Løkke i tale til Europarådet: Menneskerettighederne skal reformeres

FORMANDSKAB: Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kalder reformen af de europæiske menneskerettigheder for den vigtigste opgave under Danmarks formandskab for Europarådet. 

Den europæiske menneskerettighedskonvention skal reformeres, og det må gerne ske inden for det næste halve år, hvor Danmark er formand for Europarådet.

Det mener statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der onsdag præsenterede det danske formandskabs prioriteter for Eurorådet i Strasbourg.

"Vejen frem er at reformere for at bevare," sagde han og fortsatte:

"Jeg ser ingen modsætning mellem en inderlig tro på, at menneskerettighederne er vigtige, og samtidig mene, at nogle beslutninger vedrørende menneskerettighederne mest hensigtsmæssigt tages på det nationale plan," sagde Lars Løkke Rasmussen.

Skal ændre fokus
Statsministeren kritiserede blandt andet menneskerettighedskonventionen for at stå i vejen for udsendelsen af kriminelle udlændinge.

"Vi har haft sager, hvor det er blevet anset for et brud på retten til familieliv at udsende hårde kriminelle til deres hjemlande. De beslutninger kan jeg ikke forstå," sagde han. 

Den type sager står ifølge Lars Løkke Rasmussen i skarp kontrast til konventionens manglende indgriben i lande, hvor menneskerettighederne endnu ikke er implementeret. 

Derfor ser han gerne, at domstolens fokus ændrer sig:

"Vi har brug for et system, der er hårdere ved de lande, der ikke lever op til deres menneskerettighedsforpligtelser. Samtidig skal vi have et system, der ikke blander sig for meget i de lande, der tager menneskerettighederne seriøst," sagde han. 

Lars Løkke Rasmussen frygter, at opbakningen til konventionen forsvinder, hvis ikke der gribes ind:

"Hvis ikke risikerer vi at miste offentlighedens støtte til menneskerettighederne og det bredere internationale samarbejde i det hele taget, og det ville være en af de største fejltagelser, vores generation kan begå," sagde han. 

Møde i København 
Lars Løkke Rasmussen fortalte, at Danmark vil fortsætte arbejdet for at få alle de tilmeldte lande til at skrive under på den såkaldte protokol 15. I dag mangler syv nationer at tiltræde protokollen. 

Når den træder i kraft, vil protokollen blandt andet give menneskerettighedsdomstolen bedre mulighed for at afvise sager. Det vil betyde, at flere beslutninger tages af landenes egne domstole. 

"Vi må ikke glemme, at det er medlemslandene, der er de primære beskyttere af konventionsrettighederne," sagde han. 

Endelig sagde statsministeren, at han har inviteret ministrene fra Europarådets medlemslande til København i april.

Her håber han at kunne vedtage en ny hensigtserklæring om en reform af menneskerettighederne, der skal sætte yderligere skub i processen. 

Forrige artikel Nu kan borgere sende forslag direkte i Folketingssalen Nu kan borgere sende forslag direkte i Folketingssalen Næste artikel #Hvad-vil-S: Vi skal have svarene på fremtidens energispørgsmål #Hvad-vil-S: Vi skal have svarene på fremtidens energispørgsmål