ???? Er der nogen der har kritiseret Statministeren for hans totale opbakning... af disse to sager... og at det faktisk betyder at vi har smidt ideen overbord om at være en retsstat !!!! Og det er bare 2 af de seneste eksempler.... istedet får ovenståående navle beskuen... det er til at brække sig over...

 • Anmeld

  Christian X

  Reform af mediestrukturen og mediestøtten

  Medier har et stort ansvar for hvordan politik formidles og dermed også for hvordan:

  • Folkestyret opfattes (og visse grupper opildnes)
  • Politikere tænker, agere og lovgiver
  • Samt for hvem der vil være politikere.

  Men pressede medier lever af at råbe højest, hurtigst og værst. Denne udvikling er tilskyndet af, at vi holder liv i mange medier ved at tildele mediestøtte med spredehagl, så vi får for mange medier med ”højtråbende” indhold.
  Mediestøtten bør omlægges så vi får færre og bedre medier, der gør sig mere umage.

  Mediestøtte burde målrettes til:

  1. Fagtidsskrifter - som de store medier så kunne plukke gratis fra og perspektivere på (så ville fagligheden og sagligheden kunne løftes lidt).

  2. Flotte årlige præmieringer af god dybdegående, vigtig og afslørende journalistik (ville øge incitamentet til dybdegående og vigtig journalistik).

  3. Medievoldgift, hvor medier m.fl. kunne indberette medier for fejl mod et mindre beløb og til gengæld få beløbet flere gange igen af synderen, hvis de fik medhold (ville give et nyt og vigtigt incitament til at holde øje med hinanden - og dermed også til selv at udvise større omhyggelighed).

  4. Mediestøtte burde indeholde incitamenter til /joint verntures/fusioner af medier, der bliver fagligt stærkere og har bedre råd til grundighed, innovation og konkurrencen med udenlandske medier.

  5. Et nyt stort selvstændigt public medie i Jylland, hvor man har et andet syn på verden end, man har i København...

 • Anmeld

  J. Jensen

  Christian X

  Et fint indspark, der ender op med at opildne det jyske københavnerhad. Dit udsagn om at jyder skulle have at andet udsyn på verden kan forekomme lidt pudsigt, når de normalt har mere end svært ved ikke hele tiden at kigge indad

 • Anmeld

  T R

  Kun points for overskriften...

  Fuldstændig enig med Bente Petersen her - en for en gang skyld rammende overskrift erstattet med et mere eller mindre ligegyldigt indhold al den stund der hersker gennemgående propaganda vinde på stor politiske områder som skribenten ikke finder det ulejligheden værd at beskæftige sig med. Meget kan man sige om DJØF'ere, men der er satme langt op til risikoen for WW3!

  Måske skulle skribenten beskæftige sig med hvorfor flere og flere går væk fra main stream medier og over til alternative medier der ikke har copy/paste journalistik efter at være blevet løjet op i hovedet gentagne gange de sidste mange år. Det er langt mere relevant og interessant at se på.

 • Anmeld

  Christian X

  Tak J.J.

  Men din kommentar forklarer også, hvorfor jyder og mange andre danskere har det med København, som de har det...
  Det er også grunden til, at Jylland bør have et public servise medie. Medier bør afspejle den diversitet, der er i befolkningen og ikke kun Københavns.

 • Anmeld

  David Stodolsky · Researcher

  Danmark går ind i kampen mod alternative fakta?

  Forskerforum's issue on "alternative fakta" contains "alternative fakta" that remain uncorrected after repeated complaints to editors and to the Head of DM.

  https://www.magisterbladet.dk/news/2017/marts/danmarkgaarindikampenmodalternativefakta