L 117 (Justitsministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om indsamling m.v. og lov om fonde og visse foreninger. (Indsamlinger blandt juridiske personer, testamentariske dispositioner m.v.).

Søren Pape Poulsen
Søren Pape Poulsen (49) Partiformand (K) & MF

Lovforslaget har for det første til formål at styrke kontrollen med indsamlinger. Det foreslås bl.a. at udvide indsamlingslovens anvendelsesområde til også at omfatte indsamlinger foretaget blandt juridiske personer. Derudover foreslås en række ændringer om anmeldelsesordningen, indsamlingsplatforme og navne på indsamlinger.

Lovforslaget skal for det andet give ikkeerhvervsdrivende fonde mulighed for at bestemme, om arv og gaver, som fonden modtager, skal uddeles eller henlægges til fondens formue, medmindre arvelader eller gavegiver har bestemt, hvordan arven eller gaven skal anvendes.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. februar 2019 dog således, at justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1, nr. 15.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Afstemning


Følg L 117
(Justitsministeriet)

24/1
2019
25/1
2019
24/1
2019
22/1
2019
7/1
2019
4/12
2018
28/11
2018
Forrige artikel B 81 (Folketinget) Næste artikel B 83 (Transport-, Bygnings- og Boligministeriet)