Kulturminister om midlertidig teaterløsning: Vi har behov for mere tid

AFTALE: Det lykkedes ikke for Folketingets partier at indgå en flerårig aftale om Det Kongelige Teater inden nytår. I stedet forlænges den nuværende aftale med et år. Det er rimeligt, at Joy Mogensen får lov at lande aftalen, siger Rasmus Prehn (S). 

Sent tirsdag eftermiddag kunne regeringen præsentere en rammeaftale om Det Kongelige Teater med alle partier på nær Liberal Alliance og Nye Borgerlige.

Men selvom regeringen i sit finanslovsudspil lagde op til, der skulle indgås en flerårig aftale, er det kun lykkedes at blive enige om en etårig forlængelse af den nuværende aftale.

Det betyder blandt andet, at der fortsat er usikkerhed omkring teatrets særbevilling på 52 millioner over fire år, som VLAK-regeringen tildelte i 2018, og som står til at udløbe i 2022.

Det spørgsmål skal i stedet tages op til næste års forhandlinger, lyder meldingen fra Kulturministeriet.

Prehn: Brug for mere tid
Ifølge fungerende kulturminister Rasmus Prehn (S) er der dog gode grunde til, at man har udskudt den flerårige aftale med Danmarks nationalscene.

Han fremhæver blandt andet den strategiplan, som teaterdirektør Kasper Holten præsenterede i februar, som en af årsagerne.

”Det er et bevidst valg fra vores side at bruge det næste år på at forankre de visionære strategier i en bred flerårig aftale næste år. Vi vil rigtig gerne inddrage nye målgrupper, børn og unge i forhold til Det Kongelige Teaters arbejde og få lavet en aftale, som matcher deres strategi bedst muligt. Her er vi ydmyge nok til at sige, at det får vi ikke lige tryllet frem på en måned. Der skal vi bruge mere tid,” siger Rasmus Prehn.

Hvornår nåede I frem til det? I jeres finanslovsudspil fra oktober skriver I klart og tydeligt, at I ville indgå en flerårig rammeaftale med Det Kongelige Teater.

”Det har jeg simpelthen ikke nogen dato for, hvornår vi nåede frem til. Men det er sket via samtale og dialog. Og der kommer jo en fireårig aftale om et år, så det er helt i tråd med det, vi har sagt. Vi bruger bare længere tid på det, fordi vi ønsker at være grundige,” siger han.

Joys fravær er et ekstra argument
Midt i forhandlingsforløbet blev Joy Mogensen (S) sygemeldt fra posten som kulturminister på ubestemt tid, hvorefter Rasmus Prehn siden har været fungerende kulturminister.

Har fraværet af Joy Mogensen noget som helst at gøre med, at der ikke er blevet indgået en flerårig aftale?

”Sådan ser jeg det ikke. Men nu, du spørger, så ser jeg da også noget rimelighed i, at den rigtige kulturminister får lov at arbejde i bund med det her. Det har ikke været et vigtigt argument, men et ekstra argument for, at vi kunne gøre det på denne her måde,” siger Rasmus Prehn.

K: Uholdbart med kort aftale
Både Venstre og Konservative var i november bekymrede for, at en kort aftale kunne blive udfaldet af forhandlingerne.

Alligevel har de valgt at gå med i aftalen, primært på grund af sløjfningen af omprioriteringsbidraget på kulturområdet, som blev en realitet oven på finanslovsforhandlingerne.

Men kulturordfører Birgitte Bergman (K) ærgrer sig stadig over, at det kun er blevet en etårig aftale.

”Det er uholdbart, at vi ikke kunne lande en flerårig aftale, for det giver ikke Det Kongelige Teater den ro, de har brug for. Når vi så alligevel går med, er det, fordi vi ikke vil stille os udenfor i en aftale om en kulturbærende institution, der er så vigtig,” siger hun.

Rasmus Prehn afviser, at en udskydelse af forhandlingerne vil føre til usikkerhed.

”Tværtimod sikrer vi ro ved at forlænge en aftale, man allerede kender – og tilmed med en stærkere økonomi end forventet, fordi vi har afskaffet omprioriteringsbidraget. Så får vi lavet en fireårig plan, som ikke bare er en hovsa hovsa-plan. Det er det bedste i alle verdener. Jeg er med på, at det ikke skal være igen og igen, at vi laver etårige aftaler, men lige i denne her situation har det været det rigtige at gøre,” siger han.

DKT: Ikke optimalt, men optimistisk
Ifølge bestyrelsesformand på Det Kongelige Teater Lisbeth Knudsen er det ikke optimalt med en etårig aftale.

”Vi havde meget gerne set en længerevarende aftale af hensyn til planlægningen på teatret. Det er altid godt for store institutioner at have flerårige politiske aftaler, da det giver mere ro omkring udviklingen af de opgaver, vi skal løse,” siger Lisbeth Knudsen, der dog ser optimistisk på politikernes intentioner.

”I forhold til økonomien er vi glade for, at vi ud over sløjfningen af omprioriteringsbidraget også får lov at beholde tillægsbevillingen for foreløbigt 2020. Forhåbentligt vil det også gælde for 2021 og 2022,” siger hun.

Rasmus Prehn vil ikke udtale sig nærmere om, hvad planerne er for særbevillingen til Det Kongelige Teater, og hvorvidt den skal droppes fra 2021 eller forlænges til og med 2023.

”Det er det, vi skal forhandle om i kommende finanslovsforhandlinger. Det ligger også over min lønramme at udtale mig om det,” siger Rasmus Prehn.

Forrige artikel Lovmøllen snurrer: Det skal politikerne nå at stemme igennem inden jul  Lovmøllen snurrer: Det skal politikerne nå at stemme igennem inden jul Næste artikel Seruminstituttets direktør sendes hjem efter mistanke om uregelmæssigheder Seruminstituttets direktør sendes hjem efter mistanke om uregelmæssigheder