Efter 20 år står Statsrevisorerne over for formandsskifte

SKIFTE: Henrik Thorup, Pia Kjærsgaards mand, står til at blive ny formand for en af Folketingets vigtige kontrolinstanser til oktober, når Peder Larsen (SF) forventes at stoppe efter 20 års tjeneste. 

 SF er ikke længere store nok til selv at sørge for mandaterne til en post i Folketingets kontrolorgan, derfor står Peder Larsen (SF) efter 20 år til at forlade formandsposten for Statsrevisorerne.  
 SF er ikke længere store nok til selv at sørge for mandaterne til en post i Folketingets kontrolorgan, derfor står Peder Larsen (SF) efter 20 år til at forlade formandsposten for Statsrevisorerne.   Foto: Ritzau Scanpix/ Nils Meilvang
Toke Gade Crone Kristiansen

Det er udsigt til, at familien Kjærsgaard kommer til at sidde tungt på tillidsposterne i Folketinget.

Til oktober skal der nemlig findes nye Statsrevisorer og her kan Henrik Thorup (DF), som også er Pia Kjærsgaards mand, blive den statsrevisor, som har siddet længst i kontrolorganet.

SF står på grund af tilbagegang ved seneste folketingsvalg til at miste sin plads, og det betyder, at nuværende formand Peder Larsen (SF), som har haft posten siden 1998, må vige pladsen for dén af de nyudpegede statsrevisorer, der har været medlem længst tid.

"SF's mandattal er ikke til at beholde pladsen, og efter 20 år må det vel også være godt," siger 68-årige Peder Larsen, som dog understreger, at det ikke er alderen, som gør det. 

Og 72-årige Henrik Thorup er klar til opgaven, hvis de øvrige statsrevisorer vil følge kutymen og pege på ham.

"Jeg påtager mig gerne opgaven og har efterhånden opbygget en del erfaring," siger Henrik Thorup, som har siddet som statsrevisor - også siden 1998. 

Han ser ikke noget problem i, at familien Kjærsgaard kommer til at sidde tungt på formandsposterne i Folketinget:

"Det har vi slet ikke tænkt over, men det får ikke nogen betydning, det er jo ikke anderledes, end det plejer at være."

Kommer til at savne Peder 
Det er i hovedreglen Folketingets seks største partier, som indtager pladserne som statsrevisorer.

Pladserne som statsrevisorer fordeles efter mandattal og forhandles imellem partierne. En forhandling, der ikke er afsluttet endnu, og der er derfor stadig usikkerhed om den endelige sammensætning af posterne.  

SF står dog til at miste sin plads. 

Og selvom Henrik Thorup kommer til at savne Peder Larsens viden og hukommelse, så mener han også, at 20 år på formandsposten er for længe. 

"Jeg tror, det ville være mere fornuftigt, hvis man kun kunne sidde som formand i eksempelvis otte år," siger Henrik Thorup, som dog understreger, at en stor udskiftning af statsrevisorer, som eksempelvis bliver ministre, heller ikke er godt for for statsrevisorkollegiet.  

Enhedslisten rykker ind
Imens ét venstrefløjsparti efter alt at dømme mister sin plads, er der glæde at spore andre steder på venstrefløjen. Her har Enhedslisten nu muligheden for at sikre sig en plads.

Hvem det bliver fra Enhedslisten, er dog endnu usikkert. Det kommer til at afhænge af, hvem der søger pladsen. Den vil nemlig blive opslået, forklarer forhenværende medlem af Folketinget Frank Aaen, som i dag arbejder for partiet i en "aktivist rolle".

Og Frank Aaen har tænkt sig at søge deltidsstillingen. 

"Hvis jeg får den, kan Enhedslisten være med til at skærpe kritikken," siger Frank Aaen, som er kendt for at have indtaget vagthundsrollen, også som folketingsmedlem. 

Frank Aaen har tidligere været interesseret i pladsen som statsrevisor, men han tabte en lodtrækning i sidste periode til netop SF's Peder Larsen og missede dermed chancen. 

Stor usikkerhed om resten af sammensætningen
Den nuværende sammensætning af Folketinget betyder, at Socialdemokratiet råder over to mandater, hvoraf gruppeformand Henrik Sass Larsen er den ene. Det har indtil nu givet mulighed for, at Klaus Frandsen, tidligere landsformand for Radikale, har kunnet sidde med. 

Men det er på Socialdemokratiets nåde, hvis Radikale skal fortsætte. Pladsen kan i princippet også gå til Alternativet, som er Folketingets sjettestørste parti, til SF eller Socialdemokratiet kan tage to til sig selv. 

På højre side af Folketinget har Søren Gade den sikre plads for Venstre, men da han har meldt sit kandidatur til Europa-Parlamentsvalget stopper han som statsrevisor og partiet har endnu ikke valgt en en ny til pladsen.  

Også har Konservative og Liberal Alliance indgået en deleordning, som Villum Christensen (LA) i øjeblikket udtjener den sidste del af.

Han har dog lagt billet ind på at blive borgmester i Slagelse i en anden deleordning, derfor er der også her stor usikkerhed om, hvem der skal varetage hvervet fremadrettet.

Det afholder dog ikke Villum Christensen fra at gå efter pladsen på ny. 

"Jeg går efter pladsen, men hvis det bliver en ny deleordning med Konservative, kan det selvfølgelig blive problematisk, hvis vi får den sidste del af perioden," siger Villum Christensen, som ifølge en anden aftale skal være borgmester i Slagelse i 2020. 

Statsrevisorerne udpeges for fire år ad gangen med faste perioder og følger derfor ikke Folketingsvalgene. 

Det er ikke lykkedes at indhente kommentarer fra Socialdemokratiet eller Konservative ved deadline.

Dokumentation

Om statsrevisorerne:

Statsrevisorerne er de eneste, der kan bede Rigsrevisionen om at undersøge et område.

Rigsrevisionen afgiver beretninger og notater til Statsrevisorerne.

Statsrevisorerne udgøres af 6 politikere, der er udpeget af Folketingets partier. De er valgt for en 4-års periode uafhængigt af folketingsvalg. De mødes 1 gang om måneden (bortset fra juli). 

Det er også Statsrevisorerne, som udtaler kritik af ministerier og styrelser på baggrund af Rigsrevisionens beretninger og notater.

Det er også Statsrevisorerne, som udtaler sig til offentligheden om, hvilke initiativer der bør ske på baggrund af Rigsrevisionens beretninger og notater. Statsrevisorerne benytter sig af en karakterskala ved udformningen af deres bemærkninger til beretningerne. Skalaen angiver kritikniveauet i bemærkningen. 

Stillingen som statsrevisor er normeret til en halvtidsstilling og lønnen udgør ca. 300.000 kroner om året 

Kilde: Ft.dk 


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Frank Aaen

Næstformand, Statsrevisorerne, statsrevisor
Cand.oecon. (Aalborg Uni. 1985)

Henrik Thorup

Statsrevisor
assurandør (Forsikringshøjskolen 1980)

Peder Larsen

Fhv. formand (SF) for Statsrevisorerne, revisor
merkonom (Aarhus Købmandsskole 1996), ba.scient.pol. (Aarhus Uni. 1989)