Kraka: Et mindretal er bekymret for sammenhængskraften

KOMMENTAR: Globaliseringen gavner Danmark og dansk økonomi, mener et stort flertal af danskerne. Men et mindretal bekymrer sig for sammenhængskraften, og det mindretal er vigtigt at holde øje med, skriver Jens Hauch fra Kraka.

De fleste danskere mener, at dansk økonomi udvikler sig på en god måde. Men der er minoriteter, der vender sig mod udviklingen og oplever en række problemer. Det er klogt at have fokus på disse minoriteter for at undgå en udvikling som i USA, hvor store utilfredse grupper har ført til en overreaktion.

En ny analyse i Kraka-Deloitte-projektet Small Great Nation viser således, at det er gået tilbage for sammenhængskraften i Danmark i de seneste ti år, og at der er delte meninger blandt danskerne om, hvad sammenhængskraft er.

De fleste danskere opfatter sammenhængskraft som tæt knyttet til de grundlæggende principper i velfærdsstaten: ”lige rettigheder og pligter”, ”begrænset økonomisk ulighed” og ”bredt sikkerhedsnet”. Der er dog også betydelige grupper, der lægger vægt på bekæmpelse af parallelsamfund, at alle tilslutter sig dansk kultur, og at alle taler dansk.

En mindre andel af danskerne, knap 10 procent, finder, at sammenhængskraften er meget svækket. Bortset fra denne gruppe mener danskerne i gennemsnit, at sammenhængskraften kun er lidt svækket. Det vil sige, at det i en vis grad er en lille gruppes store bekymring, der er udslagsgivende for, at sammenhængskraften ser ud til at være blevet dårligere. Men hvem er i denne gruppe?

Personer, der i meget høj grad mener, at de har fået en unfair andel af den økonomiske udvikling, udgør knap 10 procent af befolkningen. Næsten halvdelen af denne gruppe mener, at det er gået meget tilbage for sammenhængskraften.

Det antyder, at bekymringen for sammenhængskraften måske i højere grad er udtryk for en utilfredshed med ens egen situation end for en generel oplevelse af forringet sammenhængskraft. Gruppen er i højere grad end andre uden for arbejdsmarkedet, og i det omfang de er i beskæftigelse, er de i højere grad end andre ansat inden for social og sundhed.

En del af respondenterne svarer, at de har oplevet at miste deres job på grund af globalisering inden for de seneste ti år. Er man således ”globaliseringsramt”, forøges sandsynligheden for, at man mener at have fået en meget unfair andel af den økonomiske fremgang og finder, at det er gået meget tilbage for sammenhængskraften.

Kun hver tredje dansker ønsker at forlade EU, men flertallet af personer, der mener, at de har fået en unfair andel af den økonomiske udvikling, foretrækker, at Danmark følger Storbritannien ud af EU.

I et samfund, der udvikler sig, vil nogle uundgåeligt tabe, mens andre vinder. Globalisering, forstået som stigende international handel, mere udenlandsk arbejdskraft og teknologisk udvikling medvirker til samlet set at gøre Danmark mere velstående.

Men som en del af globaliseringen vil nogle miste deres job og kan efterfølgende have sværere end andre ved at finde et lige så attraktivt job, det viser andre analyser fra samme rapport.

Cirka fire ud af fem mener dog, at Danmark bliver til et bedre sted på grund af globalisering. To ud af tre mener, at Danmark bliver til et bedre sted på grund af international arbejdskraft. Der er således bred opbakning til globalisering generelt, men med betydelige minoriteter i opposition.

Samlet set tyder analyserne således på, at flertallet har en positiv opfattelse af den økonomiske udvikling, men at minoriteter mener, at de har fået en meget unfair andel af den økonomiske fremgang, ønsker at forlade EU og mener, at det er gået meget tilbage for sammenhængskraften.

Hvis for mange ikke oplever at få del i den økonomiske fremgang, risikerer man en overreaktion som i USA, hvor betydelige utilfredse befolkningsgrupper har valgt en præsident, der for eksempel fører en handelspolitik, der bliver dyr for USA samlet set.

I Danmark vender minoriteter af begrænset størrelse sig mod udviklingen, men det er klogt at holde øje med, hvad der rører sig hos minoriteterne, så problemerne ikke vokser sig store og fører til en overreaktion.

Forrige artikel Skov-Jakobsen: Er historien om vores egne gener en etisk fælde? Skov-Jakobsen: Er historien om vores egne gener en etisk fælde? Næste artikel Fl. Chr. Nielsen: Kognitive svigt på ministerplan skabte et økonomisk Tjernobyl i Skat Fl. Chr. Nielsen: Kognitive svigt på ministerplan skabte et økonomisk Tjernobyl i Skat
 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Hvilken sammenhængskraft - er det for et få tal

  Det er lidt af påstand at det kun er et mindretal bekymret sig for globaliseringen
  Det er således at især dem, der har tjent godt på globalisering der synes det er godt, men jeg tror mange af den, som i USA der har mistede deres arbejdspladser i forbindelse med virksomhederne flyttede tl steder, hvor arbejdskraften var billigere, hvor nogle virksomheder flyttede tilbage og ansatte mennesker til løninger langt under tidligere, således at menneske måtte søge om hjælp til fødevarer fra frivillige organisationer.
  Inden nogen råber op fake news - kan jeg henvise til DR 2 har vist de fattige amikanerne
  Velfærdsstaten er meget presset og før hvor en del af velstandsstigningen blev brugt på velfærd - så går en stor del af velstandsstigningen til de rigeste i verdenen.
  Globaliseringen og EU s kapitalfrihed har gjort nemt at lænse staten for de værdier borgerne i landet har skabt
  Globaliseringen fremmer ikke demokratiet - tværtimod
  Man skal altid være varsom med til at tage meningsmålinger til indtægt for ens politiske holdning selv om det nogen gange kan være fristende
  Der påstås 2/3 af Danmark bliver et bedre sted med internationale arbejdere.
  Det kunne godt tænkes, at dem, der bliver ramt på løn og ansættelsesvilkår ved importerede billig arbejdskraft ville dele denne opfattelse
  Hvis globaliseringen tilhængerne ikke tager alvorligt at øgede ulighed og forringelser af velfærden, samt undergravelse af demokratiet alvorligt, så kan man bare sidde og forvente på politiske tilstande før 1930'erne
  Sammenhængskraft betyder ikke for en lille elite, men for alle - det glemmes åbenbart tit.
  Jeg undrer mig stadigvæk at der ikke skiltes med at indlægget er fra En Tænketank,,der prøver at fremme en bestemt holdning

 • Anmeld

  Christian V

  Lav en alternativ "Porter analyse" for en dansker

  Pres fra udenlandske leverandører og kunder:
  Flere råvarer må forventes at blive dyrere i takt med, at efterspørgslen vokser og visse råvarer allerede er knappe. Det må på lang sigt forventes at betyde højere inflation og stigende renter.
  Geopolitiske og nationale dagsordner har igen fået dominerende indflydelse på handel. Især USA, Rusland og Kina vil udnytte deres størrelse og magt til at opnå fordele og stille større krav.

  Substitutions pres:
  Den globale innovation og den tiltagende teknologiske konkurrence vil presse danske virksomheder og dermed lønmodtagere yderligere.

  Pres fra nye indtrængende:
  Digitale giganter som Amazon vil overtage meget handel m.m.
  Især amerikanske virksomheder opkøber nye danske guldæg, der ikke får lov at vokse sig store og stærke i Danmark (som LEGO, Maersk, Novo og de andre store gjorde i fordums tid).
  Fortsat stor befolkningstilvækst i Afrika, Asien og Sydamerika vil skabe yderligere ustabilitet, konflikter, klima- og miljøproblemer, der vil resultere i større migrantpres. Dertil lægges flere migrantefterkommere pga. migranters højere fertilitet. Globaliseringen, arbejdskraftens fri bevægelighed og åbne grænser for alle EU og nordiske borgere - også for kriminelle – vil betyde et øget pres på konkurrenceudsatte lønmodtagere i det private og på de offentlige ansatte i politi, sundhedsvæsen og undervisningssektoren etc.

  Presset i smørhullet Danmark:
  Alle der ikke er økonomisk uafhængige eller sider i isolerede nicher vil mærke det stigende arbejdspres pga. ovenstående. Dertil kommer, at også flere ældre, flere sundhedstilbud og voksende migrantudgifter vil presse velfærden, den offentlige service og de offentlige ansatte yderligere.
  Arbejdsmiljøets deroute vil fortsætte... Og om godt 10 år vil vi drømme om en cowboy Trump, der vil komme og skyde på alle de pæne falskspillere.

  https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE10963603/verden-er-vendt-tilbage-til-normalen/

 • Anmeld

  Henrik V Blunck · Blogger og kommentator

  Nysprog!

  Alene det at man i dag har italesat 'solidaritet' som 'sammenhængskraft' fortæller en hel del om de politiske kræfter, som har regeret de seneste årtier siden VKO kom frem med Anders Fogh ved roret i 2001.

  Et Danmark uden solidaritet er ikke noget kønt syn, og det kan ordet sammenhængskraft aldrig nogensinde rette op på.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kan nedskæringer give os fascismen tilbage

  Krakas seneste analyse bekræfter jo bare det utal af undersøgelser, der viser at kriser som medfører besparelser på statsbudgetterne altid åbner en ladeport for de yderste højre kræfter, der som paddehatter skyder op overalt med deres leflen for dem, der er gået i stå på livets landevej.
  Et kværulerende mindretal der giver alt og alle skylden for hvad som helst, og som altid indtager en - hvad er der i det for mig - opfattelse af solidariteten, og som tror at de med deres Rasmus modsat holdninger til alt kan straffe resten af befolkningen, mens de sparker nedad. Man skal bare være varsom med hvad man ønsker sig. Det kunne jo være man fik det.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Globalisering.

  Jeg tror at vi skal passe mordeligt på med den internationalisering som i disse år foregår her i Danmark. Det vil uvilkårligt føre til en total splittelse blandt danskerne, som med tiden vil føre til nationens opløsning.
  Det vil være det væres tænkelige scenarie man vil kunne forestille sig. Derfor bør "eliten" lytte til de mennesker, som er bekymrede for at deres identitet vil forsvinde. Kun et land med en fast national sammenhængskraft vil kunne overleve.
  Det bør Tilhængerne af EU tænke på.