Kan Ellemann fra Birkerød overbevise det jyske bagland? Han er lovlig kæk, men kan skaffe "kunder i shoppen”

BALANCE: Jakob Ellemann-Jensen har lagt sig ud med landbruget og bliver set som repræsentant for byboerne. Men han skal også favne "Land-Venstre" for at få succes som formand, og her er følelserne for juristen fra Nordsjælland lunkne.

Først svæver vi mod en række roterende landvindmøller omgivet af skov og marker. Og så glider vi over til en arbejdende traktor på en pløjemark med måger flyvende efter sig og grønne marker som bagtæppe.

Lydsporet til billederne er Jakob Ellemann-Jensens stemme:

"Vi skal bevare og udbygge vores grønne førerposition, og vi skal passe rigtig godt på de gode arbejdspladser, der allerede er i gang med den omstilling."

I facebookvideoen, hvor Jakob Ellemann-Jensen annoncerer sit kandidatur til posten som Venstres næste formand, er sekvensen med møllerne og traktoren udtryk for en af de centrale balanceakter, han nu skal udføre.

Grøn over for blå. By over for land. Klimahensyn over for landbrugets interesser.

Og her får den juristuddannede sjællænder, der tidligere har lagt sig ud med landbruget, en svær opgave.

For det var måske især oprøret fra det jyske bagland, som førte til Lars Løkke Rasmussens og Kristian Jensens afgang i den forgangne weekend. Der blev ikke lyttet nok til kernebaglandet, har kritikken af den tidligere ledelse lydt. 

Men vil det blive anderledes med Ellemann-Jensen, som af mange betragtes som klar repræsentant for det såkaldte By-Venstre? Kan han favne dem alle?

Altinget har talt med en række af de stemmer i partiet, der repræsenterer landområderne. Og her er tilgangen umiddelbart lunken.

"Land-Venstre har ikke den store plads i hans hjerte. Jeg ved ikke, hvor vilde folk her er med ham, men han er det eneste reelle bud, der har været på en ny formand. Vi ved ikke så meget om ham endnu," siger eksempelvis lokalformand for Venstre i Holstebro Mette Marie Thomsen.

Mere minister for miljø end landbrug
Den bramfri Jakob Ellemann-Jensen har flere gange vakt vrede i den del af baglandet, der går op i landbrugets vilkår. 

Da han fik sin første ministerpost og indtog Miljø- og Fødevareministeriet i maj sidste år, gjorde han en dyd ud af at anlægge en mere grøn profil end sin forgænger Esben Lunde Larsen (V).

Lunde Larsen var fra Vestjylland og blev af røde partier og grønne organisationer kritiseret for at være mere landbrugs- end miljøminister.

Men Ellemann slog en ny tone an.

"Nu overtager jeg posten her i ministeriet for miljø og fødevarer – i den rækkefølge. Jeg antager, at det er derfor, man har skrevet det sådan på brevpapiret", sagde han ved ministerieoverdragelsen.

Og da det senere kom frem, at landbruget langtfra havde leveret på målet om en lavere udledning af kvælstof, skældte han ud i pressen: 

"Jeg vil sige, at jeg råbte relativt højt, da jeg hørte tallet – og det var med en masse bandeord. Det er nok udtryk for den frustration og den skuffelse, som jeg føler i forhold til, hvordan der er blevet leveret på de kollektive virkemidler."

Skabte splittelse som minister
Det førte til dybe panderynker i store dele af det jyske bagland. Her blev Ellemann set som endnu et eksempel på, at Venstre på Slotsholmen i København i stigende grad overså landområderne til fordel for en jagt på stemmer i byerne.

"Det er et stort tema på vores egn. Medlemmerne føler afmagt. Ministerens udtalelser var ikke ligefrem – nu skal jeg passe på, hvad jeg siger ... Det virkede lidt arrogant," sagde eksempelvis formanden for Venstre i Lemvig, Tage Rækby, til Avisen Danmark.

Han tilføjede: "Jeg husker ikke, at splittelsen imellem land og by har været større i Venstre end nu."

I dag er Tage Rækby mere diplomatisk, når snakken falder på Jakob Ellemann-Jensen:

"Det var en anden situation. Det var lige den der enkelte udtalelse, den var sådan lidt kæk jo. Det tror jeg, han har lært af, og det tror jeg også, landbruget har. Han skal nok blive en fin formand. Jeg har intet ondt at sige om ham," siger han til Altinget.

Også Mogens Dall, som er formand for Landbo Syd og Venstre-kandidat i Aabenraa, ønskede i foråret 2018 Jakob Ellemann-Jensen hen – om ikke, hvor peberet gror, så til et andet ministerium.

I dag tror han på, at "det nok skal blive godt" med Ellemann som ny formand.

"Men når det er sagt, så erindrer jeg også, at han er By-Venstre. Da han var landbrugets minister, var det en udfordring, at han var lidt hurtig på aftrækkeren. Det oplevede vi da et par gange, hvor man godt kunne ønske sig, at han lige stak en finger i jorden og lige fik lidt faglighed indenbords," siger Mogens Dall, som dog fremhæver "en stor fordel" ved Ellemann:

"Det er, at han har den alder, han har. For så kan man jo lære en hel masse og blive lidt mere rund med alderen," siger han.

Også medlem af Folketinget og regionsrådet i Region Midtjylland Carsten Kissmeyer nedtoner konflikterne mellem Land-Venstre og den måske kommende formand. 

"Det bliver næppe et politisk problem. Landbruget har også meldt ind på den dagsorden, der hedder klima, og nu er det vigtigt, at vi samler os. Alle anerkender, at landbruget er et særdeles vigtigt erhverv, også Jakob. Jeg kommer virkelig fra kernelandet, og der må jeg sige: Det er lagt bag os. Den er væk, den uenighed," forsikrer han.

"Det kunne være meget værre"
I det hele taget lader det til, at man i baglandet har affundet sig med, at Jakob Ellemann-Jensen er det bedste bud på en ny formand. Eller rettere det mindst ringe, når det nu ikke kunne blive Kristian Jensen eller en anden med rødder i det jyske.

"Det kunne være meget værre," siger en kommuneformand.

"Han er den, der er," siger en anden.

For det kan godt være, at Jakob Ellemann-Jensen har pudset Venstres grønne profil af på bekostning af landområderne. Men han har andre fortrin, som i sidste ende vejer tungere for de fleste.

Han kan kommunikere. Han kan samle folk. Og så forventes han frem for alt at kunne sælge billetter.

"Han er den, der kan vinde valget," som et jysk hovedbestyrelsesmedlem siger.

Og så kan man som Venstre-medlem godt leve med en formand, der sætter mere fokus på miljø og klima, end man personligt selv ville foretrække. Det siger Bjarne Møller Pedersen, som var lokalformand for Venstre på Langeland indtil sidste år.

"Det skal han jo gøre. Man er nødt til at tegne en rimeligt grøn profil – det er simpelthen et led i tiden. I den udstrækning, han gør det, er det okay. Det er den måde, man skaffer sig kunder i shoppen i dag, så at sige," vurderer Bjarne Møller Pedersen. 

Han drev selv 45 hektar landbrug og havde samtidig job for et firma, der solgte sprøjtemidler, indtil han gik på pension.

Får på puklen for at være god ved landbruget
Bjarne Møller Pedersen roser i øvrigt Jakob Ellemann for at have klare holdninger.

"Vi havde ham ude til et vælgermøde på vores skole i Rudkøbing for nogle år siden, hvor der kom 80 mennesker. Det er mange. Han svarede på alle mulige spørgsmål, og han gav gode, ordentlige svar. Det kan folk godt lide," siger han.

I Holstebro er lokalformand for Venstre Mette Marie Thomsen også åben for at give Jakob Ellemann en chance.

Hun kunne umiddelbart bedre lide tidligere fødevareminister Eva Kjer Hansens (V) forhold til landbruget. Men erkender samtidig, at det er svært – i disse klimatider – at være perlevenner med landbruget og samtidig vinde stemmer fra byboerne.

"Vi så det for eksempel med Landbrugspakken, hvor Eva Kjer fik hug for at ville gøre noget godt for landbruget. Hvis man er for god ved landbruget, får man på puklen, og det er et stort dilemma for Venstre," siger Mette Marie Thomsen.

Brug for balance i ledelsen
Derfor vil hun ikke afvise, at Jakob Ellemann-Jensen kan få hendes opbakning som ny formand, selv om han er bymenneske og "ikke særligt forbundet til Land-Venstre".

"Sådan var det jo også med Lars Løkke. Bymennesker, dem er der jo flest af. Men forståelsen for visse ting i samfundet har de måske ikke, og derfor er det vigtigt, at vi får valgt forskellige mennesker med forskellige kompetencer til ledelsen," siger Mette Marie Thomsen.

For de dele af baglandet, Altinget har talt med, er spørgsmålet om næstformandsposten afgørende, når nu det ser ud til at ende med en Jakob Ellemann-Jensen i spidsen.

"Han skal favne alle og ikke kun være ultragrøn. Det indebærer det nye job. Jeg er ikke nervøs for, om han kan det, for han vil jo få en dygtig næstformand, som skal repræsentere Land-Venstre. Jyllands-Venstre. Det bliver jo nok Inger Støjberg, og fint med det," siger Mogens Dall fra Aabenraa.

Den tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg bliver af flere nævnt som et varmt bud på en ny næstformand. Der bliver lagt vægt på, at hun i kombination med Jakob Ellemann-Jensen vil sikre en god balance både i forhold til land og by, udlændingepolitisk linje og kønsfordeling.

Samtidig taler flere for, at man i Venstre bør udvide ledelsen, så man har to næstformænd. En af fordelene vil være, at man kan give den ene post til en repræsentant for baglandet, for eksempel en borgmester, og at ledelsen vil få mere overskud til at pleje kontakten med medlemmerne.

,

Forrige artikel Holstein: Ellemann kan udfordre Mette Frederiksen Holstein: Ellemann kan udfordre Mette Frederiksen Næste artikel Henrik Sass Larsen vender tilbage til Christiansborg Henrik Sass Larsen vender tilbage til Christiansborg