Her er hovedpunkterne i regeringens forslag til finansloven for 2021

DOKUMENTATION: Milliarder til corona-krigskasse, flere penge til ældreplejen og færre penge til udviklingslande. Få overblik over regeringens udspil til finansloven for 2021.

Finansminister Nicolai Wammen (S) har mandag fremlagt regeringens udspil til finansloven for 2021, som skal forhandles på plads i løbet af efteråret.

Få overblik over forslagets hovedpunkter her.

Reserve til genstart af dansk økonomi og særlige udfordringer afledt af covid-19

 • Der afsættes i alt 9,2 milliarder kroner i 2021 til en såkaldt krigskasse, der skal gå til "yderligere kommende stimulitiltag og håndtering af udfordringer afledt af covid-19".                                                

Øget robusthed i tilfælde af sundhedskriser

 • 70 millioner kroner årligt fra 2021 afsættes til den nye styrelse for forsyningssikkerhed
 • 13,3 millioner kroner årligt fra 2021 afsættes til en ny afdeling i Sundheds- og Ældreministeriet.
 • 18,5 millioner kroner årligt i 2021 og 2022 afsættes til en styrkelse af beredskabet i Sundhedsstyrelsen
 • 12,0 millioner kroner årligt i 2021 og 2022 afsættes til en styrkelse af Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Nyt børneudspil

 • Regeringen vil i efteråret præsentere et børneudspil. Der afsættes 150 millioner kroner i 2021, 250 millioner kroner i 2022 og 500 millioner kroner årligt i 2023 og 2024.

Kvalitet og kompetencer i ældreplejen

 • Der afsættes 200 millioner kroner årligt i 2021 og 2022 til ældreplejen.

Familieretshuset

 • Regeringen ønsker at afsætte midler til sagsbehandlingen i Familieretshuset. Der er sat gang i et udredningsarbejde.

Forsøg med ledsageordning for ældre med synshandicap

 • Der afsættes 20,0 millioner kroner i 2023 og 8,7 millioner kroner i 2024 til forsøg med en ledsageordning for ældre med synshandicap. Finansieringen supplerer de allerede afsatte midler i 2021 og 2022 og vil derfor være en fireårig forsøgsordning.

Faglig rådgivning til udsatte børn og børn med særlige behov

 • Der afsættes 16,0 millioner kroner årligt fra 2021 og frem til at videreføre den eksisterende faglige rådgivning af fagprofessionelle, dagtilbud, skoler og kommuner om arbejdet med udsatte børn og unge, børn og unge med særlige behov samt tosprogede børn og unge.

Yderligere prioritering til social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet

 • Regeringen prioriterer på finanslovforslaget yderligere 50 millioner i 2021 til social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

Prioritering af skattevæsenet

 • Der afsættes midler til Skatteministeriets udviklings- og genopretningsopgaver, grunddrift samt kontrol og regelefterlevelse på 1,3 milliarder kroner i 2021 samt en fastholdelse af bevillingsniveauet hertil i 2022-2024.

Flerårsaftale for skattevæsenet

 • Regeringen lægger op til, at der indgås en politisk flerårsaftale om skattevæsenet, der skal sikre flerårige rammer i 2022 og frem, en prioritering af opgaver og aktiviteter i skattevæsenet samt en bedre styring af it-udviklingsprojekter.
 • Som forberedelse nedsætter regeringen et udvalg, der skal ledes af eksterne eksperter, og samtidig opretter regeringen et uafhængigt it-tilsyn på Skatteministeriets område med eksterne medlemmer. 

Politiet

 • Regeringen ønsker blandt andet at etablere 20 nye nærpolitienheder, at prioritere 150 ekstra lokalbetjente og at etablere en ny national efterforskningsenhed.
 • Der afsættes reserver på 2,1 milliarder kroner i 2021, 2,3 milliarder kroner i 2022, 2,5 milliarder kroner i 2023 og 2,6 milliarder kroner i 2024 til initiativer i politiet og anklagemyndigheden.
 • Der afsættes derudover en reserve på 42,1 millioner kroner i 2021, 74,0 millioner kroner i 2022, 74,2 millioner kroner i 2023 og 74,4 millioner kroner i 2024 til en særskilt styrkelse af PET.

Kriminalforsorgen

 • Der afsættes i alt cirka 95 millioner kroner i 2021 til at videreføre initiativerne for Kriminalforsorgen fra 2020 og at forberede og igangsætte yderligere kapacitetsudvidelser fra 2022 og frem.

Natur og biodiversitet

 • Der afsættes 50 millioner kroner årligt i 2021-2024 til naturen og biodiversiteten.

Grønt nationalregnskab

 • Der afsættes 3,5 millioner kroner årligt i perioden 2021-2024 til at videreføre arbejdet med et grønt nationalregnskab.

Videreførelse af State of green og Tænk Kemi

 • Der afsættes 10,5 millioner kroner årligt i 2021-2024 til at videreføre State of Green.
 • Der afsættes 3,1 millioner kroner i 2021 til at videreføre Tænk Kemi under Forbrugerrådet.

Miljøområdet

 • Der er afsat 17,5 millioner kroner i 2021 og 12,0 millioner kroner årligt i 2022-24 til et samlet løft af miljøområdet. Midlerne skal blandt andet anvendes til e-handelskontrollen med skadelige kemikalier i legetøj og kosmetik og til en yderligere screening af miljøfarlige stoffer i vandområder.

CAP 2022-2027

 • Der afsættes 30 millioner kroner i 2021 til Landbrugsstyrelsens forberedende arbejde, herunder med at klargøre it-platformen til at understøtte en smidig administration forud for implementeringen af den næste reformperiode for den fælleseuropæiske landbrugspolitik.

Grøn forskning

 • Regeringen vil senere fremlægge et konkret oplæg til udmøntning af forskningsreserven i 2021, hvor det er regeringens ambition, at de øremærkede midler til grøn forskning i 2021 overstiger niveauet for grøn forskning i 2020.

Aflysning af den forudsatte indeksering af punktafgifter

 • Den forudsatte indeksering af en række punktafgifter, herunder afgifter på chokolade, afgift på konsum-is, afgifter på kaffe og glødelamper og afgift på ledningsført vand, aflyses. Det indebærer et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på cirka 50 millioner kroner i 2021 stigende til cirka 330 millioner kroner i 2025.

Videreførelse af Vækstlåneordningen, Små Vækstkautioner og Matchfinansieringsordningen

 • Regeringen afsætter 129,1 millioner kroner årligt i 2021 og 2022 og 178,1 millioner kroner i 2023 til en videreførelse af Vækstlåneordningen, Små Vækstkautioner og Matchfinansieringsordningen indtil 2023.
 • For Vækstlåneordningen afsættes der også 105,0 millioner kroner i 2024 til dækning af statsfinansielle risici, der skal afholdes så længe, der er træk på ordningens låneramme.

Udenrigstjenesten

 • Udenrigstjenesten får tilført 62,7 millioner kroner i 2021, hvilket svarer til en annullering af omprioriteringsbidraget i 2020 og 2021.
 • Udenrigsministeriet får derudover tilført 5,0 millioner kroner årligt i 2021 og 2022 til den langsigtede opgaveforøgelse som følge af covid-19-pandemien.

Kulturområdet

 • Der afsættes 50,0 millioner kroner årligt i 2021 og 2022 til kulturinitiativer.

Øvrige sundhedsindsatser

 • Der afsættes 13,0 millioner kroner årligt i 2021 og 2022 til en videreførelse af driften af Den Nationale
  Biobank.
 • Der afsættes 10,0 millioner kroner i 2021 til en videreførelse af blødererstatningsfonden.
 • Der afsættes 9,1 millioner kroner i 2021, 9,6 millioner kroner årligt i 2022-2023 og 10,2 millioner kroner i 2024 til en
  udvidelse af godtgørelsesordningen for asbestofre.

Nævnenes Hus

 • Der afsættes 10,0 millioner kroner i 2021 stigende til 14,0 millioner kroner i 2024 til Nævnenes Hus

Videreførelse af Plandata.dk

 • Der afsættes 28,9 millioner kroner i 2021, 19,6 millioner kroner i 2022, 20,0 millioner kroner i 2023 og 20,2 millioner kroner i
  2024 til at videreføre Plandata.dk.

Indsatser i Grønland og på Færøerne

 • Der afsættes 9,5 millioner kroner årligt i 2021 og 2022 til at overtage Greenland Climate Netvork fra Nasa.
 • Der afsættes 1,9 millioner kroner i 2021 til den resocialiserende behandling i Kriminalforsorgen i Grønland.
 • Der afsættes 2,7 millioner kroner årligt fra 2021 og frem til en ændring af den grønlandske retsplejelov.

Det offentlige forskningsbudget

 • Regeringen fastholder det offentlige forskningsbudget på 1 procent af BNP. 

Udviklingsbistand

 • Der afsættes 0,7 procent af BNI i udviklingsbistand. Det er et fald på 445,1 millioner kroner i forhold til den samlede bistandsramme i 2020.

Reserve til forhandlinger om finansloven

 • Der er afsat en reserve på 1,5 milliarder kroner årligt i 2021 til 2024 til forhandlingerne om finansloven. Der er blandt andet lagt op til, at reserven skal finansiere velfærd, grønne initiativer og medieaftaler, herunder annullering af besparelser på DR. 

Forslag til finansiering

 • Regeringen planlægger et underskud på 0,5 procent af den strukturelle saldo og vil dermed gå helt til grænsen for, hvad der ifølge budgetloven må være af underskud. Det er det underskud, der skal betale størstedelen af initiativerne i udspillet.
 • Regeringen vil også droppe bredbåndspuljen, der skal hjælpe borgere med at få hurtigere internet i tyndt befolkede områder. Det giver 100 millioner kroner.

Følg Finanslov 2021
(Finansministeriet)

2/10
2020
14/9
2020
8/9
2020
2/10
2020
8/9
2020
3/9
2020
1/9
2020
1/9
2020
1/9
2020
1/9
2020
1/9
2020
31/8
2020
31/8
2020
31/8
2020
31/8
2020
31/8
2020
31/8
2020
31/8
2020

Forrige artikel Reaktioner på finanslovsudspillet: ”Dybt bekymrende” og ”helt rigtigt” Reaktioner på finanslovsudspillet: ”Dybt bekymrende” og ”helt rigtigt” Næste artikel Regeringen udskyder storstilet valgløfte: Naturudspil kommer først om et år Regeringen udskyder storstilet valgløfte: Naturudspil kommer først om et år