Jarl Cordua: Operation overtag oppositionens klimapolitik

KOMMENTAR: Regeringen forsøger frem mod valget at male sig selv så grøn som muligt, men viger tilbage for at åbne statskassen helt op for klimatiltag. Man giver gerne med kæppen, men først om lang tid, og gulerødderne er små.

Timingen var næsten for påfaldende god.

Først kommer FN’s klimapanel med en rapport, hvor der igen blæses i dommedagsbasunerne om, at enten handler verden nu, eller også kører klimaet ud over kanten om 20 år.

Dernæst så kommer regeringen med sit længe forberedte klimaudspil med 38 forslag, som fejer al fortidens klimaskepsis i de tre VLAK-partier væk med en i al fald på papiret markant klimapolitik, som man tidligere har afvist.

Senest var forårets bastante afvisning af Socialdemokraternes mål om en halv million elbiler inden 2030. Det mål har regeringen nu fordoblet.

Men der er – heldigvis for oppositionen – stadig iøjnefaldende forskelle.

Med udspillet har de borgerlige partier forladt tidligere tiders opfattelse af, at dem, der kerer sig meget om klimaudfordringen, mest var fjerne fantaster som Uffe Elbæk og deslige. Der er p.t. ingen i Folketinget, der afviser, at klimaændringerne er menneskeskabte.

Det er nu en fælles præmis for fremtidens klimapolitiske diskussioner. Især Venstres energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholdt pointerer gang på gang i de mange interviews, han har givet i denne uge, at han er bekymret for, om man når i mål, før det er for sent, og derfor tager regeringen klimaet meget alvorligt.

Det ligner faktisk, at regeringen nu lægger sig fladt ned og forsøger at overtage oppositionens politik, sådan at det bliver sværere at se forskel, når usikre vælgere på et tidspunkt tjekker ind i valgkampen og skal afgøre, om Lars Løkke skal have lov at fortsætte i fire år mere i Prins Jørgens Gård 11.

Løkke varslede allerede i åbningstalen i sidste uge, at man ville forbyde salget af diesel- og benzinbiler engang i fremtiden om 12 år, hvor han næppe selv er statsminister længere.

Finten her var, at et forbud om lang tid ikke lige her og nu koster det store for statskassen. Problemerne opstår først, når folk begynder at købe elbilerne og slipper for at betale afgifter, sådan at statskassen med tiden vil miste et ganske pænt provenu.

I denne uge begyndte regeringen så at løfte lidt på låget til statskassen ved at spille ud med forslag, der blandt andet udskyder den planlagte afgiftsstigning på elbiler med et par år. Derved slipper elbiler helt for registreringsafgift, hvis de koster under 400.000 kroner.

Finansieringen af fremtidens elbil-indsats henstår mildest talt i det dulgte. Det er sikkert klogt ikke at konkretisere det. Det er heller ikke pointen med forslaget om forbud mod ”fossilbiler”, som i øvrigt, har regeringen præciseret, skal forstås som ”en målsætning”.

Eller ”en sigtelinje”, fristes man til at bemærke. Det vil sige, at meget kan ske undervejs. Her håber man selvfølgelig på, at den teknologiske udvikling overflødiggør diskussionen om, hvorvidt man skal bruge statskassen til at hjælpe med at få folk til at købe elbiler. Hvis elbiler i årene inden 2030 er både bedre og koster det samme som almindelige biler, så vælger forbrugerne dem alligevel til den tid, og så behøver man ikke at sige farvel til mistet provenu ved registreringsafgiften.

Jyllands-Posten skriver onsdag, at regeringen helt bevidst har fravalgt at bruge tilskud fra staten til at få gang i elbilsalget, selvom det ifølge embedsmænd og eksperter er det eneste virksomme redskab i værktøjskassen. Det har i al fald virket i Norge.

For regeringen handler det her og nu om at have grøn politik på hylderne på klimaområdet, der tvinger oppositionen og DF på banen, med hensyn til hvor langt de vil gå med at føre klimapolitik inden valget.

Uanset hvor meget af regeringens foreslåede klimapolitik, der bliver stemt igennem inden valget, så bliver det nu meget svært for oppositionen at udstille de borgerlige som klimamonstre, der totalt ignorerer klimapolitikken. Et politikområde, der ifølge meningsmålinger er rykket op på en tredjeplads i vælgernes prioriteringer.

Ifølge klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt så vil man ikke forhandle en samlet plan, men præsentere forslagene ét for ét, hvor man så vil se, hvem der vil være med. Det vil afdække, hvilke partier i oppositionen der har det hele i munden, og hvilke der vil levere stemmer til regeringens klimapolitik.

Vel vidende, at politikken legitimeres, hvorved det bliver noget sværere for rød blok at udstille Løkke og co. som kulsorte klimaignoranter i den forestående valgkamp.

Man fornemmer desuden allerede en vis panik hos DF, der ser nogle af de penge, som de skulle bruge på at polstre deres goodwill hos pensionisterne, forsvinde til billigere elbiler. Hos DF, der faktisk i denne situation optræder som den voksne i klassen, vil man egentlig gerne have at vide, hvad disse forslag koster?

Det virker ikke på DF’s finansordfører (af navn, for Thulesen Dahl bestemmer det hele) René Christensen, at støttepartiet er inddraget i regeringens forslag om at afgiftsfritage elbiler op til 400.000 kroner. 

På et møde i morgen i Skatteministeriet med forligskredsen vil regeringen præsentere en finansieringsmodel. Stiller DF sig på bagbenene her, må Christensen forklare, hvorfor man sætter elbilsalget helt i stå. Det vil næppe hue DF, at regeringen tvinger dem ud i noget, der ligner et fait accompli.

At booste salget af elbiler for at imødegå klimakatastrofen ses af flere, blandt andet den borgerlige tænketank Cepos, som den absolut dyreste måde at nedbringe CO2. Der er faktisk bred enighed om, at det billigste og mest effektive er at tage særlige dyrkningsarealer ud af landbrugsproduktion, der udleder uforholdsmæssigt meget CO2.

Det er der ikke forslag om i regeringens udspil, hvorfor kritikken fra oppositionen koncentrerer sig om, hvorfor landbrugets udledning ikke får samme opmærksomhed med hensyn til regulering? Her har regeringen simpelthen valgt at slå ring om et erhverv, som slikker sårene efter en miserabel høst, og som er kendt for at have gode forbindelser til især regeringspartiet Venstre.

Spørgsmålet er, om regeringens manglende opmærksomhed på landbrugets CO2-udledning slår skår i det billede af regeringen som mere klimavenlig end nogensinde før, som man gerne vil tegne for vælgerne? 

Og så har regeringen garderet sig en smule med en jordfordelingsfond, støtte til diverse projekter, partnerskaber, udvalg, mere forskning og ikke mindst en klimakommission, som med meget stor sandsynlighed vil pege på landbruget som indsatsområde.

Men bare det ikke munder ud i konkret politik, der øger omkostningerne for landbruget på denne side af valget, så lever regeringen fint med det. Så må man tage kampen med landbruget ude i fremtiden. Ingen tror alvorligt på, at regeringens klimaudspil bliver det sidste.

Der, hvor det er nemmere at få øje på regeringens reguleringsforslag, er i forhold til byerne, hvor der er en helt anden forståelse, ja, nærmest krav om, at der sker mere. Her er fokus på at få dieselafbrænding ud af byerne hurtigst muligt, om så udledningen kommer fra busser, taxaer, krydstogtsskibe mv.

Det vil kun vække jubel i de storbyer, hvor regeringen fornemmer, at de har et efterslæb i forhold til vælgerne. Det er formentlig med til at trække regeringens klimaprofil noget op, selvom de borgerlige næppe nogensinde erobrer nogle af de vælgere, hvor klimapolitikken står allerøverst på dagsordenen.

-------

Jarl Cordua er liberal-borgerlig politisk kommentator og vært på radioprogrammet Cordua & Steno på Radio24syv. Hver onsdag skriver han en politisk kommentar på Altinget. Indlægget er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Dan Jørgensen: Løkkes grønne retorik er et fupnummer Dan Jørgensen: Løkkes grønne retorik er et fupnummer Næste artikel Fl. Chr. Nielsen: Kagedåse-kristendom lægger låg på fortidens synder Fl. Chr. Nielsen: Kagedåse-kristendom lægger låg på fortidens synder
 • Anmeld

  Morten Greve

  Ingen kan pege fingre...

  Både regeringens og oppositionens politik er galt afmarcheret, hvis de, som de hævder, tager den videnskabelige konsensus alvorligt. Deres forskellige forslag vil være helt utilstrækkelige - faktisk i komisk grad - hvis målet er nul-emission eller noget der ligner i 2050. Og reelt skal et højemissions-samfund som det danske jo ud af fossilenergi endnu hurtigere, hvis vi skal kunne få udviklingslandene med på et globalt 2050-mål.

  Det kom fx til udtryk på smukkeste vis i forbindelse med Nordsøaftalen, som er indlysende uholdbar i et klimaperspektiv. Den olie og gas skal grundlæggende bare blive dernede! Hvordan tror vi, at vi kan få andre producentlande til snarligt at indstille produktionen, når vi selv udnytter vores ubetydelige restforekomster til sidste dråbe, sidste kubikmeter?

  Verdens toneangivende videnskabelige selskaber - fx Royal Society, National Academy of the Sciences, American Geophysical Union osv. - er enige om at anbefale den hurtigst mulige vej ud af fossilafhængigheden. Det samme gælder IGO'er som FN's klimapanel, World Meteorological Organization, World Bank osv.

  Forskellen på venstre og højre i Danmark er i dette lys fuldstændig ubetydelig. :-|

 • Anmeld

  Farmor

  Morten Greve.

  Enten er du farveblind, eller lider af tunnelsyn.
  Der er STOR forskel på rød og blå, ikke kun på klimapolitik, på ALLE politiske platforme.
  At Venstre forsøger at lave en gentagelse af Anders Fogh Rasmussens kamuflage som "arbejderparti" , bare på klimapolitik denne gang , ved at kopiere S-politik, giver ikke mange point.
  Troværdigheden for den nuværende regering kan ligge på kan en af et frimærke. På højkant endda. 😈
  Den regering har kun MÅLSÆTNINGER, ikke konkrete mål med pengemidler bag!!
  Det er igen igen fugle på taget og varm blå luft.
  Akkurat som det forholder sig med de 4 milliarder , der skal skaffe 2000 varme hænder. DET ER DER HELLER IKKE LAGT PENGE TILSIDE TIL.

 • Anmeld

  Morten Dreyer · Byrådsmedlem

  En regering i splid med swig selv

  Ekstrem dårlig timing.

  Løkke springer ud som grøn aktivist.

  Nu skal der satses.

  Og nøjagtig samme dag vælger socialministeren at sætte fuld turbo på svindel til 111 mio.

  Løkkes grønne image lev derved overskygget af svindelen på højt niveau.

  Hvorfor blev svindelsagens offentliggørrlse ikke bare udsat 2 dage ?
  Det var da tåbeligt.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  80 år er meget kort tid vi har tilbage - 1-2 generationer så kommer bølgerne

  Ville være rart at få at vide hvem vi er på omgangshøjde med og hvem der er bedre eller dårligere end Danmark. Når vi er derude hvor vi ikke længere kan planlægge for vore børnebørn da de må forventes at lide druknedøden.

  Luk lufthavne - luk tankstationer - luk landbruget

 • Anmeld

  Arne Lund · pensioneret trafikrådgiver

  Klimaudspillet - et valgoplæg

  Undres over, at Corduas trænede øje ikke kan se, at det regeringen ha lagt frem er møntet på næste valg. Vinder blå blok, så vil meget af det blive lagt på hylden efter valget.
  Oppositionen - lad os kalde den det, for der kan ikke længere tales om "rød" blok - kan sagtens finde ting i regeringens oplæg, der udstiller hvor over-fladisk regeringen er, og hvor bange den er for at lægge sig ud med vælgerne.
  Oppostionen kan fx. tage fat på, at der i udspillet intet er om den kollektive trafik som alternativ i byerne til bilerne. Her er de virkelig noget at tage fat på. Man kan fx. gribe fat i den manglende koordination ml. stat, regioner og kommuner. Her er et par expl.: Movia og Region Hovedstaden truer med at nedlægge natbusserne - det skal nok sende folk over i bilerne samt forøge antallet af spritbilister. Movia og Region SJælland har planer om at nedlægge Tølløsebanen. Gak-gak.
  Der er intet krav om, at kommunerne skal sætte ind overfor borgernes vilde og ukontrollere bilisme, fx. nedlægge p-pladser, udbygge bustrafikken osv.
  Oppostionen vil helt sikkert stille krav om at landbruget skal yde langt mere, end der er lagt op til. Bøndernes trusler om at flytte produktionen til Polen er for de fleste vedkommende tom, for det betyder en langt længere vej til afsætningsmarkederne = øgede omkostninger. Mon ikke svinebønderne fx. har et langt større problem pt? Brexit - hvem kan de sælge deres flæsk til i tilfælde af en ingen-aftale om Brexit?
  Oppostionen kan også fange regeringen pga. den pauvre indsats for at bekæmpe energitab i bygningsmassen.
  Og så fremdeles..... så hvordan kan Cordua skrive, at regeringen har overtaget oppositionens miljøpolitik? Så langt fra.

 • Anmeld

  Holger Skjerning · Tidligere lektor i fysik og energi ved DTU

  En million elbiler i 2030...!

  Hvis dette mål skal opfyldes, skal der i snit sælges godt 83.000 elbiler om året.
  Nu sælges der vist ca. 800/år.
  Det betyder, at det skal gøres 104 gange så attraktivt som nu at købe en elbil, hvis det skal opfyldes!
  Ekstra svært, fordi rigtig mange kører i næsten nye biler nu. Og de fleste af dem vil nok køre videre i gennemsnitligt 8-10 år endnu! - Så hedder det 2028!

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  "jyllandsposten skriver"

  Så må Cordua vist snart se at stoppe med sin nyfundne grønne agenda, før det er for sent?

  Aldrig har man læst sådant et venstreflæsk indlæg før, af ligegyldighed.

  Det er jo valgår. Og Cordua er venstremand, og ansat for at manimpulere i debatten. Sandhed, har ingen værdi her. En sørgelig gang manipulering, som kunne være skrevet af Russere Trumpputinister, eller israel bots. -de har opfundet de fleste bots , overvågningssystemer, manipuleringssystemer.

 • Anmeld

  ole rasmussen

  Vildledning

  En analyse som er en politisk vildledning mere end den er en brugbar vejledning. Typisk for de mange borgerlige analytikere at snik snakke for at danse om sagens kerne. Desværre gælder det hele vejen rundt i det politiske spektrum.