København vil have kinesisk i skolen

SPROG: Københavns Kommune har sat en halv mio. kr. af til at undersøge behovet for kinesisk i de københavnske skoler. Hvis København skal konkurrere med andre europæiske storbyer, skal det være muligt at få undervisning i kinesisk, mener LA.

Hvis København skal konkurrere med andre store byer som London, Stockholm og nogle af de store tyske byer, må vi have nogle internationale skoler, hvor der også bliver undervist i kinesisk. I hvert fald hvis vi skal få kineserne til at vælge København. I dag vælger de københavn fra.

Heidi Wang, Liberal Alliance
Fakta

Det står der i aftalen: ”Kinesisk skoletilbud: Parterne er enige om, at fremme kinesiske skoletilbud i København. Der afsættes 0,5 mio. kr. til at afdække behov og udarbejde forslag til løsninger, herunder analysere mulighederne for såvel egne kommunale løsninger og understøttelse af løsninger i privat regi.”

Vurderes det, at der er behov for kinesisk undervisning, er det noget politikerne skole tage stilling til, om man vil indføre, i forbindelse med fremtidige budgetforhandlinger.


Kilde: Københavns Kommune

Der er ingen skoler i København, hvor elever i grundskolealderen kan få undervisning i kinesisk. Men ifølge politikerne i Københavns Borgerrepræsentation bliver sproget vigtigere og vigtigere på internationalt plan, og derfor har de nu afsat en halv million kroner til at undersøge, hvor stort behovet er, og hvordan man bedst kan udbyde det på nogle af Københavns skoler.

Ifølge Else Sommer, administrerende direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen i København, er det alle mulige behov for kinesisk, der skal nu skal undersøges. Det kan både være undervisning for børn og for voksne, i folkeskolen, på privatskoler, internationale skoler eller i gymnasiet.

Idéen med kinesiskundervisningen er dog primært opstået, fordi kommunen ønsker at tiltrække internationale familier og gøre københavnerne mere internationale, fortæller hun. Men intet er bestemt endnu, og det er derfor, der er sat penge af til en nærmere undersøgelse af området.

”Nu skal vi undersøge, hvor stort behovet for kinesiskundervisning er. Københavns Kommune vil rigtig gerne internationalisere byen, men hvor storstilet et projekt, der kommer ud af det, er svært at svare på nu. Det er det, der skal afdækkes,” siger hun og tilføjer, at de i kommunen har en forventning om, at der er et behov for kinesiskundervisning, og at det behov er stigende.

LA: Nødvendigt med kinesisk, hvis vi konkurrere internationalt
Prioriteringen af kinesisk kommer i forbindelse med den aftale, politikerne i Københavns Borgerrepræsentation indgik i fredags om, hvordan de overskydende 654 millioner kroner fra sidste års budget skal fordeles sammen med 257,4 millioner kroner fra det planlagte salg af selskabet KE Transmission.

De helt store vindere blev 10 københavnske folkeskoler, der nu skal renoveres for i alt 337 millioner kroner. Men i forliget blev der også plads til at afsætte en halv million kroner til at undersøge, om og hvordan man skal udbyde undervisning i kinesisk.

Ifølge Else Sommer er mulighederne for kinesiskundervisning noget, man har talt om på tværs af partierne i Københavns Kommune. I forbindelse med disse forhandlinger er det dog Liberal Alliances medlemmer af borgerrepræsentationen, der har fået tiltaget med i aftalen.

Ifølge Heidi Wang, der sidder i borgerrepræsentationen for Liberal Alliance, vil partiet helt konkret have undervisning i kinesisk på en eller flere internationale skoler, der allerede findes i København for at tiltrække internationale hjerner. Ikke mindst flere kinesere, som ifølge Heidi Wang vælger København fra i dag.

”Hvis København skal kunne konkurrere med andre storbyer som London, Stockholm og nogle af de store tyske byer, må vi have nogle internationale skoler, hvor der også bliver undervist i kinesisk,” siger Heidi Wang og fortsætter:

”For eksempel har vi mange dygtige kinesere, der arbejder for Novo Nordisk. Men når børnene når en vis alder, vil de hjem. Hvis der var et kinesisk tilbud, kunne det være, de ville overveje at blive længere,” siger hun.

DF: Vi ved for lidt til at bruge en halv million på det
Dansk Folkeparti har generelt været kritiske, når det kommer til undervisning i ikke-europæiske fremmedsprog i folkeskole og gymnasium.

Karin Storgaard, der er et af partiets medlemmer i Københavns Borgerrepræsentation, mener, at punktet virker som en slags ”hovsa-løsning”, Liberal Alliance fik med meget sent i forløbet.

De forskellige partier har det med at sætte nogle punkter ind, hvis der er nogle penge tilovers. Og jeg har på fornemmelsen, at det her kun er med, fordi Heidi Wang ville have noget af en eller anden art, som hun kan vise frem som et resultat,” siger hun.

Derudover mener hun, at det er svært at sige noget om det, fordi det er så dårligt oplyst. I aftalen står der kun tre linjer om punktet, og ifølge Karin Storgaard fik de heller ikke meget at vide om det på mødet i fredags.

Hun mener, man ved for lidt om emnet til at smide en halv million kroner efter det, og at det derfor vil blive undersøgt nærmere, før kommunen går videre med det.

I den københavnske folkeskole er der i dag cirka 200 kinesiske elever. 

 

Dokumentation

Aftalen blev til med bred politisk opbakning fra Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre, Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Udover totalrenovering af 10 af Københavns folkeskoler, er der også fundet penge til en afskaffelse af de udskældte lukkeuger, som sidste år blev indført i kommunens børnehaver og vuggestuer, beskæftigelsespakken 'København i arbejde' og renovering af plejehjem. Desuden er der afsat penge til at ombygge Nørrebrogade, så cyklisterne får bedre forhold, og bilisterne har udsigt til nye parkeringspladser for 60 millioner kroner.

Se aftalen her


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion