Minister vil hjælpe borgerne mod Skat: Slut med store "dummebøder" for at give forkerte oplysninger

SKATTEKONTROL: Karsten Lauritzen vil lade borgere og virksomheder slippe billigere for at indberette skat forkert, hvis det er mindre fejl. Det er blandt initiativerne i nyt udspil for bedre retssikkerhed for skatteyderne.

Der er for mange urimelige regler og uforholdsmæssigt store bøder i skattesystemet, og det svækker folks tillid til systemet.

Det mener skatteminister Karsten Lauritzen (V), som derfor nu spiller ud med en række initiativer for at stille borgerne stærkere i mødet med skattevæsenet.

Eller skatteforvaltningen må vi hellere skrive. For her er ordvalget centralt for ministeren.

"Jeg har gjort meget ud af, at det nu hedder skatteforvaltningen. Vi skal ikke have et væsen, der har sit eget liv," som han siger.

Karsten Lauritzen har 14 konkrete forslag til ændringer af regler og vilkår på skatteområdet, og den røde tråd er, at de skal hjælpe de almindelige skatteborgere og små og mellemstore virksomheder mod det system, han selv er øverste ansvarlig for.

Det skal gælde i sager, hvor skattemyndighederne vurderer, at borgerne eller virksomhederne har overtrådt reglerne og indberettet deres skat forkert. 

"Vi skal have et system, der fanger dem, der svindler og bedrager, men når man bliver anklaget for ikke at betale den skat, man skal, er det vigtigt, at man har nogle rettigheder. Og at reglerne ikke er åbenlyst urimelige. Hvis man har rent mel i posen, skal man ikke være bange for at få et brev fra skatteforvaltningen, og det tror jeg, folk er lidt i dag," siger ministeren.

"En decideret tåbelig regel"
For eksempel vil han have et mere rimeligt forhold mellem de ressourcer, myndighederne bruger på at komme efter folk, hvis der er begået fejl, og størrelsen på fejlen. Der skal ikke være en konkret bagatelgrænse, men der skal være plads til, at skattemedarbejderen selv må vurdere, om arbejdet med for eksempel at gå tilbage og genberegne skat for flere forskellige år står mål med det beløb, borgeren eller virksomheden skylder i skat.

Lauritzen vil også gøre det lettere for borgerne at få ændret deres skat, hvis de opdager fejl, der ligger mere end tre år tilbage i tid.

Og reglen om, at det tæller som ophold i Danmark, hvis man som for eksempel stewardesse opholder sig en del i luftrummet over Danmark, Færøerne og Grønland, skal sløjfes.

Den sidste er "en af de mere farverige" og "en decideret tåbelig regel", som han siger.

Skatteministeren vil også lempe sanktionen i de tilfælde, hvor man kan ende med at skulle betale mere end 100 procent i skat som straf for, at man har opgivet en indtægt forkert. Det kan ske for folk, som har et selskab og samtidig arbejder som lønmodtager for selskabet, for det kan være svært at vurdere, hvordan arbejdet skal beskattes.

Karsten Lauritzen forestiller sig, at sanktionen i stedet skal ligge på omkring en tiendedel af det, den gør i dag.

Risikerer man ikke at gøre det lettere for folk at snyde i skat?

"Det kan man ikke udelukke, men rigtig mange, der bliver ramt af det her, er nogle, der bare ikke kender reglerne. Det skal man straffes for, men ikke med så stor en dummebøde. Over 100 procent, det er simpelthen ikke rimeligt, og det svækker folks tillid, når reglerne er åbenlyst urimelige," siger ministeren.

Sager om fotomodel og Kasi-Jesper er skræmmeeksempler
Udspillet er den femte såkaldte retssikkerhedspakke fra Karsten Lauritzen.

Hvorfor er det her så vigtigt for dig - hvad er den brændende platform?

"Når det gælder retssikkerhed, er der jo sjældent nogen brændende platform. Man opdager først, at det mangler, når ulykken rammer. Men sager som Camilla Vest og Kasi-Jesper har vist, at der er noget, der ikke er gået til, som det skulle, og det underminerer tilliden til skattemyndighederne," siger Karsten Lauritzen.

Sagerne, han taler om, handler om henholdsvis en fotomodel, som i 2011 blev idømt fængsel i ét år og ni måneder og en bøde på 6,6 millioner kroner for ikke at have betalt skat i Danmark i nogle år, hvor hun efter Skats vurdering havde været skattepligtig her. Hun havde i løbet af de år arbejdet i alt syv dage i Danmark. Hun blev senere frifundet.

Og om erhvervsmanden Jesper Kasi Nielsen, som fik en skatteregning på 245 millioner kroner, efter at Skat med tilbagevirkende kraft ændrede en tilladelse, han ellers havde fået. Dommen blev omstødt ved Højesteret.

Ministeren mener, der er en udbredt mistillid til myndighederne på skatteområdet.

"Hvis en politibetjent banker på, tror man, han nok vil hjælpe én med noget, men hvis skattevæsenet banker på en borgers eller virksomheds dør, vil nogle nok hoppe ud ad bagdøren – også selv om man ikke mener, man har gjort noget. Der er en grundlæggende mistillid," siger Karsten Lauritzen.

Han erkender, at befolkningens generelle følelse af manglende retssikkerhed i forhold til skattemyndighederne er en fornemmelse, og ikke noget, ministeriet har lavet målinger på i befolkningen.

Man kan fange svindlere med overvågning, men det er ikke det værd
Uanset hvad er det en liberal mærkesag for ham at styrke borgerne i mødet med skattesystemet.

Man kunne spørge, om det er den rigtige mærkesag at have i en tid, hvor det netop er skattemyndighederne, der er blevet snydt af personer og virksomheder for milliarder?

"Retssikkerhed har været mit personlige fokusområde også fra mine år som retsordfører, før jeg blev minister," forklarer Karsten Lauritzen.

Risikerer man ikke at tage nogle redskaber fra myndighederne, som de kunne få brug for i kampen mod de store fisk, der svindler for store summer?

"Jo, det kan man godt. For eksempel har vi tidligere besluttet, at skattemyndighederne ikke skal have adgang til teleoplysninger. Det ville jo ellers være smart, for sådan en iPhone her kunne jo fortælle os, hvor folk er henne hele tiden. Så hvis du for eksempel bor og er skattepligtig i København, kan vi se, om du i stedet hele tiden opholder dig i Nordjylland. Vi kunne også lave telefonaflytning, så vi kunne høre, om folk aftaler sort arbejde. Men der skal være proportionalitet i det," siger ministeren.

Han understreger, at "vi kan godt fange de store fisk uden at gå på kompromis med grundlæggende retsprincipper".

"Det ville helt sikkert være lettere og billigere, hvis vi gav myndighederne alle mulige beføjelser. Men jeg vil ikke have et samfund, hvor skattemyndighederne går og overvåger folk hele tiden. Det underminerer tilliden, og vi kan godt fange de store fisk på andre måder," siger Karsten Lauritzen.

DF: Urimelige regler skal naturligvis ændres
De seneste fire retssikkerhedspakker fra skatteministeren er endt med brede aftaler i Folketinget. 

Men man kan slet ikke nå at lande en aftale med det nye udspil før valget, og det ærgrer DF's skatteordfører, Dennis Flydtkjær:

"Vi flere gange de seneste år saneret og fjernet skatter og afgifter. Synes, det er lidt ærgerligt, forslagene ikke kom op der, hvor vi kunne gøre noget ved det. Nu er vi så tæt på et valg, at vi ikke kan nå det," skriver han i en mail.

Han har ikke nået at sætte sig grundigt ind i de enkelte forslag, men siger overordnet om ministerens udspil: "Vi er naturligvis grundlæggende enige i, at urimelige skatteregler skal ændres." 

Forrige artikel Næse for kritik: 55 næser på 29 år Næse for kritik: 55 næser på 29 år Næste artikel Dagens overblik: Trods advarsler dropper DF at fyre Eva Kjer før valget Dagens overblik: Trods advarsler dropper DF at fyre Eva Kjer før valget