Kort: Disse kommuner brugte for meget på velfærd i 2018

KORT: Halvdelen af kommunerne overholdt deres velfærdsbudget, mens den anden halvdel overskred budgettet. Se, hvilke kommuner der ramte plet og helt forbi.

For første gang i otte år brugte kommunerne i 2018 stort set hele deres serviceramme. Kun godt 100 millioner kroner adskiller det samlede velfærdsbudget fra de faktisk afholdte udgifter.

Altinget har opgjort, hvorvidt de enkelte kommuner har opbrugt mere eller mindre end budgetteret på serviceudgifter. 

Opgørelsen viser, at lige godt halvdelen har brugt mere, mens den anden halvdel har brugt mindre. Ud af de 98 kommuner rammer de 60 dog blot en procent eller derunder forbi det budgetterede.

Opgørelsen er baseret på Danmarks Statistisk tal for kommunernes nettodriftsudgifter inklusive administration, men eksklusiv overførelser, forsyningssektoren, ældreboliger, den centrale refusions ordning samt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet.

Kommunernes budget er skønsmæssigt korrigeret for meropgaver og pris- og lønudvikling.

Dette medfører sammen med mulige afvigelser fra den enkelte kommunes data og data indrapporteret til Danmarks Statistisk, at der i mange tilfælde vil være mindre afvigelse fra Altingets opgørelse og den enkelte kommunes egen opgørelse i det lokale årsregnskab for 2018.

 

Forrige artikel Ekstra velfærdsmilliarder sender kommuner historisk tæt på statslig straf Ekstra velfærdsmilliarder sender kommuner historisk tæt på statslig straf Næste artikel Sidste punkt på Løkkes tjekliste forventes at falde på plads i dag Sidste punkt på Løkkes tjekliste forventes at falde på plads i dag