Lovmøllen: Her vil regeringen lovgive i 2018

OVERBLIK: Vandscootere, vidnebeskyttelse og hvidvask er nogle af de områder, regeringen vil lovgive på i det nye år. Her får du et overblik over de mange love, der kommer i 2018. 

2018 er startet, og regeringen skal igen til at fremsætte lovforslag.

De er samlet i decemberredegørelsen fra den 19. december, som er en liste over love, regeringen vil fremsætte i løbet af det næste halve år.

Det er alt fra en lov om vandscootere til en lov, der lader fængselsvagter vidne anonymt. Her er nogle nedslag.

Januar
Undervisningsminister Merete Riisager (LA) vil ændre reglerne for inklusionstilskud til privat- og friskoler. Skolerne skal have tilskud per elev i stedet for et fast beløb, som loven er nu. Det betyder, at inklusionstilskuddet vil udgøre 70 millioner kroner. En stigning på 31 millioner kroner.

I foråret 2017 døde to amerikanske kvinder i en vandscooterulykke. På den baggrund har justitsminister Søren Pape Poulsen (K) et ønske om at skærpe straffen for ulovlig sejllads med vandscooter.

Menighedsrådsvalg er unødigt bureaukratiske, står der i indledningen til et lovforslag fra kirkeminister Mette Bock (LA). Derfor skal hendes lovforslag gøre det mere strømlinet.

Februar
Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil fremlægge et lovforslag med en række tiltag, der skal øge beskyttelsen af vidner i retssager.

Hvis forslaget går igennem, vil det blive muligt for dommere at nægte visse personer adgang til retssager. Og så skal fængselsbetjente kunne vidne delvist anonymt.

Lidt i samme boldgade finder vi lovforslaget fra økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA). Han vil ændre CPR-loven, så rockere og bandemedlemmer kan få adressebeskyttelse, hvis de vil forlade miljøet.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) går til kamp mod hvidvask. Lovforslaget skal øge indsatsen mod hvidvask og finansiering af terrorisme.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) vil gøre det til en pligt for kommuner at offentliggøre sagsbehandlingsfrister på deres hjemmeside.

Marts
Det skal blive dyrere at beskæftige udlændinge uden arbejdstilladelse. Sådan siger den lov, som udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) vil indføre i marts.

Ældreminister Thyra Frank (LA) havde intet på programmet, da lovkataloget blev udgivet i oktober. I denne udgave er hun dog oppe på tre love. Den ene indebærer oprettelsen af en plejehjemsportal, hvor de ældre kan få information om de forskellige plejehjem.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) skal bruge marts måned på at sænke minimumskravet for aktieselskabers selskabskapital.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) har fremsat lovforslaget, som opretter den nye forberedende grunduddannelse (FGU).

Resten af året
Der er ikke det store på tapetet endnu inden august, hvor finanslovsforhandlingerne starter.

Forrige artikel Professionshøjskoler har udbetalt ulovligt meget i chefløn Professionshøjskoler har udbetalt ulovligt meget i chefløn Næste artikel Østrig udfordrer EU: Vil indeksere børnepenge Østrig udfordrer EU: Vil indeksere børnepenge