Her er de danske EU-parlamentarikeres udvalgsposter

KABALE: Efter fem års pause får Danmark igen et medlem af EU-Parlamentets landbrugsudvalg. Derudover får industri, beskæftigelse, budgetkontrol og miljø høj prioritet blandt danske EU-parlamentarikere i det nye Parlament.

STRASBOURG: Danske parlamentarikere kommer til at fylde en del på rækkerne i udvalget for industri, forskning og energi i det nye EU-Parlament. 

Hele tre ud af 13 af de danske parlamentarikere står til at blive medlemmer af udvalget, der lægger linjen på område som roamingpriser for telefonsamtaler og EU's energi- og klimapolitik. De tre er Jeppe Kofod (S), Morten Helveg (R) og Bendt Bendtsen (K). 

Desuden får både budgetkontroludvalget, beskæftigelsesudvalget og miljøudvalget to danske fuldtidsmedlemmer, mens der kommer et enkelt dansk medlem i indre markedsudvalget, forfatningsudvalget og landbrugsudvalget.

Atter dansker i landbrugsudvalg
I den sidste lovgivningsperiode var Europa-Parlamentet med til at vedtage en vigtig reform af hele landbrugsområdet, men i den tid har der ikke været nogen danske parlamentarikere repræsenteret på fuldtid i landbrugsudvalget. 

Derfor glæder Jens Rohde (V) sig over, at han nu har tilkæmpet sig en plads i det populære udvalg. Han peger på, at der kommer til at være midtvejsevaluering af den nye reform i løbet af denne parlamentsperiode, ligesom arbejdet med den næste store reform af området også så småt vil tage sin begyndelse.

”Her er det umådelig vigtigt, at vi fra starten får fremlagt nogle oplæg fra både liberal og dansk side, der kan være med til at sikre, at vi ikke skal sidde og rette kommaer bagefter, men faktisk lægger den retning, reformen skal bevæge sig i,” siger Rohde.

Også Christel Schaldemose (S), der har fulgt området tæt i den sidste parlamentssamling som stedfortræder, forsøgte at komme med i udvalget.

”Jeg ville gerne have haft landbrug, men det var simpelthen ikke muligt,” siger Christel Schaldemose, der beholder sin post som fuldt medlem af indre markedsudvalget og som stedfortræder i miljøudvalget.

Artiklen fortsætter under oversigten. 

Det fulde overblik over danske udvalgsposter: 

Navn   Medlem af udvalg  Stedfortræder 
Bendt Bendtsen (K)  Industri/Forskning/Energi (ITRE)  International handel (INTA)
Morten Løkkegaard (V)

Indre Marked og
Forbrugerbeskyttelse (IMCO)

 
Morten Messerschmidt (DF) 

Kultur- og Uddannelsesudvalget (CULT)
Konstitutionelle Anliggender (AFCO)

 
Anders Vistisen (DF) 

Udenrigsudvalget (AFET)

Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL)
Borgernes Rettigheder og Retlige
og Indre Anliggender (LIBE)

Jørgen Dohrmann (DF)

Landbrug og
Udvikling af Landdistrikter (AGRI)

Miljø, Folkesundhed og
Fødevaresikkerhed (ENVI)
Rikke Karlsson (Løsgænger) 

Miljø, Folkesundhed og
Fødevaresikkerhed (ENVI)
Borgerklager (PETI) 

 
Jens Rohde (R) Landbrug (AGRI)

Industri/Energi (ITRE)
Transport- og Turismeudvalget (TRAN)

Morten Helveg Petersen (R)  Industri/Forskning/Energi (ITRE)  Borgerrettigheder (LIBE) 
Jeppe Kofod (S)  Industri/Forskning/Energi (ITRE)  Økonomi (ECON) 
Christel Schaldemose (S)  Indre marked (IMCO) Miljø, Folkesundhed og
Fødevaresikkerhed (ENVI) 
Ole Christensen (S)  Arbejdsmarked (EMPL)  Fiskeri (PECH) 
Margrete Auken (SF)  Miljø, Folkesundhed
og Fødevaresikkerhed (ENVI) 
Borgerklager (PETI)
 
Rina Ronja Kari (N) Arbejdsmarked (EMPL) Økonomi (ECON)

*Udvalgslisten er opdateret 26/1-2017.

Morten Messerschmidt (DF) er næstformand i Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (AFCO)

Morten Helveg Petersen (R) er næstformand for Udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE)

Anders Vistisen (DF) er næstformand i Udenrigsudvalget

Jørn Dohrmann (DF) er formand i Delegationen for forbindelser med Schweiz, Norge, Island og Liechtenstein.

Margrete Auken (SF) er næstformand for Parlamentets Palæstina-delegation.

Jeppe Kofod (S) er næstformand i Delegationen for forbindelser med De Forenede Stater.

Her kan du se, hvem der er formænd for udvalgene i Europa-Parlamentet. 

DF får ikke prioriteter
Hos Dansk Folkeparti havde Morten Messerschmidt inden valget håbet på, at DF kunne sætte sig på pladser i industriudvalget, det juridiske udvalg eller udvalget for grundlæggende rettigheder.

Det er dog kun blevet til stedfortræderposter i to af de tre udvalg. 

Som hovedudvalg får de fire parlamentarikere fra Dansk Folkeparti pladser i forfatnings-, budgetkontrol-, kultur-* og miljøudvalget samt udvalget for andragender, der tager sig af henvendelser fra de europæiske borgere. 

Alligevel glæder Morten Messerschmidt sig over de nye poster.

”Til sammen giver det Dansk Folkeparti en fuldstændig unik platform i Europa-Parlamentet,” siger Morten Messerschmidt i en videomeddelelse.

Mange udvalg uden danskere
Der er også en række udvalg, som ikke har danske medlemmer overhovedet. 

Det gælder udenrigsudvalget og dets to underudvalg for menneskerettigheder og for sikkerhed og forsvar samt udviklings-, transport-, regional-, kultur, rets- og ligestillingsudvalgene.

Den endelige sammensætning af Parlamentets politiske udvalg bliver først endelig stadfæstet torsdag morgen, når de 751 medlemmer af Europa-Parlamentet har stemt om det. 

*Opdateret, efter Rikke Karlsson (DF) har overladt sin udvalgspost i kulturudvalget til partifællen Anders Vistisen, og igen efter at Rikke Karlsson alligevel har valgt at beholde posten.

,

Forrige artikel EU-Parlamentet genvælger omstridt formand EU-Parlamentet genvælger omstridt formand Næste artikel Flertal af danskerne vil have højere karakterkrav til gymnasierne Flertal af danskerne vil have højere karakterkrav til gymnasierne