Kritik: Miljøministeriet stækker væksten i fødevareerhvervet

EGENRÅDIG: Tiltag fra Miljøministeriet hæmmer den fødevarepolitiske vækstaftale, som regeringen og de borgerlige indgik sidste år. Det mener Landbrug & Fødevarer og flere fødevareordførere. Miljøministeren afviser kritikken. 

Miljøministeriets styrelser gennemfører tiltag, der svækker de politiske intentioner i Vækstplan for Fødevarer, som regeringen indgik med de borgerlige i april sidste år.

Det er meldingen fra både Landbrug & Fødevarer og flere fødevareordførere, som nu langer ud efter både Natur- og Miljøstyrelsen.

Som konkret eksempel nævner landbrugets erhvervsorganisation punktet om vedligeholdelse af vandløb i fødevare-vækstaftalen. Her står der, at “aftaleparterne er enige om, at ændret vandløbsvedligeholdelse i form af reduceret grødeskæring ikke indgår i kataloget (...)”.

Alligevel indgår netop ophør med vandløbsvedligeholdelse som et virkemiddel i Miljøministeriets første vandplaner, der kom i oktober sidste år.

“Hvis man læser Vækstplanen for Fødevarer, synes jeg ikke, man kan være ret meget i tvivl om, hvad den politiske aftale er med hensyn til vedligeholdelse af vandløb. Men i retningslinjerne for vandplanerne og i bilag syv er der en udførlig kogebog i, hvordan man får dårligere afvanding i Danmark i direkte modstrid med aftalen,” siger direktør Flemming Nør-Pedersen, der har ansvaret for det politiske område i Landbrug & Fødevarer.

Savner samspil
Samme oplevelse har landbrugs- og fødevareordfører Réne Christensen (DF) også haft.

“Vandløbsvedligeholdelse er et godt eksempel på, at vi har siddet rundt om et bord og besluttet noget, og så går der noget tid, og så ser vi, at man ikke i Miljøministeriet anerkender de væksttiltag, der er besluttet. Her tænker jeg ikke på miljøministeren personligt,” siger René Christensen, som møder opbakning fra Venstres landbrugs- og fødevareordfører, Erling Bonnesen.

Han savner mere samklang mellem Miljøministeriets politik og den aftale, som et bredt flertal af Folketingets partier indgik.

“Tingene virker ikke til at være koordineret. Vi lavede vækstaftalen for ti måneder siden, men nu ser vi så for eksempel lovforslaget om forbud mod sprøjtning og gødskning på § 3-arealer fra Miljøministeriet. Det giver erhvervsøkonomiske tab og trækker dermed stik imod intentionen i vores aftale,” siger Erling Bonnesen.

Brosbøl afviser kritikken
Både de borgerlige ordførere og Landbrug & Fødevarer mener, at der grundlæggende er brug for at styrke samspillet og koordineringen mellem Fødevare- og Miljøministeriet.

Men den kritik giver miljøminister Kirsten Brosbøl (S) ikke meget for.

Hun fastslår, at Miljøministeriet selvfølgelig overholder den fødevarepolitiske vækstplan.

Derudover forstår hun ikke kritikken af det manglende samspil mellem Fødevareministeriet og Miljøministeriet.

“Jeg er slet ikke enig. Set fra min stol er der et godt og velfungerende samarbejde mellem de to ministerier. I alle spørgsmål, hvor der er fælles interesser på spil, udarbejdes sagerne i tæt koordination mellem de to ministerier, og jeg drøfter løbende forskellige problemstillinger med fødevareministeren,” siger hun.

Læs hele artiklen på Altinget: fødevarer. Kræver abonnement.

Få et gratis prøveabonnement her.

,

Forrige artikel S-splid om Europaudvalgets fremtid S-splid om Europaudvalgets fremtid Næste artikel Nye forhandlinger om retsforbeholdet i Statsministeriet Nye forhandlinger om retsforbeholdet i Statsministeriet