Mød advokaterne, der skal lægge arm i Rigsretten

RIGSRET: En menneskeretsekspert, et Venstre-medlem og en tidligere forsvarer for Peter Brixtofte udgør trioen, der skal forsøge at få Inger Støjberg frikendt i Rigsretten. Advokater med speciale i it og konkurser skal få hende dømt. Mød advokaterne i rigsretssagen. 

Fem centrale advokater vil stå i Rigsrettens ringhjørner, når den juridiske armlægning om Inger Støjbergs instruks finder sted.
Fem centrale advokater vil stå i Rigsrettens ringhjørner, når den juridiske armlægning om Inger Støjbergs instruks finder sted.Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix
Martin Mauricio

Rigsretssagen mod Inger Støjberg er i gang. 

Den tidligere udlændinge- og integrationsminister har indfundet sig på anklagebænken i sagen om den instruks, som på ulovlig vis gennemtvang en adskillelse af asylpar på danske asylcentre, hvor den ene part var under myndighedsalderen. 

I retssalens ringhjørner vil stå fem advokater - tre forsvarere og to anklagere - der skal ud i en juridisk armlægning om straf eller frifindelse for Inger Støjberg. 

Få en kort introduktion til dem her:

Støjbergs forsvar
Rigsretten har beskikket den tidligere minister to forsvarsadvokater. Inger Støjberg har selv tilføjet endnu en forsvarsadvokat. De tre har til opgave at kæmpe for en frikendelse.

LÆS OGSÅ: Hvornår skal Støjberg afhøres, og hvornår forklarer departementschefen sig? Sådan forløber rigsretssagen

Nicolai Mallet Nicolai Mallet (60)
Som den første af Inger Støjbergs beskikkede forsvarere har hun valgt advokat Nicolai Mallet, som også har fungeret som bisidder for den tidligere udlændinge- og integrationsminister i Instrukskommissionen. 

Siden 1. februar har Nicolai Mallet været partner i Dahl Advokatpartnerskab. Indtil da havde han siden 1994 været partner i Horten Advokatpartnerselskab, hvor han også i to årtier havde plads i bestyrelsen. Her var hans primære opgave at føre retssager, bestyrelsesarbejde og bistand i forbindelse med sol- og vindenergi-projekter. 

Advokatnævnet har to gange idømt Nicolai Mallet bøder for at have tilsidesat god advokatskik.

Han har tidligere fungeret som advokat for Lars Løkke Rasmussen, blandt andet som bisidder i Skattesagskommissionen, der fra 2011-2014 undersøgte, om den tidligere statsminister eller andre Venstre-ministre og deres embedsmænd havde forsøgt at påvirke sagsbehandlingen af daværende statsminister Helle Thorning-Schmidts (S) skattesag. Nicolai Mallet har også tidligere været advokat for Kristian Jensen (V). 

Han er desuden medlem af Venstres hovedbestyrelse, og han fungerer også som partiets kasserer. Han er udpeget som medlem af Rigsretten af Venstre, men grundet inhabilitet og tjansen som forsvarer er han på dommerbænken blevet afløst af Jacob Mchangama, der er samfundsdebattør og direktør for tænketanken Justitia.  

René Offersen René Offersen (56)
Den anden beskikkede forsvarer, Inger Støjberg har valgt, er højesteretsadvokat René Offersen.

Han har stor erfaring med at føre retssager om blandt andet offentlig ret samt erhvervs- og specialstrafferet. Han er certificeret voldgiftsdommer, og så er han medstifter og medejer af advokatfirmaet offersen : christoffersen, som har fokus på "principielle komplekse retssager".

Tidligere har han ført retssager for Højesteret og i voldgift for blandt andre TDC, Pandora, PWC, DSB, Aalborg Portland, Danske A-kasser, Region Hovedstaden og Kommunernes Landsforening. 

Derudover fungerede han som forsvarer for tidligere folketingsmedlem, minister og borgmester Peter Brixtofte, da den omfattende Farum-skandale rullede fra 2002-2007. Sagen, der endte med, at Farum-borgmesteren blev tiltalt og dømt for groft mandatsvig, har René Offersen senere beskrevet i bogen 'Imperator' i samarbejde med journalist og Deadline-vært Niels Krause-Kjær. 

Jonas Christoffersen Jonas Christoffersen (51)
Den sidste tredjedel af Inger Støjbergs forsvar udgøres af den tidligere direktør for Institut for Menneskerettigheder, Jonas Christoffersen. En post, han sad på igennem et helt årti. 

Han har tidligere forsket ved Københavns Universitet, hvor han skrev sin doktordisputats om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Han har selv deltaget i sagsbehandlinger samme sted, og så har han en fortid som konstitueret landsretsdommer ved Østre Landsret og som dommerfuldmægtig ved Højesteret. 

I dag udgør Jonas Christoffersen sammen med René Offersen advokatduoen bag advokatfirmaet offersen : christoffersen, som er beskikket til at varetage forsvarsdelen af sagen mod Inger Støjberg. 

Han er medlem af Dataetisk Råd, og i 2018 blev han udnævnt til ridder af dannebrogsordenen.

Anklagerteamet
Folketinget fik i kølvandet på Instrukskommissionens beretning to uvildige advokater til at gennemgå materialet for at vurdere, om der var grundlag for at rejse en sag mod Inger Støjberg i Rigsretten. De to advokater blev derefter udpeget som anklagere i sagen.

Både i forbindelse med den uvildige vurdering og anklager-tjansen har flere personer rynket brynene over valget af de to advokater. Blandt andre har tidligere departementschef i Skatteministeriet Peter Loft sagt til Berlingske, at det virker "mærkeligt", at advokater med speciale i it og konkurser skulle stå for at vurdere Instrukskommissionens konklusioner.

LÆS OGSÅ: Gense den hårde debat op til afstemningen for en rigsretssag mod Inger Støjberg

Anne Birgitte Gammeljord Anne Birgitte Gammeljord (64)
Advokat Anne Birgitte Gammeljord er i Berlingske blevet beskrevet som en af den københavnske advokatverdens to konkursdronninger.

Hun er i dag partner i Rovsing & Gammeljord Advokater, og hun har gennem mange år udført arbejde med insolvens hos advokatvirksomheden Gorrissen Federspiel.

I 2016 indtrådte hun i bestyrelsen for Augustinus Fonden, hvor hun i dag er formand, og i 2009 blev hun valgt som præsident for de europæiske advokatsamfund.

I forbindelse med den uvildige gennemgang af Instrukskommissionens beretning, forklarede Advokatnævnet i et svar til Politiken valget af Anne Birgitte Gammeljord og Jon Lauritzen med, at de begge er procedurevante, har møderet for Højesteret, samt at de har erfaring fra tidligere kommissionsundersøgelser.

Samtidig lagde Advokatnævnet vægt på, at ingen af de to advokater før har haft relation til Instrukskommissionen. Det blev prioriteret, sådan at ingen af de to skulle kunne anklages for interessekonflikter eller inhabilitet.

Jon Lauritzen Jon Lauritzen
Ligesom Anne Birgitte Gammeljord er Jon Lauritzen ikke en advokat, der har optrådt jævnligt i medierne.

Han er certificeret it-advokat, og han er i dag partner i advokatvirksomheden DLA Piper, hvor han beskæftiger sig med rådgivning af it- og teknologidrevne virksomheder. Særligt med fokus på GDPR-lovgivning, ansættelsesret og erhvervsret. 

Han har tidligere siddet med som bisidder i flere kommissioner, heriblandt Skattesagskommissionen, Statsløsekommissionen, Undersøgelseskommissionen om SKAT samt begge Tibetkommissioner.

Han har tidligere vundet en skattesag ved Højesteret for den danske erhvervsleder Jesper Laustrup Nielsen - bedre kendt som "Kasi-Jesper".  

SAGEN KORT
  • Den 10. februar 2016 udsender daværende udlændingeminister Inger Støjberg en pressemeddelelse med en instruks til Udlændingestyrelsen om, at alle asylpar, hvoraf den ene er under 18 år, skal adskilles.
  • I marts samme år klager et ægtepar, hvor kvinden er 17 år og manden 26 år, til Folketingets Ombudsmand, der efterfølgende går ind i sagen.
  • Den 23. marts 2017 konkluderer Ombudsmanden, at instruksen er ulovlig.
  • Den 21. maj 2017 erkender Inger Støjberg i et interview med Politiken, at hun selv fjernede ethvert forbehold i embedsmændenes udkast til pressemeddelelsen. Hun afviste i interviewet, at der var grund til at tro, at det var ulovligt.

Ny regering vil til bunds i sagen

  • Den 6. september 2019 beslutter regeringen og regeringens støttepartier, Enhedslisten, Radikale og SF, sammen med Alternativet at nedsætte en kommission, der skal granske forløbet, der ledte op til Støjbergs ulovlige instruks.
  • Den 22. januar 2020 nedsættes kommissionen, der får navnet Instrukskommissionen. Landsdommer Peter Mørk Thomsen er kommissionens formand. 
  • Den 2. februar 2021 stemmer politisk flertal for at indlede en rigsretssag mod Inger Støjberg.
  • Torsdag 2. september 2021 begynder den såkaldte hovedforhandling i rigsretssagen.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Anne Birgitte Gammeljord

Bestyrelsesformand, Augustinus Fonden, advokat (H), Rovsing & Gammeljord Advokater
cand.jur. (Københavns Uni. 1980)

Inger Støjberg

MF, partistifter (DD), fhv. udlændinge- og integrationsminister
MBA (Aalborg Uni. 2013)

Jon Lauritzen

Advokat, partner, DLA Piper
cand.jur.

0:000:00