Ministerier flytter til nye adresser

FLYTTEDAG: Tre ministerier flytter i nye lokaler. Få overblik over alle adresserne her. 

En ny regering med dertilhørende ressortomlægninger betyder også mulighed for flyttedage i de forskellige departementer.

Det gør sig i år gældende for tre ministerier.

Social- og Indenrigsministeriet flytter ind i Socialministeriets lokaler på Holmens Kanal 22, Beskæftigelsesministeriet er allerede uafhængigt af ressortomlægningerne flyttet ind i Overformynderiet på Holmens Kanal 20 og endelig flytter Uddannelses- og Forskningsministeriet til Stormgade 2-6. 

Det oplyser Bygningsstyrelsen.

Udflytningen af Uddannelses- og Forskningsministeriet sker, da det nuværende private lejemål på Børsgade 4 har været dyrt. Det er endnu uvist, hvem der flytter ind i stedet.

Uddannelses- og Forskningsministeriets nye lokaler var indtil for nylig besat af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, der i foråret flyttede ind i Overformynderiet på Holmens Kanal 20. 

Ministeriernes adresser er derfor nu følgende:

 • Statsministeriet: Prins Jørgens Gård 11, 1218 København
 • Finansministeriet: Christiansborg Slotsplads 1, 1218 København
 • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet: Holmens Kanal 20, 1060 København
 • Beskæftigelsesministeriet: Holmens Kanal 20, 1060 København
 • Social- og Indenrigsministeriet: Holmens Kanal 22, 1060 København
 • Forsvarsministeriet: Holmens Kanal 9, 1060 København
 • Udenrigsministeriet: Asiatisk Plads 2, 1448 København
 • Miljøministeriet: Slotsholmsgade 12, 1216 København
 • Justitsministeriet: Slotsholmsgade 10, 1216 København
 • Skatteministeriet: Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København
 • Ministeriet for fødevarer, fiskeri og ligestilling: Slotshomsgade 12, 1216 København
 • Ministeriet for nordisk samarbejde: Asiatisk Plads 2, 1448 København
 • Sundheds- og Ældreministeriet: Holbergsgade 6, 1057 København
 • Transportministeriet: Frederiksholms Kanal 27 F, 1220 København
 • Boligministeriet: Frederiksholms Kanal 27 F, 1220 København
 • Ministeriet for udviklingssamarbejde: Asiatisk Plads 2, 1448 København
 • Børne- og Undervisningsministeriet: Frederiksholms Kanal 21, 1220 København
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet: Stormgade 2-6, 1470 København
 • Erhvervsministeriet: Slotsholmsgade 10-12, 1216 København
 • Udlændinge- og Integrationsministeriet: Slotsholmsgade 10, 1216 København
 • Kulturministeriet: Nybrogade 2, 1203 København
 • Kirkeministeriet: Frederiksholms Kanal 21, 1220 København

Rettet 15. juli klokken 13.40: Efter udgivelse er det præciseret, at Beskæftigelsesministeriet er flyttet ind i Overformynderiet uafhængigt af ressortomlægningen, og at det er Uddannelses- og Forskningsministeriets udflytning, som har været planlagt i et stykke tid.

Rettet 25. juli klokken 12.30: Efter udgivelse har Bygningsstyrelsen oplyst, at flytningen af Uddannelses- og Forskningsministeriet ikke har været planlagt i længere tid, som det ellers tidligere fremgik af artiklen. 

Forrige artikel Altingets store quiz om Aarhus Altingets store quiz om Aarhus Næste artikel Rohde efter Rossen-udnævnelse: Viceministre ville øge gennemsigtighed Rohde efter Rossen-udnævnelse: Viceministre ville øge gennemsigtighed