Kraka: Et mindretal er bekymret for sammenhængskraften

KOMMENTAR: Globaliseringen gavner Danmark og dansk økonomi, mener et stort flertal af danskerne. Men et mindretal bekymrer sig for sammenhængskraften, og det mindretal er vigtigt at holde øje med, skriver Jens Hauch fra Kraka.

De fleste danskere mener, at dansk økonomi udvikler sig på en god måde. Men der er minoriteter, der vender sig mod udviklingen og oplever en række problemer. Det er klogt at have fokus på disse minoriteter for at undgå en udvikling som i USA, hvor store utilfredse grupper har ført til en overreaktion.

En ny analyse i Kraka-Deloitte-projektet Small Great Nation viser således, at det er gået tilbage for sammenhængskraften i Danmark i de seneste ti år, og at der er delte meninger blandt danskerne om, hvad sammenhængskraft er.

De fleste danskere opfatter sammenhængskraft som tæt knyttet til de grundlæggende principper i velfærdsstaten: ”lige rettigheder og pligter”, ”begrænset økonomisk ulighed” og ”bredt sikkerhedsnet”. Der er dog også betydelige grupper, der lægger vægt på bekæmpelse af parallelsamfund, at alle tilslutter sig dansk kultur, og at alle taler dansk.

En mindre andel af danskerne, knap 10 procent, finder, at sammenhængskraften er meget svækket. Bortset fra denne gruppe mener danskerne i gennemsnit, at sammenhængskraften kun er lidt svækket. Det vil sige, at det i en vis grad er en lille gruppes store bekymring, der er udslagsgivende for, at sammenhængskraften ser ud til at være blevet dårligere. Men hvem er i denne gruppe?

Personer, der i meget høj grad mener, at de har fået en unfair andel af den økonomiske udvikling, udgør knap 10 procent af befolkningen. Næsten halvdelen af denne gruppe mener, at det er gået meget tilbage for sammenhængskraften.

Det antyder, at bekymringen for sammenhængskraften måske i højere grad er udtryk for en utilfredshed med ens egen situation end for en generel oplevelse af forringet sammenhængskraft. Gruppen er i højere grad end andre uden for arbejdsmarkedet, og i det omfang de er i beskæftigelse, er de i højere grad end andre ansat inden for social og sundhed.

En del af respondenterne svarer, at de har oplevet at miste deres job på grund af globalisering inden for de seneste ti år. Er man således ”globaliseringsramt”, forøges sandsynligheden for, at man mener at have fået en meget unfair andel af den økonomiske fremgang og finder, at det er gået meget tilbage for sammenhængskraften.

Kun hver tredje dansker ønsker at forlade EU, men flertallet af personer, der mener, at de har fået en unfair andel af den økonomiske udvikling, foretrækker, at Danmark følger Storbritannien ud af EU.

I et samfund, der udvikler sig, vil nogle uundgåeligt tabe, mens andre vinder. Globalisering, forstået som stigende international handel, mere udenlandsk arbejdskraft og teknologisk udvikling medvirker til samlet set at gøre Danmark mere velstående.

Men som en del af globaliseringen vil nogle miste deres job og kan efterfølgende have sværere end andre ved at finde et lige så attraktivt job, det viser andre analyser fra samme rapport.

Cirka fire ud af fem mener dog, at Danmark bliver til et bedre sted på grund af globalisering. To ud af tre mener, at Danmark bliver til et bedre sted på grund af international arbejdskraft. Der er således bred opbakning til globalisering generelt, men med betydelige minoriteter i opposition.

Samlet set tyder analyserne således på, at flertallet har en positiv opfattelse af den økonomiske udvikling, men at minoriteter mener, at de har fået en meget unfair andel af den økonomiske fremgang, ønsker at forlade EU og mener, at det er gået meget tilbage for sammenhængskraften.

Hvis for mange ikke oplever at få del i den økonomiske fremgang, risikerer man en overreaktion som i USA, hvor betydelige utilfredse befolkningsgrupper har valgt en præsident, der for eksempel fører en handelspolitik, der bliver dyr for USA samlet set.

I Danmark vender minoriteter af begrænset størrelse sig mod udviklingen, men det er klogt at holde øje med, hvad der rører sig hos minoriteterne, så problemerne ikke vokser sig store og fører til en overreaktion.

Forrige artikel Skov-Jakobsen: Er historien om vores egne gener en etisk fælde? Skov-Jakobsen: Er historien om vores egne gener en etisk fælde? Næste artikel Fl. Chr. Nielsen: Kognitive svigt på ministerplan skabte et økonomisk Tjernobyl i Skat Fl. Chr. Nielsen: Kognitive svigt på ministerplan skabte et økonomisk Tjernobyl i Skat