Knud Vilby: Vil DF ulovliggøre almindelig medmenneskelighed?

DEBAT: Rektoren for Nyborg Gymnasium gjorde sin pligt og overholdt international lov, da han lod to somaliske piger fortsætte deres undervisning. Men politikere står i kø for at kritisere loven og rettighederne og teste glidebanen af, skriver journalist Knud Vilby.

Af Knud Vilby
Journalist og forfatter

Kan man med lov forbyde almindelig menneskelig anstændighed og sund fornuft?

Dumt spørgsmål. Ja, måske og forhåbentlig, men ikke nær så dumt, som det ville have virket for 10 eller 20 år siden.

Rektoren for Nyborg Gymnasium har ladet to somaliske piger fortsætte deres 10. klasseundervisning, efter Udlændingestyrelsen har afvist at forlænge deres opholdstilladelse, men inden Flygtningenævnet har taget stilling til deres asylansøgning. Det har både udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) og en stribe højttalende DF'ere kritiseret.

Stop for almindelig medmenneskelighed
Nu har så både undervisningsministeren og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vurderet rektorens beslutning, og ingen af stederne har man kunnet finde holdepunkter for kritik. Rektoren har ikke brudt loven.

Dansk Folkepartis reaktion er, at hvis rektoren ikke har brudt loven, så må man se på loven og få den lavet om. Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen siger til Information, at "partiet ikke ønsker, at det fremover skal kunne lade sig gøre at søge asyl, når man står til udsendelse".

Og at "vi kommer også til at kigge på, om vi kan gøre loven mere klar, når det drejer sig om undervisningen".

Altså hvis det står til Dansk Folkeparti, skal der vrides endnu nogle omdrejninger på strammerskruen, så man lovgivningsmæssigt kan få sat stop for almindelig medmenneskelighed og anstændighed. Og gjort det lovlige ulovligt.

Lidt fakta
- De somaliske piger og deres forældre og øvrige familie har intet gjort forkert. De har fået opholdstilladelse i Danmark helt efter reglerne, men er nu ramt af beslutningen om, at myndighederne inddrager en række opholdstilladelser, med henvisning til at forholdene i Somalia – ifølge myndighederne – er blevet bedre.

- Inddragelse af opholdstilladelse kan appelleres til Flygtningenævnet, og ikke mindst somaliske piger har mulighed for at få asyl efter særskilt ansøgning, blandt andet på grund af frygt for, at de ved udsendelse til Somalia kan blive udsat for tvungen omskæring. Sagsbehandlingstiden er normalt måneder.

- Børnekonventionen anerkender barnets ret til uddannelse (artikel 28) og pålægger staterne at sikre, at børn, som søger flygtningestatus, nyder de rettigheder, som er angivet i konventionen (artikel 22).

Pigerne er her helt lovligt. De har intet forkert gjort. De har ret til undervisning, mens de søger flygtningestatus. Nyborgs rektor (eller hvem der nu har det øverste ansvar) ville derimod have forbrudt sig mod international lov, hvis de var blevet nægtet undervisning.

Rettigheder på trods
Kritikerne af Nyborg-rektoren burde ikke blot klappe i. De burde også skamme sig og sige undskyld. Udlændingeministeren inklusive. Men det er givetvis for meget at forlange.

Sagen understreger imidlertid, hvor farligt det er at tillade stadig flere angreb på menneskers rettigheder. Det er sagt ofte, men lige så hyppigt glemt, at menneskerettighederne er vores allesammens garanti mod en overdreven statsmagt og myndighedsindblanding i hvad som helst i vores liv.

Traditionelt har rettighederne være særligt vigtige for de særligt udsatte. For minoriteterne. De handicappede, de seksuelle mindretal, de etniske mindretal, de religiøse mindretal. For alle dem, der er lidt anderledes end den store majoritet. De har rettigheder på trods.

Politikere tester glidebanen af
I takt med de danske udlændingestramninger er det blevet mere og mere normalt at kritisere, at mennesker har rettigheder. Nogle politikere er parate til at gå til grænsen i forhold til internationale konventioner. Andre er villige til at gå over grænsen.

Og mange mener, at det er nødvendigt at være pragmatisk og at tilpasse reglerne til folkestemningen. Men bare lidt. De rigtigt vigtige menneskerettigheder skal vi jo stadig bevare.

Der er en vis uenighed, men rigtig mange politikere er i disse år med på at teste glidebanen af. Gad vidst hvor langt man kan komme ud på glidebanen, før kontrollen over rutsjeturen glider ud af politikernes hænder.

Sker det, ryger vores grundlæggende mulighed for at handle som mennesker med en holdning til godt og ondt, rigtigt og forkert. Så er der ikke langt til forbud mod Venligboere og andre venlige mennesker. Så bliver det staten, der bestemmer, hvad der er acceptabel næstekærlighed. Så rammes majoriteten også.

Kan vi undgå en rutsjetur?
Nyborgs rektor har handlet efter loven og børnekonventionen. Han har gjort sin pligt. Det burde være en selvfølge, men da det ikke længere er sådan, fortjener han tak.

Og naturligvis bør det være enkelt at fastslå, at et gammelt anstændigt (og liberalt, frihedselskende) parti som Venstre ikke vil gøre lovlighed og anstændighed ulovligt, blot fordi Dansk Folkeparti måtte finde på at kræve det.

Men kan vi i dag være sikre på det? Hvis Venstre og Dansk Folkeparti skal i regering sammen efter et valg? Hvis det er et krav?

Og kan vi være helt sikre på Socialdemokratiet, der jo bestandig udstråler angst for, at nogen tør påstå, at landets største parti ikke er med på den værste? Hvis nu konstellationerne efter et valg er sådan, at det er svært at finde et flertal.

Og hvis det kommer til at virke slapperagtigt at holde på ret og rimelighed og anstændighed? Børnenes måske kommende statsminister kan vel trods alt ikke droppe børnekonventionen helt, men sidder hun ikke også allerede et godt stykke ude på glidebanen, og kan hun undgå at rutsje og tage os alle sammen med?

Forrige artikel DF: Amerikanerne kan forsvare os bedre end EU DF: Amerikanerne kan forsvare os bedre end EU Næste artikel Kulturborgmester: Hovedstadsudspillet er bagudskuende og visionsløst Kulturborgmester: Hovedstadsudspillet er bagudskuende og visionsløst