L 38 (Transport-, Bygnings- og Boligministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje. (Nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder, initiativer til udvikling eller afvikling af ghettoområder, skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler, ophævelse af lejekontrakt på grund af kriminalitet m.v.).

Ole Birk Olesen
Ole Birk Olesen (47) MF (LA)

Forslaget afgrænser bl.a. udsatte boligområder på baggrund af nye kriterier og indeholder initiativer til udvikling og afvikling af de hårde ghettoområder. Forslaget indfører desuden redskaber til at ændre beboer- og boligsammensætningen i udsatte boligområder. Det handler bl.a. om, at anvisnings- og udlejningsreglerne bliver skærpet, og at modtagere af visse overførselsindkomster ikke må flytte ind i de hårdeste ghettoområder. Endelig udvider forslaget reglerne om salg og nedrivning af ejendomme, der omfatter almene boliger.

Forslaget følger op på aftalen om initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfund, mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti fra maj 2018.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar

Afstemning


Følg L 38
(Transport-, Bygnings- og Boligministeriet)

22/11
2018
14/3
2019
22/11
2018
21/11
2018
20/11
2018
16/11
2018
11/10
2018
11/10
2018
Forrige artikel B 49 (Børne- og Socialministeriet) Næste artikel B 13 (Sundheds- og Ældreministeriet)