Ingeniør: Kejserens nye letbane

DEBAT: Nyt letbaneprojekt i hovedstaden har en række medfødte problemer, som gør det til en rigtig dårlig offentlig investering, skriver Niels Güntelberg.

Af Niels Güntelberg
Ingeniør med speciale i infrastruktur

4,3 milliarder kroner blev til 6,2 milliarder kroner, men så blev der også skåret helt ind til discountmodellen. Det var imidlertid nødvendigt, for ellers ville regionen og staten ikke være med, og der ville blive en undskyldning for at bryde forliget om en bane mellem S-togsfingrene nord for København.

Der står sagen nu.

Hvad er det så, vi får for 6,2 milliarder kroner, hvoraf staten betaler cirka 1,8 milliarder kroner?

Efter planen skulle vi efter seks års vejarbejde, kloak-, rør- og kabelflytning samt tilhørende trafikgener (man begynder mange steder på en gang) og ombygning af/ved seks s-togsbroer med tilhørende driftsforstyrrelser få en letbane, der skal dele kørebanepladsen med den nuværende trafik på Ring 3.

Letbanen kommer maksimalt til at få en gennemsnitlig hastighed på 30 km/t med maksimum hastighed på 70 km/t på strækninger uden for bycentre, hvor der er plads til eget tracé.

For at kunne betale den pris vil der naturligvis blive sparet andre steder, hvilket i høj grad vil betyde busnedlæggelser i store dele af Nord- og Midtsjælland.

Yderkommuner kommer til at betale regningen
De 11 kommuner vil også skulle finde midler, men det er især Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk, der kommer til at finde de hårde besparelser, ikke mindst nu da staten har sat hælen i.

Staten vil ud af det, der nu er på vej til at blive en kolossal økonomisk bommert (Bispebjerg hospital gange 10 eller mere).

Og hvorfor så det?

Man skal bare løfte en flig af gulvtæppet, så ser man noget af det, der er fejet der ind under:

  1. Der er gjort nogle forudsætninger om vækst for erhvervet og medfølgende behov for yderligere boligbyggeri (byggeperioden for letbanen udvides med vækst byggeri), men forudsætningerne for forudsætningerne er allerede på nuværende tidspunkt ikke længere gældende.
  2. Der er anslået en femdobling af pendlerne (primært bilister der skal lokkes til at bruge letbanen, når nu der bliver mindre plads til kørebanen).
  3. Der er sparet på jordbundsundersøgelserne, især der hvor man på forhånd ved, at der vil opstå problemer.
  4. Hele den geologiske del er taget ud af VVM-redegørelsen og indgår kun i forberedelserne for de kendte problemer (på trods af at linjeføringen krydser stednavne som ....mose og sand....).
  5. Letbaneselskabet har afsat en minimal reserve til dækning af alt andet, hvoraf langt det meste er disponeret eller brugt allerede.
  6. En betydelig del af konsekvensudgifterne bliver pålignet kommunerne udenom letbanens budget (for eksempel flytning af hele kloaksystemer) - inklusive gener og merbetaling for især el, vand og signal.
  7. Der vil blive lavet en forsikring (ukendt af størrelse da der er budgetteret med underskud) til dækning af samtlige skader, der vil opstå blandt andet på baggrund af besparelserne vedrørende jordbundsundersøgelserne.
  8. S-togene må påregne store driftsstopsperioder, idet de geotekniske boringer ved især Buddinge og Lyngby tyder på alvorlige stabilitetsudfordringer.
  9. Der er ikke taget hensyn til, at en del bygninger (herunder også etagebyggeri) er funderet på dispensation for normerne og forudsætter stabilt grundvandstryk og uformindsket sidestabilitet.
  10. Der er heller ikke taget højde for, at en letbane skal funderes efter letbanenormer, da de ikke findes, men efter de normer der gælder for lokalbaner. Der er kun budgetteret med fundering for tung trafik.

Det er de 10 største punkter af dem, der er konstateret på nuværende tidspunkt. Dertil kommer, at der skal forventes yderligere milliardbeløb lagt oven i de forbehold, der må være taget af entreprenører.

De udgifter kan ikke indregnes, da hovedstadens letbane har nægtet agtindsigt i alt.

Dertil kommer, at ingen faglig projektledelse og væsentlige dele af en projektplan er udeladt. Der er for eksempel ikke identificeret hvilke risici, der vil kunne betyde en ændring af linjeføringen, tværtimod er planen at starte så mange steder som muligt og så løse de problemer, der måtte opstå ved hjælp af budgetunderskuddet (altså forventet merbevilling).

Dertil kommer, at det er yderst tvivlsomt, om driftsplanen vil kunne holde. Umiddelbart ligner bedste bud en frekvens på 20 minutter i forhold til de forventede fem minutter.

Se, det er en ægte brugsanvisning til den næste offentlige investering.

Forrige artikel Debat: Vi skal vide mere om, hvordan børn har det i institution Debat: Vi skal vide mere om, hvordan børn har det i institution Næste artikel Kresten Schultz-Jørgensen: Her er ledelseskuren mod udflytningssyge Kresten Schultz-Jørgensen: Her er ledelseskuren mod udflytningssyge