vind
Kæmpe-møller på op til 250 meter bliver nu muligvis en realitet i Ringkøbing-Skjern og Tønder Kommune, der har vist interesse for at opsætte prototypemøller på fire udvalgte områder inden 2020. (Foto: colourbox)

Kommuner siger ja til kæmpe-møller

7. april 2011 kl. 8:00
VINDMØLLER: Trods massive borgerprotester i flere kommuner er Ringkøbing-Skjern og Tønder Kommune positive over for at opstille kæmpe-møller på op til 250 meter. DN frygter, at sårbare naturområder vil lide skade.
| Flere

På trods af, at den folkelige modstand mod kæmpe-vindmøller på landsplan nærmest er eksploderet i løbet af de seneste måneder, er Ringkøbing-Skjern og Tønder nu parate til at opsætte prototypemøller på helt op til 250 meter.

Udsigten til protester skræmmer ikke Ringkøbing-Skjerns borgmester, Iver Enevoldsen (V), der har sagt ja til, at der i kommunen kan opsættes 6-9 møller på størrelse med møllerne i Østerild.

"Det kan godt være, at der vil være nogle modsætningsforhold, og der vil komme protester, men det må vi tage til den tid, når vi kommer ind i den konkrete planlægning, og der er blevet udført VVM-undersøgelser," siger Iver Enevoldsen.

Samme melding lyder fra Tønders borgmester Laurids Rudebeck (V), der, trods bekymring for borgernes reaktion, håber på, at projeket kan gennemføres:

"Jeg håber, at de personlige interesser kan lægges til side i forhold til den samlede vurdering og behovet for at få lavet en række testpladser," siger Laurids Rudebeck og understreger, at borgerne vil blive hørt, når der bliver lavet yderligere undersøgelser af området.

De positive toner fra de to kommuner kommer samtidig med, at den folkelige modstand mod kæmpe-møllerne har fået Ringsted til at indføre et regulært stop for vindmøller i kommunen og Nyborg til at forbyde vindmøller på over 80 meter. I Østerild har en gruppe borgere anlagt retssag, og protestforeningen Naboer mod Kæmpevindmøller har på kun halvandet år fået tilslutning fra 96 lokale modstandsgrupper, der især frygter for støj- og lysgener fra møllerne.

Behov for testområder
Men i Ringkøbing-Skjern og Tønder ser man positivt på vindmøllerne og mener, at kommunerne har en forpligtelse til at lægge arealer til prototypemøller, så fremtidens vindmøller kan afprøves:

"Vindmøllebranchen har brug for testmølle-områder, og vi er oprigtigt positive over for at vise vores interesse og støtte til erhvervet ved at bidrage med et område," siger Laurids Rudebeck, der ligeledes mener, at testmøllerne kan skabe arbejdspladser og udvikling i kommunen.

Vindmølleindustrien har efterlyst plads til at teste cirka ti såkaldte prototypemøller. Forligspartierne bag Østerild-aftalen besluttede derfor samtidig med etableringen af det nationale testcenter at vedtage en helhedsløsning, der også skulle finde plads til prototypemøllerne. Der er pladserne til denne løsning, som netop har været i høring.

De to kommuners udmelding vækker stor begejstring i Vindmølleindustrien:

"Det er meget glædeligt, at to kommuner er positive over for at fortsætte planlægningsarbejdet. Det er vigtigt, at der er lokal opbakning og kommunal forståelse for, at de her opgaver skal løftes," siger adm. direktør i Vindmølleindustrien, Jan Hylleberg.

To kommuner takker nej
I Naturstyrelsens rapport, som netop har været i høring, indgik syv potentielle områder i fire kommuner, men to kommuner - Jammerbugt og Vesthimmerland - har i deres høringssvar sagt blankt nej til kæmpe-testmøller. Og det ærgrer Jan Hylleberg, der opfordrer til, at kommunerne fortsætter dialogen om vindmøller.

Kommunerne er bekymret for støj- og lysgener og hensyn til natur og miljø. Begge kommuner påpeger derudover mangel på nødvendig infrastruktur, og at de i forvejen i høj grad lever op til regeringens krav til kommunerne om at udpege områder og opstille vindmøller:

"Vi har rejst den vindenergi, vi er forpligtet til og endda mere til. Men det område, der er udpeget til prototypemøller, er slet ikke egnet på grund af adgangsforhold og naturhensyn," siger Vesthimmerlands borgmester, Knud Kristensen (K), der understreger, at kommunen har udpeget flere andre områder, hvor der kan opstilles møller på op til 150 meter.

DN: Uhensigtsmæssigt placering
Med de positive tilsagn fra Tønder og Ringkøbing-Skjern peger meget på, at vindmøllerne skal opstilles her.

I Tønder har man udpeget et område Syd for Skærbæk med plads til 2-3 kæmpe-møller på op til 250 meter, og i Ringkøbing-Skjern drejer det sig om om tre områder, nemlig Ganer, Nordvest for Lem og Velling Mærsk med plads til mellem 6 og 9 møller, heraf tre på op til 250 meter.

Specielt området ved Ganer anser Ringkøbing-Skjern Kommune for et særligt egnet sted at placere prototypemøller. En vurdering som bestemt ikke deles af Danmarks Naturfredningsforening (DN), der mener, at det er særdeles uhensigtsmæssigt, hvis der opsættes store møller i området ved Ganer Å:

"De vil fuldstændig tage pusten fra Danmarks største og fineste flod-delta og stå midt i vigtige fugleområder for bl.a. havørn og pomeransfugl. Derfor bør alle muligheder for at finde alternativer undersøges seriøst, så kommunen kan støtte op om hensynene til de landskabelige værdier i Skjern Å-dalen," skriver DN i sit høringssvar.

Ringkøbing-Skjern Kommune understreger selv i sit høringssvar, at der vil være forhold, der skal undersøges nærmere i en kommende VVM-redegørelse, herunder påvirkning af de nærliggende Natura-2000 og § 3-områder. Men borgmester Iver Enevoldsen anerkender ikke DN's argumentation om, at der partout ikke kan ligge vindmøller i et nationalparkområde:

"Området ved Ganer er udpeget som egnet og er det eneste sted i kommunen med plads til møller på op til 250 meter. Vi har udpeget de tre områder, fordi vi er en stor kommune med mange arbejdspladser inden for vindmølleindustrien, så jeg synes, det er helt naturligt, at vi hjælper til med at finde testpladser," siger Iver Enevoldsen.

Forligskredsen drøfter høringssvar
Forligskredsen skal mødes 13. april for at drøfte de indkomne høringssvar og beslutte, hvilke af de syv udvalgte områder der skal arbejdes videre med. Når de endelige områder er udvalgt, skal der udarbejdes VVM-redegørelser, der mere detaljeret skal kortlægge møllernes påvirkning af landskabet og de miljømæssige konsekvenser i øvrigt, før opsætning af møllerne kan gå i gang.

 
Altinget | Energi og Klima
 
Altinget | Miljø

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK
LÆS NYESTE ARTIKLER:
LÆS OGSÅ:
Nyeste artikler med Laurids Rudebeck:
Sort pil 11/5/2016: Tønders borgmester er død 56 år gammel
Sort pil 6/6/2011: Biogas-folk skriger på energiforlig
Nyeste artikler med Iver Enevoldsen:
Sort pil 4/5/2017: Forslag til planlov-kommission nyder opbakning
Sort pil 22/12/2016: Reformen der forandrede Danmark