Initiativtager til borgerforslag: Om­skæring krænker barnets rettigheder

DEBAT: Religiøse værdier indebærer ikke en ret til at udsætte børn for omskæring, der fratager dem friheden over deres egen krop, skriver Lena Nyhus. Derfor bør der indføres en aldersgrænse på 18 år for religiøs omskæring.

Af Lena Nyhus
Forkvinde i Intact Denmark og initiativtager til borgerforslaget om mindstealder for omskæring

Man skærer da ikke i raske børn. Det er så indlysende og banalt for enhver, at det på det nærmeste burde være et overflødigt udsagn.

Som samfund kunne vi ikke drømme om at se den anden vej, hvis forældre besluttede sig for at få bortopereret et areal på størrelse med to frimærker på kinden eller ballen på deres børn. Men når det kommer til små drenges tissemænd, gælder der helt andre standarder.

Her har vi i mange år lukket øjnene for den åbenlyse og tabubelagte undtagelse, som omskæring af raske drengebørn udgør.

Sådan er det ikke mere
Nu har over 80 procent af Danmarks befolkning fået øjnene op for den åbenlyse rettighedskrænkelse forbundet med omskæring af raske børn, og mere end 50.000 har derfor skrevet under på Intact Denmarks borgerforslag, der i al sin enkelthed går ud på at beskytte raske børn under 18 år mod omskæring og anden kønskirurgi.

Intact Denmark er et fællesskab af ufrivilligt omskårne og allierede. Vi har forskellig kulturel og religiøs baggrund, for eksempel muslimsk, kristen og jødisk. Nogle af os er troende, andre er ikke.

Vi dækker hele det politiske spektrum og har meget forskellige overbevisninger, men fælles for os alle er en solid respekt for grundlæggende menneskerettigheder.

Vi anerkender naturligvis forældres ansvar for at yde deres børn omsorg og varetage deres opdragelse, herunder introduktion til forældrenes kultur, værdier og livsfilosofier, men det må slås fast, at det ansvar ikke indebærer nogen form for ret til at udsætte børn for kirurgiske indgreb, uanset om begrundelsen for at lade barnet omskære er religiøs, kulturel eller måske hygiejnisk.

Børn, der ikke fejler noget, skal der ikke skæres i. Det er en krænkelse af deres grundlæggende rettigheder.

På egen regning, som voksne mennesker
Her skal det understreges, at vi ikke tiltror forældrene noget ønske om at gøre deres børn ondt.

Vi forstår, at der er tale om videreførelsen af en tradition, der har en betydning i forældrenes kulturelle og religiøse bevidsthed. Derfor foreslår vi indførelsen af en 18-års aldersgrænse. Det vil sikre det enkelte menneske friheden til selv at afgøre, om omskæringstraditionen også er meningsbærende for dem.

Hvis den er det, skal det naturligvis stå enhver helt frit, om de vil lade sig omskære på eget initiativ og egen regning som voksne mennesker.

Kropslig integritet
Helt centralt for os er det at beskytte barnets kropslige integritet og sørge for at leve op til vores forpligtelse til at beskytte børn mod potentielt skadelige riter.

Det er åbenlyst, at 100 procent af alle omskæringer indebærer, at der gøres skade på det raske barn. Indgrebet er jo i sagens natur en forhudsamputation.

På samme måde som en amputation af en del af et øre ville udgøre en skade på barnets raske krop, er omskæring af et raskt barn en bevidst påført skade på barnets krop.

Når indgrebet er overstået, er barnet en kropsdel fattigere. Nogle børn oplever komplikationer i forlængelse af forhudsamputationen. Det kan både være kortsigtede komplikationer som blødninger, infektioner og skader på penishovedet og skaftet.

I sjældne tilfælde kan komplikationer koste børn livet. På længere sigt kan omskæring også medføre blandt andet urinvejsproblemer og seksuel dysfunktion.

Børns grundlæggende rettigheder
Det er altså åbenlyst, at omskæring krænker barnets ret til egen krop og til en sikker opvækst, hvor de ikke udsættes for unødige risici, men mange glemmer, at traditionen også krænker barnets religiøse frihed.

Retten til at tænke og tro præcis det, der er meningsfyldt for en selv.

Retten til selv at til- eller fravælge religion og retten til selv at beslutte, om den valgte religion skal udmønte sig i amputationen af en rask, følsom og højtspecialiseret legemsdel med alt, hvad det indebærer af konsekvenser og risici.

I Danmark roser vi os af vores blik for børns rettigheder. Vi har sammen med resten af Skandinavien i mange år været foregangsland, der har sikret børn en stigende indflydelse i eget liv og respekt for deres grundlæggende rettigheder.

Dels for at sikre det gode barneliv, men i allerhøjeste grad også for at sikre deres mulighed for at forme grundlaget for deres voksentilværelse præget af deres personlige værdier.

Det engagement i børns rettigheder blomstrer fortsat. Derfor ser vi nu omskæringsdebatten blusse op i hele Skandinavien.

Tabuet vedrørende omskæring er ved at blive brudt.

Ufrivilligt omskårne mænd har fundet modet til at stå frem og sige fra, og vi er nu mere en 80 procent af den danske befolkning, der finder det helt naturligt at tage det næste skridt i sikringen af børns rettigheder med lovgivning.

Det er ligegyldigt, om der skæres i raske børn kinder, baller eller penisser.

Straframmen skal være den samme. Der skal ikke gives rabat, bare fordi det helt specifikt er drenges kønsorganer, der skades.

Intact Denmarks borgerforslag er en klar opfordring til Folketinget: Beskyt børn under 18 år mod omskæring og andre former for kønskirurgi, hvis de ikke fejler noget. Man skærer da ikke i raske børn.

Følg B 9
(borgerforslag)

30/11
2018
23/11
2018
23/11
2018
23/11
2018
22/11
2018
22/11
2018
21/11
2018

Forrige artikel Fysio- og ergoterapeuter: Fyringer viser afstanden mellem Christiansborg og virkeligheden Fysio- og ergoterapeuter: Fyringer viser afstanden mellem Christiansborg og virkeligheden Næste artikel Læge til politikere: Det skal I vide, inden I stemmer om omskæring Læge til politikere: Det skal I vide, inden I stemmer om omskæring