Krifa undrer sig: 3F jubler over løn under overenskomst til landbrugsmedarbejder

DEBAT: Det er ærgerligt, at det tilsyneladende er domstolene, der skal diktere lønniveauet i Danmark, fordi politikerne har sovet i timen i stedet for at gøre noget ved den slags social dumping, som vi lige har set på en midtjysk svinefarm, skriver Krifas formand.

Af Søren Fibiger Olesen
Formand for Krifa

For nylig traf Byretten i Viborg en interessant afgørelse i en sag, som fagforbundet 3F har ført på vegne af en rumænsk landbrugsmedhjælper.

Den pågældende landbrugsmedhjælper har arbejdet på en svinefarm i Midtjylland til 58 kroner i timen. Byretten har dømt landmanden til at betale 46 kroner mere i timen til den pågældende medhjælper.

Landmanden ankede dommen, men Vestre Landsret har efterfølgende tilkendegivet, at den er enig i byrettens dom. Gruppeformand i 3F Viborg Anders Carlsen er ifølge en artikel i Fagbladet 3F ”glad for, at byretten og landsretten har afgjort, at en løn på 58 kroner i timen er uacceptabelt i Danmark”.

Nu dikterer domstolene dansk lønniveau
Det er selvfølgelig glædeligt, at landbrugsmedhjælperen nu får en bedre løn end de helt urimelige 58 kroner i timen, som han i udgangspunktet blev spist af med. Det ændrer dog ikke ved, at han stadig må nøjes med knap 5.000 kroner mindre om måneden, end jordbrugsoverenskomsten ville have sikret ham.

Derfor undrer det mig, at formanden for 3F er så glad, når man tænker på, at både byretten og landsretten i dette tilfælde reelt har tilsidesat den danske model og dikteret en mindsteløn på jordbrugsområdet.

Jeg synes, det er ærgerligt, at det tilsyneladende nu er domstolene, der skal diktere lønniveauet i Danmark, fordi politikerne har sovet i timen i stedet for at gøre noget ved den slags social dumping, som eksemplet fra den midtjyske svinefarm unægtelig må siges at være et tydeligt eksempel på.

I den konkrete sag havde 3F krævet, at landmanden skulle betale løn til den rumænske medhjælper efter jordbrugsoverenskomsten. Ifølge overenskomsten skulle medhjælperen i 2016 have haft mindst 133 kroner i timen. Nu glæder 3F sig over, at domstolen har dikteret en timeløn på omkring 104 kroner.

Alle skal have ordentlige vilkår
Ingen kan være tjent med, at udlændinge kan komme til Danmark og arbejde til en løn, der ligger langt under den normale timeløn på området.

Men i stedet for at juble over, at domstolene dikterer mindstelønnen i Danmark og dermed de facto tilsidesætter både den danske model og de gældende overenskomster, så burde arbejdsmarkedets parter og politikerne i Folketinget sætte sig sammen og aftale en almengørelse af de overenskomstfastsatte lønninger, så de gælder alle lønmodtagere på det danske arbejdsmarked.

I Krifa ønsker vi ikke, at domstolene skal tilsidesætte hverken overenskomster eller den danske model, men vi foreslår, at man via almengørelse sørger for, at alle lønmodtagere på det danske arbejdsmarked sikres ordentlige løn- og ansættelsesvilkår.

Vi mener, at alle, der arbejder på det danske arbejdsmarked, skal sikres nogle grundlæggende rettigheder – herunder selvfølgelig også en anstændig løn.

Forrige artikel V-borgmester: Nu går det fremad på førtidspensions-området i København V-borgmester: Nu går det fremad på førtidspensions-området i København Næste artikel Professor: Det overrasker mig, at erfarne forskere afviser almene gyldighedskriterier Professor: Det overrasker mig, at erfarne forskere afviser almene gyldighedskriterier