Kammeradvokat: Departementschef inhabil i sag om kæreste

FORHOLD: Forsvarsministeriets departementschef var inhabil, da hans kæreste og nuværende ægtefælle som ministeriets kommunikationschef i 2016 blev tildelt et engangsvederlag, konkluderer Kammeradvokaten, der samtidig frikender forsvarschefen for inhabilitet.

Sagerne om mulig inhabilitet på chefgangene som følge af romantiske og familiære forhold breder sig nu fra Forsvaret til Forsvarsministeriet. Kammeradvokaten har nemlig undersøgt, om ministeriets departementschef Thomas Ahrenkiel var inhabil, da Forsvarsministeriets daværende presse- og kommunikationschef i december 2016 fik tildelt et engangsvederlag på 75.000 kroner samt en månedlig lønforhøjelse på 1.500 kr.

Ahrenkiel havde siden april samme år haft et privat forhold til ministeriets presse- og kommunikationschef, Lea Juel Henriksen, og derfor var departementschefen inhabil, da han 6. december 2016 deltog i et chefmøde i ministeriet, hvor tildelingen af eftervederlaget og lønforhøjelsen til kæresten var på dagsordenen. Det konkluderer Kammeradvokaten i et 26 sider langt notat om sagen. Læs hele notatet her.

Kammeradvokaten mener ikke, at Thomas Ahrenkiel i det pågældende tilfælde i nogen henseende eller på nogen måde konkret påvirkede beslutningen om engangsvederlag og tillæg til kæresten.

Kammeradvokaten, der er statens egen advokat og ikke en uvildig kontrolmyndighed, konkluderer også, at Thomas Ahrenkiel skulle have underrettet forsvarsministeren om sin mulige inhabilitet, således at ministeren kunne have truffet beslutning om inhabilitet og eventuel substitution. Først da presse- og kommunikationschefen sagde sit job op i januar 2017, blev ministeren orienteret om forholdet. Indtil da kendte kun Statsministeriets departementschef til forholdet.

Samlet set konkluderer Kammeradvokaten, at der imidlertid hverken i relation til inhabiliteten eller den manglende underretning er tale om forhold af en grovhed, der skal sanktioneres efter tjenestemandsloven.

"Jeg må erkende, at hverken jeg – eller vi som system – har haft godt nok styr på reglerne om inhabilitet. Det er ikke godt nok, og det beklager jeg. Det vil vi nu gøre noget ved gennem et markant større fokus på emnet," siger Thomas Ahrenkiel.

Tage anklager alvorligt
Sagen om departementschefen er ikke den eneste sag om mulig inhabilitet, som Kammeradvokaten har kigget nærmere på. Statens advokat har således også undersøgt, hvorvidt forsvarschef Bjørn Bisserup skulle have påvirket sin søns optagelse på Hærens Officersskole.

Konkret handler det om, at Bjørn Bisserup som chef for Forsvarsstaben i 2010 behandlede en sag om Hærens Operative Kommandos økonomi for 2010. Et af elementerne i sagen handlede om, hvor mange der skulle optages på Hærens Officersskole. Det kunne have betydning for, hvornår hans søn kunne starte på Hærens Officersskole. Sønnen var blevet optaget på skolen, så det drejede sig udelukkende om, hvornår han kunne starte på studiet.

Kammeradvokaten konkluderer, at Bjørn Bisserup ikke var inhabil i behandlingen af den konkrete sag. Dog burde han have underrettet sin foresatte om forholdet. Der er imidlertid ikke i kraft af den manglende underretning tale om et forhold af en grovhed, der skal sanktioneres efter tjenestemandsloven, konkluderer Kammeradvokaten i et notat, der kan læses her.

"Vi skal tage anklagerne om nepotisme i Forsvaret alvorligt. I sagen om min egen søns optagelse på Hærens Officersskole var jeg ifølge Kammeradvokaten ikke inhabil, men jeg skulle have underrettet min foresatte. Det gjorde jeg ikke, det var en fejl, det beklager jeg," siger Bjørn Bisserup.

Sagerne kommer i kølvandet på en række sager om mulig inhabilitet hos chefer flere steder i Forsvaret, som nu undersøges af blandt andre Auditørkorpset. Mest opsigtsvækkende er sagen om hærchef H.C. Mathiesen, der nu er fritaget for tjeneste, mens undersøgelserne står på.

Forrige artikel Før finanslovsslutspurt: DF er stadig uafklaret om milliard til landkommuner Før finanslovsslutspurt: DF er stadig uafklaret om milliard til landkommuner Næste artikel Brexit-aftale på plads – nu kommer det svære Brexit-aftale på plads – nu kommer det svære