L 133 (Udlændinge- og Integrationsministeriet)

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Fuld brugerbetaling for danskundervisning under au pair-ordningen).

Lovforslag som fremsat

Beslutningskæde for L 133
(Udlændinge- og Integrationsministeriet)

8/2
2019
19/12
2018
Forrige artikel L 28 B (Skatteministeriet) Næste artikel L 2 (Finansministeriet)(Vedtaget)