Lars Tvede: DR genudsender bevidst Cortzens løgne om Schweiz

KLUMME: DR er en faktaresistent, andedamsagtig osteklokke, skriver Lars Tvede, efter at DR endnu en gang har sendt et dokumentarprogram om Schweiz, der er fyldt med faktuelle fejl.

I går bragte DR udsendelsen ”Smørhullet i Osteklokken” om Schweiz. Det var en genudsendelse.

Jeg optrådte i begyndelsen af udsendelsen, da jeg havde boet i Schweiz i 21 år og i øvrigt har startet en række virksomheder i landet. 

Første gang programmet blev sendt, skrev jeg en klage på 12 sider til DR, hvor jeg metodisk gennemgik et hav af fejl, som programmet fremførte, og med kilder påviste, at det sagte – minut for minut – var forkert. Min gennemgang af de mange fejl i DR's program er desuden publiceret flere gange på Facebook.

DR afviste imidlertid klagen under henvisning til, at udsendelsen udtrykte journalisten Ane Cortzens personlige holdninger.

Det er ikke godt nok. Slet ikke. DR er et statsfinansieret medie, som tvangsinddriver licens fra danskerne. Og det er helt og aldeles utilstedeligt, at det bevidst vildleder seerne.

De fleste seere vil af programmet nok medgive mig, at det indtryk, DR efterlod, var nogenlunde følgende:

- Schweiz er en anelse rigere end Danmark, men det skyldes deres uetiske bankhemmelighed. 
- Bortset fra de rige lever schweizere et svært liv. Deres levestandard er meget ydmyg.  
- Schweizere er nedladende og diskriminerende imod kvinder. 
- Schweizere er fjendtlige over for udlændinge.  
- Landet er meget lukket. 
- Direkte demokrati er udemokratisk.

Hvor skal jeg starte ...?

Måske med at dette helhedsindtryk strider direkte imod en række internationale sammenligninger såsom Human  development Index, Where to be Born Index, Country Strenth Index, Global Innovation Index osv., som ikke alene fremhæver Schweiz som førende på livskvalitet, miljø, økonomi, innovation, osv., men også på sociale kriterier, dvs. hvordan almindelige mennesker trives, hvor sunde de er, hvor længe de lever osv.

Udsendelsen omhandlede imidlertid slet ikke dette. I stedet blev det en historie om de mange fordomme og misforståelser, som udsprang af værten Ane Cortzens  ophold i Luzern for 12 år siden (et ophold, som varede mindre end et år), hendes manglende modtagelighed for fakta samt hendes mangel på basal økonomisk indsigt.

Jeg har ikke 12 sider til rådighed her, men lad mig give nogle få eksempler på, hvordan DR Fakta manipulerede med seerne.

Vi kan starte med udsagnene om landets økonomi:  

Cortzen: ”Landet er omkring 10-20 pct. rigere end Danmark. Størstedelen af forklaringen skyldes bankerne. Når man har sagt Schweiz, tænker de fleste på bankhemmeligheden, og den tjener landet da også stadig stort på ( ...)  De fleste schweizere tilhører middelklassen, og de føler sig ikke specielt rige. (...) Fakta er, at når boligen, sygesikringen og alle de andre forsikringer er betalt, så har middelklassen i Schweiz, i runde tal, ikke meget mere at gøre godt med end den danske.”

Jeg var målløs, da jeg så disse udsagn. Målløs, fordi statistikkerne viste, at schweizerne gennemsnitligt havde en netto personformue på 567.000 dollars imod danskernes på 252.000 dollars. Dvs. over dobbelt så meget som danskerne.

Faktisk havde 12,7 procent af Schweiz’ voksne indbyggere en formue på over en million dollars (over ca. 7 millioner danske kroner) – verdens næsthøjeste niveau efter Qatar. BNP per indbygger var samtidig ca. 60 procent større end danskernes, og deres gennemsnitlige årlige privatforbrug 27.147 dollars mod 18.664 dollars i Danmark. Landet havde tillige et af de laveste netto gældsniveauer i OECD, og dets centralkbankreserver, som bestod af guld, aktier, obligationer og pengemarkedsindskud m.m., var  7,8 gange så store som Danmarks. 

Hvordan blev det i DR Fakta til ”10-20 %” er rigere end Danmark?

Beats me. Men dertil kom så hendes forklaring om, at den åbenbart meget lille forskel skyldtes ”bankhemmeligheden”.

Øhhh ...hvad? Banksektoren udgjorde 2,2 procent af den schweiziske arbejdsstyrke og stod for ca. 4 procent af skattebetalingerne. Dette var ikke meget anderledes end i Danmark. Og faktisk udgjorde børsnoterede banker en mindre andel af børsværdierne i Schweiz, end de gjorde i euroområdet.

Rigdommen kom fra noget andet. Schweiz var (og er stadig) #1 på både Global Innovation Index og Global Competitiveness Index. Landet havde en industriproduktion, der per indbygger var (og er) ca. dobbelt så høj som den danske. Faktisk var (og er) den verdens højeste per indbygger. I en global sammenligning var landet tillige nr. 3 på udtagning af patenter per indbygger og nr. 2 på Nobelpriser per capita.

Så nej, Cortzen, alt dette havde, som jeg forklarede dig, ikke noget med ”bankhemmeligheden” at gøre. Det havde med innovation, motivation og flid at gøre.

Schweiz var et af verdens førende nationer på ingeniørvirksomheder, luksusvarer, forsikring, reassurance og en hel del andre sektorer.

Vidste du eksempelvis, at verdens største fødevarevirksomhed, nemlig Nestlé, var schweizisk? Firmaets børsværdi var faktisk tre gange så stor som de tre største bankers tilsammen, hvilket burde have fortalt dig noget.

Var du klar over, at schweziske råvareselskaber stod for ca. 1/3 af verdens råvarehandel? Eller at 2 ud af verdens 3 største medicinalfirmaer var schweiziske? Eller at landet havde verdens 3. største udenrigshandel med kunst?   

Åbenbart ikke. For så vidt angår økonomien, var du enten blank eller uhæderlig. Og det gjaldt også en række andre områder. Resultatet blev derefter, for udsendelsen fortsatte sådan med fejl på fejl på fejl.

Jeg kom vitterlig til at grine, da seerne blev informeret om, at ”schweizerne lever et meget enkelt liv derhjemme. De laver selv mad, og de går ikke meget ud at spise.”  Ja, grine, for statistikkerne viste faktisk, at schweizere brugte tre gange så mange penge på hoteller og restauranter som danskerne. Og at over halvdelen af landets kødproduktion gik til catering.

Og jeg stirrede vantro, da DR bragte interview med fem kvinder, der havde det til fælles, at ingen af dem, ja 0 procent (!), havde stemt til sidste valg, hvilket vel skulle give indtryk af, at landets kvinder levede i middelalderen.

Come on. Den sidste statistik, jeg har kunnet finde, viste, at knap halvdelen af stemmerne ved nationalrådsvalget faktisk blev givet af kvinder. Og til DR's ord om, at ”mange schweiziske kvinder går hjemme” kan jeg fortælle, at 73,2 procent af schweiziske kvinder havde et job imod 70,4 procent i Danmark, samt at landet i øvrigt havde en markant større andel kvindelige iværksættere.

Ak ja, facts are stubbon things, og jeg har slet ikke plads til dem alle her. Men lad mig slutte med det, der provokerede mig mest: at DR beskrev landet som en osteklokke.  ”Schweiz er et af de mest protektionistiske lande i Europa,” fik vi at vide, og  ”Det er jo lidt paradoksalt, at alle landene omkring Schweiz bliver mere og mere globaliserede og får et stort, internationalt udsyn, hvor i Schweiz kigger de mere og mere indad og prøver på at holde på deres produkter og grænser. Og det går jo stik imod udviklingen.” 

DR var åbenlyst uvidende om, at Schweiz havde verdens største koncentration af internationalt aktive firmaer per indbygger – med en betydelig margin til #2, som var Holland. Eller at det ifølge KOF Index of Globalization var verdens 9. mest globaliserede land og ifølge Global Enabling Trade Index verdens 5. mest globaliserede land. Det havde tydeligvis heller ikke betydning for DR, at landet havde over dobbelt stor udenrigshandel per indbygger, eller at det var den nation i hele OECD med den største forholdsmæssige udenrigshandel.

Ej heller syntes DR at være klar over, at det angivelige osteklokke-land havde den største andel af udlændinge blandt virksomhedsledere og bestyrelsesmedlemmer i 18 lande – også langt større end i Danmark. Eller at det havde ca. tre gange så stor andel 1. og 2. generations indvandrere som Danmark. Eller fire officielle sprog. Eller at 700.000 af landets indbyggere boede i udlandet.

Det er ikke Schweiz, der er en ”osteklokke”. Det er DR. En faktaresistent, andedamsagtig osteklokke. Dog uden smørhul.

--------

Lars Tvede er ingeniør, civiløkonom, serieiværksætter, finansmand og forfatter til 14 anmelderroste fagbøger. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Paula Larrain: Jeg vil sige Dem tak, Henri Paula Larrain: Jeg vil sige Dem tak, Henri Næste artikel Trads: Dansk Folkeparti stikker sit grimme ansigt frem Trads: Dansk Folkeparti stikker sit grimme ansigt frem
 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller · Læser

  Hvis ovenstående holder...

  Hvis ovenstående holder, så er Danmarks største vidensformidler fuld af løgn, og det bør føre til en berigtigelse fra direktionen.
  At DR smart henviser til, at det er Ane Cortsens private opfattelse, er aldeles usmart.
  Her skulle DR's bestyrelse nok tage fat i nakken på generaldirektøren.

 • Anmeld

  Wilhelm Nussbaumer · Kranio-Sakral Terapeut, KIWIterapi

  Cortzen rammer plet

  Kære Lars Tvede. Cortzen rammer plet med sin udsendelse, og den holder også som genudsendelse. Jeg er født og opvokset i Schweiz, i Zug, og kender personligt til de fine skattely-forhold, som du bygger de fleste af dine anskuelser på. For 43 år siden er jeg fly(g)ttet til Danmark (efter aftjent værnepligt, uddannelse, arbejde i Schweiz) og det har jeg ikke fortrudt en eneste dag. I alle de år har jeg haft mulighed for at diskutere og sammenligne livsforholdene i Schweiz og Danmark. Ud fra den viden rammer Cortzen meget præcist og jeg kunne da give hende nogle tips til emner til en opfølgende udsendelse, som ville dine vefriserede nakkehår til at rejse sig ud af det lyserøde skattely. Kærlig hilsen Wilhelm Nussbaumer

 • Anmeld

  Lars Frederik Gadegaard Hansen

  DR contra Ane Cortsen/Schweiz.

  Hvorfor fortsætter DR med at bringe usandheder fra Ane Cortsen, når man bevidst ved, at de er usande? Det svarer til stadig at anvende Rasmus Trads som blogger.

 • Anmeld

  Ib Christensen · fhv. MEP & MF

  Korrektion nødvendig

  Lars Tvede bør få adgang i DR til at korrigere fejlene i tv-udsendelsen. Det er rigtigt, som påpeget af Lars Tvede, at Schweiz (iøvrigt sammen med de andre EFTA-lande) fører en langt mere liberal handelspolitik end EU (dog undtaget landbrugsområdet). Det direkte demokrati i Schweiz gør, at der er styr på de offentlige udgifter: Her trumfer almenvellet særinteresserne, -præcist det modsatte er tilfældet i de såkaldte repræsentative demokratier.

 • Anmeld

  Jørgen Christensen · Cand. scient. soc.

  Netop! Det direkte demokrati bør støttes i DK også.

  I stedet forsøger dem, der får en offentlig stilling hele tiden på at berige sig selv, og plukke borgerne. Endog i ent tid, hvor borgerne nemt kunne stemme for eller imod, hvad socialparasitterne fabrikerer - altid til størst gavn og hensyn for sig selv. Jo større magt, jo mindre ansvar - fordi man peger på sine erklærede HENSIGTER. Selvfabrikerede uverificerbare gode hensigter.

  Vi lever i fordummelsesalderen for den almindelige befolkning, ikke i et oplyst demokrati!

 • Anmeld

  J. Pedersen · Cphbusiness

  Holdninger er ikke argumenter

  Som kommentar til Wilhelm Nussbaumer's kommentar:

  Det er jo fint at man synes at Fr. Cortzen havde ret. Men bare at man selv synes noget er altså ikke et belæg for noget.

  Helt overordnet er den kritik, som Hr. Tvede kommer med, at Fr. Cortzen ikke har belæg for sine påstande om Schweiz.

  Har man belæg (som i beviser, argumenter, kilder etc) for at hendes påstande er rigtige, så skal man da være meget velkommen til at komme med dem.

  Men det er nu meget sigende at den eneste "pro-Cortzen"-kommentar ikke engang synes at forstå hvad den grundlæggende kritik er.

 • Anmeld

  Lars Kaaber

  Noget værre noget

  Jeg så den på TV første gang den blev udsendt, og blev også irriteret, men ikke mere end som så ofte før. DR har jo altid lavet udsendelser på temaet ”godt-vi-ikke-bor-i-andre-lande” eller ”derfor-betaler-vi-så-meget-i-skat”, men i 70erne og 80erne var tonen i sådanne programmer så saglig, at man var mere tilbøjelig til at tro, at det var sandt. Det er jo ikke tilfældet med Schweizer-programmet.
  Der er en sjov side, jeg så for nogle år siden: ”Bad News from the Netherlands”, hvis sigte er at demonstrere, at med den rette (forkerte) presse kan man få alle lande til at fremstå som Tombstone eller Sovjet.
  http://badnewsfromthenetherlands.blogspot.dk/

 • Anmeld

  Karsten Bernstein · Folkeoplyser

  Osteklokken

  Uden i øvrigt at tage parti i sagen - gav udsendelsen et noget fortegnet billede af forholdene i Schweiz i forhold til mine oplevelser og kontakter. Kvindernes status og indgang i arbejdsmarkedet var ikke ordentlig journalistik og bygget på et for løst grundlag, ligesom landets status i forhold til udlændinge og samhandel heller ikke bød på reelle fakta. DR må gøre sig klar om man vil lave en dokumentar med demokratiformer som emne, om livsstil eller alene om AC`s subjektive oplevelser. Desværre en ommer for DR, selvom tiden efterhånden er forpasset for denne tidligere hæderkronede virksomhed.

 • Anmeld

  Michael Vedsø · Økonomisk rådgiver

  Schweiz er ganske rigtigt 10-20% rigere end Danmark per indbygger

  Lars Tvedes faktaresistens og bedreviden er som vanligt uden grænser.
  Kast venligst et blik på denne tabel:
  https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PPPGDP
  Det ser heraf, at GDP I sammenlignelige priser og korrigeret for prisniveauforskelle (PPP) per indbygger var index 122 I DK og 142 I Schweix, altså en forskel på 16,4% I Schweiz' favør. Tallene er fra 2016.

 • Anmeld

  Allan Frederiksen

  Lars Tvedes løgne om Schweiz og DR

  "Rigdommen kom fra noget andet."

  Nej. Nej, den kom fra bankhemmeligheden, der ikke intet har at gøre med de muligheder bankhemmelighederne giver virksomhederne.

  Hvorfor må vi ikke se svaret fra DR, hverken her eller på din facebook? :D

 • Anmeld

  Morten K. Egebjerg · Direktør & socialarbejder

  Virkeligheden er STOR

  Det lader til, at der er mange facetter af Schweiz, som ikke er kommet frem i programmet og at flere har lyst til at give deres besyv med. Tænk sig, hvis det ikke bliver for/imod Schweiz, men en levende og stor skildring, som måske endda kan skildre noget af den enormt spændende (og modsætningsfyldte) historiske dimension også - det kunne være spændende og jeg tror faktisk, at også DR på et tidspunkt kunne være med - og fx lave en hel DR temalørdag el. lignende! Tænk sig et land, der både er konformt & kontrastfyldt, velsmagende og 'frastødende' - på én gang! Det minder i øvrigt lidt om mange andre lande, lige på de punkter.

 • Anmeld

  Gustav. · klog

  DR har bestemt hvilke billede pogrammet skal tegne før det produceres.

  DR er jo istand til at få Nord Korea og Venezuela til at fremstå som fantastiske land hvis de ville.

 • Anmeld

  wedell christensen · cand. pæd. almen

  Public service er ikke individuel

  DR svar om, at det er Ane Cortzens egen opfattelse af Schweiz afviger fra DR forpligtelse vedrørende Public service. Når noget er "public" er det til alles oplysning og brug. God journalistik kan stå for et sådant ansvar. Det er uansvarligt at bruge en Public service virksomhed til at udbrede individuelle fordomme og myter. Egen mening eller vurdering må gerne forekomme, hvis den kan underbygges sagligt, fx. med baggrund i statistik eller oplyst værdigrundlag. Det ser ud til, at DR har så rigeligt med penge, at de skal fylde sendefladen ud med ammestuehistorier. Måske det er noget for DR mangfoldighedskonsulent at gøre udsendelserne så mangfoldige, så de er oplysende for mange mennesker og ikke fordomsskabende. En mangfoldighedskonsulent skal vel bekæmpe fordomme?

 • Anmeld

  Anders Wiese Hooge · Digital konsulent

  Må vi ikke få en sammenligning?

  Det ville være rart, hvis Lars Tvede og Lars Seier snart gad at komme med nogle reelle sammenligninger for f.eks. den helt almindelige kassedame, kontoransatte, tømrer eller skolelærer, hvor man kan se, hvad folk i Schweiz rent faktisk har tilbage, når de har samme sikkerhed og dækning som i DK.

  De vælger dog begge blot at remse alverdens indexes op og snakker om rådighedsbeløb efter skat men behændigt nok før sygeforsikring og børnepasning etc er betalt.

  Men mon ikke at vi må vente forgæves på reelle tal, da de jo nok viser, at det kun er de rige der for alvor har flere penge mellem hænderne, når alt er betalt.

 • Anmeld

  Farmor

  Sandheden er ilde hørt.

  Gad vide om Lars Tvede ikke bryder sig om, at det billede som LA tegner af Schweiz ,som rollemodel for deres politik, ikke er sand, men en Alternativ sandhed om Schweiziske "lyksaligheder "??
  Såå....
  Mon ikke kommentaren fra Wilhelm Nussbaumer , der er fra Schweiz, er mere
  vidende om de faktiske folhold ende Lars Tvede. Jeg tror det.

 • Anmeld

  John Zederkof Jessen

  Noget om Schweiz kontra Danmark...

  Når talen fra LA-fløjen falder på Schweiz, så er budskabet altid: Vi bør gøre ligesom Schweiz.

  Det er jo meget fint, og kan da også være meget rigtigt, det kan jeg ikke lige finde ud af, DR fløjen med de tvangsopkrævne midler siger måske et, og LA'erne siger måske noget andet, og vi andre står måbende og kigger på.

  Så helt præcist hvad mener LA fløjen vi skal gøre, så vi kan blive lige så rige som schweizerne.

  Som klummen er fabrikeret - al respekt for Lars Tvede, der skriver mere nuancerede bøger end klummer - kunne det meget vel blive sat op, punkt for punkt, måske af Liberal Alliance, hvis de ikke er blevet ministerfikserede:

  1 skattepolitik
  2 forsikringspolitik ved alderdom, arbejdsløshed, sygdom....
  3, 4, 5, osv.
  ....

  Der bør vel heller ikke forglemmes noget om forskelle i kultur, samt historiske udviklinger, geografisk betydning for udvikling....

  Først da, og da, kan vi tage kvalificeret stilling til hvad, der er op og ned...

  Alt andet er frugtesløs skælden og smelden, med anvendelse af stereotype slagord.

 • Anmeld

  Pensionist

  Skattetænkning

  Er det korrekt at der er indregistreret langt flere selskaber(firmaer) i kanton Zug end der er indbyggere? Hvorfor Lars Tvede?

 • Anmeld

  MRI · Cand

  Der glemmes almindelige mennesker

  I Lars Tvedes sammenligning glemmes almindelige mennesker. Ja, mange er rige og derfor bliver den gns. rigdom også større. Det burde ikke være så svært at regne ud.

  Det er avsindigt dyrt at bo i Schweiz, vuggestuer og børnehaver er meget dyre og det gør at blandt andet almindelige arbejdere har svært ved at få det til at hænge sammen. Working poor og fattigdom eksistere skam i Schweiz.

  Dog kan vi ikke gøre som Schweiz og få det samme udfald, netop fordi Schweiz har bankfidusen. Det er let at sammenligne lande med både DK og Schweiz som har forsøgt det. Lad os begynde med England. De har trykket skatter og lønninger langt ned - det samme har Tyskland. Hvor Tyskland stadig kører på en vækstbølge som er spået til at dø indenfor 10 år, er England allerede på røven. Her arbejder en almindelig skolelærer med uddannelse for sølle 75 kr i timen og har udgifter som en dansker, lyder det ikke fantastisk? Ja, en uddannet skolelærer som working poor. Der er en grund til Brexit, nemlig at underklassen og middelklassen er desperate. Alt man kunne falde tilbage på er uhullet.

  Tyskland vil højst sandsynligt befinde sig i samme situation om 15 år.

  Hvad vi ser i England og Tyskland for almindelige arbejdere er begyndt i Danmark for efter hånden længe siden. Folk i transportbranchen får kontrakter hvor de kan opsiges med dagsvarsel, dårlig løn og arbejdstider, over tons store oøft hver dag mm. Er du syg kan du forvente en fyrseddel uanset er der ingen penge under sygdom eller lignende. Når LA og andre råber højt om østarbejdere i dk er det disse jo de taler om - ingen dansker ønsker nemlig sådanne arbejdsforhold. 136 kr/t for intet liv at have, du bliver slidt ned, hvorefter ingen hjælper dig mere og kommer hjem.med store rygsmerter hverdag. Du overlever de første par år på piller, udvikler måske misbrug. Er det sådant et Danmark vi ønsker? • Anmeld

  Poul clausen · Entrp.

  JAMMEN !

  Jammen Tvede du ved det jo , masserne i Dk og radio DDR skal manipuleres. Der må ikke være noget bedre ,end VIDUNDERLIGE Danmark.
  Og så er sandheden ,der findes ikke ringere styre.( Der er lige Sverige. )
  Det er på vej lige lodret , ned i afgrunden.....DE SER DET IKKE..................

 • Anmeld

  Sebastian Jensen · IT-Arkitekt

  Schweiz er en tornen i øjet på mange politikere og meningsdannere

  Det er uden for diskussion at Ane Cortzen er sendt i byen for at undergrave Schweiz som eksempel land. Dette siger hun selv i udseendelsen start: "Schweiz må være det bedste land i verden (grundet statistikkerne], men det har jeg svært ved at genkende."
  Schweiz succes gør det til et farligt eksempelland, grundet deres decentralisering og borgerlighed. Hvilke EU- eller landspolitikere vil decentralisere? Hvem andre end de borgerlige vælgere vil se på et borgerligt lands succes?
  Lars Tvede afliver generelt Ane Cortzens påstande, men jeg vil gerne supplere med fakta til det kvindebilled Ane tegner.
  Når man ser udseendelsen får man ikke indtrykket af at andelen af kvinder i ledende stillinger i Schweiz er lige så stor som i Danmark. Så selvom der er langt flere kvinder, som passer deres børn hjemme frem for at sende dem i vuggestue, så er andelen af kvinder i ledende stillinger den samme som i DK og løngabet mellem kvinder og mænd i ledende stillinger er ligeledes det samme som i DK. Se http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7896990/3-06032017-AP-EN.pdf/ba0b2ea3-f9ee-4561-8bb8-e6c803c24081

 • Anmeld

  Frank Andreasen

  Hvorfor nøjes Tvede ikke

  Med at konstatere, at Schweiz er et godt land at bo i som velhavende?

  Har han da prøvet at være der som fattig?

 • Anmeld

  Søren Rasmussen · Fhv. generaldirektør med bopæl i Basel og Geneve

  Tak til Lars Tvede

  Jeg så udsendelsen første gang og undrede mig den gang over de faktuelle fejl og forvanskninger, den indeholdt - i hvert fald i forhold til det jeg lærte og oplevede under 13 års arbejde og ophold i landet.
  Den udsendelse burde simpelthen makuleres og ikke genudsendes.
  Der kunne sagtens på et sagligt grundlag have været lavet en reportage både om de gode og mindre gode ting i Schweiz sammenlignet med DK.
  En tilføjelse i sommerkulden: Klimaet i Schweiz er i hvert fald bedre.

 • Anmeld

  Frank Andreasen

  Jeg er da ikke i tvivl om

  At det er fedt at bo i Schweiz som velhavende.

  Søren Rasmussen aner tilsyneladende som Tvede heller ikke hvordan middelklasssen har det.

  Det har sikkert aldrig interesseret dem,

 • Anmeld

  Christian X

  DR m.fl.

  Den journalistiske frihed må ikke stå over hensynet til fakta i de medier, der modtager støtte. Det burde have konsekvenser for støtten.

  Hvem tjekker medierne - reelt ingen.

  Skab en incitamentsstruktur, der tilskynder medier til at afdække andre mediers fejl.

 • Anmeld

  Jesper Andersen · Politiassistent

  Dårlig smag i munden

  Cortzen producerer nogle rigtig gode programmer, og programmet om livet i Schweiz var ingen undtagelse. Cortzen formår at få det bedste/værste frem i folk.

  Det kan undre mig, hvorfor det er så magtpåliggende for Lars Tvede, at gøre opmærksom på, at Schweiz er et meget bedre land at leve i end Danmark. Det er tydeligt, at Lars Tvede har masser af penge, som han passer rigtig godt på. Han har valgt at gå i skattely i et land som tiltrækker ligesindede fra resten af verden.

  At opleve Lars Tvede i udsendelsen var i perioder direkte frastødende. En overlegen arrogance og pral ud over alle grænser. Rige mennesker har en masse fordele når de går i skattely i Schweiz - men at kritisere Danmark og nedgøre den almindelige borger i Schweiz og Danmark er usmageligt.

  Det er nemt at sidde i skattely og kritisere på afstand. At Lars Tvede efter udsendelsen har behov for at fortsætte glorificeringen af Schweiz virker uforståeligt. Lars Tvede hvorfor opgiver du ikke dit danske statsborgerskab og tager skridtet fuld ud og søger om et Schweizisk statsborgerskab?

  Tak Cortzen for et fremragende program.
 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger,vælger og skatteyderi DK

  @Frank Andreasen og Jesper Andersen

  Enig:: ....Som talt ud af min mund....
  Man må sig forbavse over, at nogle mennesker oplever virkeligheden så ensidigt og isoleret.... og tror så meget på den, at man aktivt belærer andre om den.!
  Tja....

 • Anmeld

  Farmor

  Enig med I. R. Bertelsen.

  Mon ikke Lars Tvede mener , at angreb er det bedste forsvar for hans egoisme?
  Tvede, Seir og LA, må se ud gennem navlen, og så ved vi jo godt, at udsynet må være stærkt begrænset. 😉
  Trist ego-liberalismens ødelæggende tunnelsyn, har fået tag i befolkningen, og dermed givet magten til den så længe.

  Hvordan kan deres politik forsvares??
  Vi har jo aldrig fået meget mere velfærd for færre penge som Anders Fogh Rasmussen lovede.
  De enorme skattelettelser på 50 milliarder kroner HVERT ÅR, der er givet til de allemest velstillede siden 2001, skulle give vækst, gjorde de??
  Nej!!
  Tværtimod, så lider alle off. ansatte, og den mindst priviligerede del af befolkningen, under den manglende indtægt til fælleskassen.

  Og så alle tabene!!
  Boligboblen 400.000.000.000,00 kr.
  Produktionstab i dens kølvand 200.000.000.000,00 kr. Pr.år.
  SKATTESKANDALE for et endnu ukendt 3-cifret milliardbeløb.

  Der er sikkert mange flere skeletter i skuffer og skabe i div. Ministerier. Hmmmm.... no offence, men... måske det er derfor Lars Løkke Rasmussen VIL være Statsminister for enhver pris?. 😇 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller · Læser

  Så gik der spam i den.

  De sidste kommentarer drejer diskussionen væk fra det oprindelige indlæg.

 • Anmeld

  Frank Andreasen

  Jeg tror at Tvede ser for lidt DR

  Eftersom at han tror at de bevidst genudsender udsendelsen om Schweiz.

  De genudsender da stort set alle egenproducerede udsendelser.

  Store som små. Så gem din paranoia væk Tvede. Ganske vist var portrættet af dig, ikke kun flatterende, men sådan er det jo.

  Tror du det er Fake News, som Trumpisterne gør?

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Murer- og tømrermester

  Fake news

  Ja så blev det nævnt, det tog faktisk en hel del kommentarer først.
  Måske man kunne opfinde et fake-news index baseret på fraværet, hvor sjældet fake-news bliver nævnt..

  Rolig! Nu kommer der en mangfoldighedskonsulent og hun skal nok snarest få produceret en ny udsendelse fra Schweitz.
  Dr har jo kastet mange mange penge efter folk man kender så ..

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Murer- og tømrermester

  Fake news

  Schweitz er jo et spændende land så jeg vil da gerne se noget andet fake-news.. Lad os se meget andet fake-news- det er faktisk en opfordring til Dr.

 • Anmeld

  Allan Frederiksen · Ufaglært

  Stupid idiot eller mesterlig manipulator

  Størrelsen på, eller antal ansatte i, banksektoren, har ingen relevans i forhold til om det er et skattely. Så ubegavet kan han simpelthen ikke være.

 • Anmeld

  benny n jørgensen · Pensionist

  uvidenheden trives ganske godt i dk.

  Når man ser diverse kommentarer fra en politiassistent, en ufaglært, en farmor og andre, bliver man forbløffet over uvidenheden og sagligheden af de såkaldte udsagn. De mennesker er så misundelige på et land der klarer sig godt. At DR er med på vognen er der ikke noget nyt i. De røde aber fortsætter indtil der kommer en ordentlig regering og lukker idiotien og løgnene. Og vi andre slipper for tvang af betaling til denne fake news kanal. En tak til Lars Tvede for indlægget

 • Anmeld

  Farmor

  benny n jørgensen

  Tak for din kommentar. Den siger så meget mere om dig, end dem du omtaler.
  Håber du ikke får mavesår, af din galle.
  God Jul.