Helge Adam Møller stopper i Folketinget

AFSKED: Den konservative veteran Helge Adam Møller genopstiller ikke ved næste valg.
Foto: Thit Andersen/Altinget.dk

Helge Adam Møller har i dag orienteret sin valgkreds gennem 35 år, Næstved, og den konservative folketingsgruppe om, at han har besluttet at stoppe ved det kommende folketingsvalg.

"Det er med vemod, at jeg har truffet beslutningen nogle år før, jeg havde forestillet mig, at det blev aktuelt," siger Helge Adam Møller i en pressemeddelelse.

Problemer med helbredet
"Årsagen er, at jeg de sidste par måneder er løbet ind i nogle helbredsproblemer, som gør at jeg føler, at jeg ikke kan yde 100 procent. Og mindre end 100 procent har jeg aldrig ydet og mindre vil jeg ikke yde som folketingsmedlem."

"Gennem de 28 år jeg har været folketingsmand, har jeg bestræbt mig på at leve op til den tillid, som mit parti og mine vælgere har vist mig, ved at udføre mit politiske arbejde så godt og flittigt som jeg evnede. Ikke at kunne leve op til det i fremtiden, passer ikke til mit temperament – derfor min beslutning," slutter Helge Adam Møller.

Dokumentation

Helge Adam Møller, født 6. nov. 1942 i København, søn af oberst Adam Møller og sekretær Gerda Møller, begge forhenværende MF'er.

Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Sjællands Storkreds fra 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Storstrøms Amtskreds fra 10. januar 1984 til 13. november 2007.
Kandidat for Det Konservative Folkeparti i Næstvedkredsen fra 1976.

Parlamentarisk karriere
Medlem af Folketingets Præsidium fra 18. februar 2005.
Statsrevisor fra 23. maj 2000.
Medlem af North Atlantic Assembly (NAA) og næstformand for den danske delegation 1993-1994, formand for delegationen fra 2001 (nu NPA). Medlem af den parlamentariske forsamling for Organization on Security and Cooperation in Europe (OSCE) 1994-1998. Medlem af Nordisk Råd 1984-1993, formand for redaktionskomiteen 1988-1991, næstformand i juridisk udvalg 1991-1992 og formand for økonomisk udvalg 1992-1993. Formand for den konservative folketingsgruppe 1998-1999 og 2005-2008.

Uddannelse og erhverv
Tjeneste ved Jægerkorpset, fra 1970 til 1973.
Generalstabsuddannet, fra 1979 til 1980.
Kampsvømmeruddannelse, Søværnets Frømandskorps, 1970.
Amerikansk faldskærmsuddannelse, 10. Special Forces, 1971.
Student, Næstved Gymnasium, 1962.

I perioden 1973-1984 tjeneste som kompagnichef, operationsofficer, 2. Sjællandske Brigade og Østre Landsdelskommando samt chef for operationsektionen, Militærregion V.
Premierløjtnant ved Gardehusarregimentet, Næstved, 1967.
Indkaldt ved Gardehusarregimentet, Næstved, fra 1962.

Tillidshverv
Formand for hovedorganisationen af officerer i forsvaret (AC), lokalafdeling Slagelse, 1977-1979. Medlem af Næstved Byråd 1982-1993, viceborgmester 1990-1991. Formand for Færdselssikkerhedskommissionen 1990-2000. Præsident for De samvirkende danske Forsvarsbroderselskaber 1995-1999. Medlem af partiets hovedbestyrelse og forretningsudvalg fra 1998.

Kilde: Folketinget


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Helge Adam Møller

Regionsrådsmedlem (K), Region Sjælland, major, fhv. MF og statsrevisor
premierløjtnant (Gardehusarregimentet 1967)