Harun Demirtas: Dine udtalelser er uforklarligt pinlige, Sophie Løhde

KOMMENTAR: Innovationsministerens udtalelser om offentligt ansattes sygefravær vidner om manglende forståelse for arbejdsbyrder og -vilkår. Hvorfor hun ikke efter flere år som minister har gjort sig umage med at få gjort det ”uforklarlige” til ”forklarligt” er dybt pinligt, skriver sygeplejerske Harun Demirtas.

Lad mig forklare det ”uforklarlige” én gang til for Sophie Løhde.

Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en ny rapport, som fastslår, at de ansatte i det offentlige i gennemsnit har flere sygedage end ansatte i den private sektor.

Jeg synes i sig selv, det er grotesk hele tiden at sidestille de privat og de offentligt ansatte, da ressourcer og presset på systemet slet ikke er det samme. Men noget, der er endnu mere grotesk, er, at innovationsministeren stadig ikke har lært at bruge ”udenomsord” til ansatte, der i mange år har båret et offentligt system på skuldrene, til nakken knækker, og de bliver syge. Det er ikke til at fordøje.

Det er glædeligt, at innovationsministeren retter blikket på sygefraværet og vil investere penge i at gøre noget ved problematikken. Men det er beklageligt, at selv når hun giver en glædelig nyhed til de ansatte, kan hun ikke lægge skjul på sin nedladende tone over for os. Hun kalder nemlig sygefraværet for umiddelbart ”uforklarligt” – og antyder dermed, at der er tale om pjæk og snyd.

Nej, det er ej!

For hvad er egentlig det uforklarlige i sygefraværet, og hvad forstår hun ikke, når der hver uge er debatindlæg fra en offentligt ansat i aviserne, hvor de fortæller om deres arbejdsbyrder og vilkår?

Hvis man som minister, der har flere embedsfolk til at gøre arbejdet for én lettere, endnu ikke har opdaget, hvilke problemer de ansatte står over for, og oven i købet stempler flere menneskers sygefravær som ”uforklarligt” på trods af mange ansattes og organisationernes opråb, vil det så ikke være i orden at stemple ministerens adfærd som ”uforklarligt pinlig”?

Hvorfor har hun efter flere år som minister ikke gjort sig umage med at få gjort det ”uforklarlige” til ”forklarligt”? Det er pinligt!

For sundhedsvæsnets og sygeplejerskernes del skyldes det arbejdspres, opgavernes kompleksitet, flere krav på kvalitet og den manglende hensyntagen til mennesket, der bærer det hele. Politikerne kaster sig til et folketingsvalg ganske vist over sundhedsvæsnet og lover danskerne et bedre sundhedsvæsen, men det gøres altid på bekostning af de ansattes sundhed, som er det sidste, der bliver prioriteret.  

Effektiviseringer, flere besparelser, nye ideer, IT-systemer, der bliver opfundet og kastet over mennesker, der i forvejen er pressede dagligt, er simpelthen grunden til, at mange ansatte har et højt sygefravær. De magter det ikke mere.

Naturligvis kan man ikke udelukke, at god ledelse også er vigtig. Ministeren fortæller i sine udtalelser, at hun ikke kan forstå, hvorfor man på nogle plejehjem kan få tid til at bage boller og lave aktiviteter, men ikke på andre.

Svaret er simpelt: Hvis borgerne er mere komplekse, kravet til kvalitet er højt, og kompetencerne og kollegaerne mangler, kan man glemme alt om bollerne, men bare være glad, hvis personalet får tid til at tage sig af borgernes basale behov.

Flere sygeplejersker vælger bevidst på grund af de manglende ressourcer og opgavernes kompleksitet at arbejde deltid, på trods af at dette medfører konsekvenser for deres økonomi og deres fremtidige pension på et senere tidspunkt. Men en god pension er intet værd uden et godt helbred. Og det er jeg langtfra sikker på, vi har, når vi når pensionsalderen med dette tempo.

Skiftende vagter, arbejdspres og arbejdsmiljø har direkte indflydelse på sygeplejerskernes velvære.

Det er dette pres på os, der gør os syge. Det pres, du og alle andre godt ved eksisterer, men konstant taler ”uden om” og kun husker op til et folketingsvalg.

Ingen menneskers sygefravær er uforklarligt. Alt er forklarligt.

Ingen mennesker glæder sig over at ringe til deres leder og melde sig syg – ligesom der heller ikke er nogen leder, der glæder sig over medarbejderens sygdom.

-----

Harun Demirtas er tidligere flygtning. Han har arbejdet som sosu-hjælper, assistent og er i dag sygeplejerske. Hun har været rådgiver for unge LGBT-personer samt rådgivet om hiv og aids. Desuden er han næstformand i Dansk Sygeplejeråd i kreds H samt bestyrelsesmedlem i Aids-Fondet.

Forrige artikel Niels Jespersen: Radikale bejler til rosa Rikke, der kan afgøre valget Niels Jespersen: Radikale bejler til rosa Rikke, der kan afgøre valget Næste artikel Johanne Dalgaard: Jeg tør ikke håbe på Socialdemokratiet Johanne Dalgaard: Jeg tør ikke håbe på Socialdemokratiet