Debat

Nationalbanken: Oversvømmelser kan give økonomiske tab i fremtiden

Stormfloder kommer oftere og oftere i Danmark, som med lange kyster er særligt udsat. Oversvømmelserne kan give tab for boligejerne, bankerne og samfundet, skriver Marcus Mølbak Ingholt og Lasse Jygert.

I takt med at havets overflade stiger i fremtiden, vil hyppigheden og styrken af stormfloder stige yderligere, skriver Marcus Mølbak Ingholt og Lasse Jygert.
I takt med at havets overflade stiger i fremtiden, vil hyppigheden og styrken af stormfloder stige yderligere, skriver Marcus Mølbak Ingholt og Lasse Jygert. Foto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Klimaforandringer påvirker verden i dag og vil få yderligere konsekvenser i fremtiden.

Temperaturstigninger samt hyppigere og værre naturkatastrofer er allerede en del af hverdagen i mange lande. Forandringerne ødelægger bygninger og infrastruktur, ligesom de påvirker erhverv med stor udendørsaktivitet som for eksempel landbruget.

Klimaforandringer påvirker også Danmark. Danmark er et lille land med en kyststrækning på mere end 8.000 kilometer og store byområder langs kysterne.

Det gør os særligt udsatte over for oversvømmelser forårsaget af stormflod. Hyppigheden af stormfloder er vokset over de seneste 30 år. I takt med at havets overflade stiger i fremtiden, vil hyppigheden og styrken af stormfloder stige yderligere.

Boligejernes tab

Oversvømmelse af ejendomme medfører tab for den enkelte boligejer, for samfundsøkonomien og for det finansielle system.

Nationalbanken har derfor undersøgt risikoen for oversvømmelse i en række publikationer. Undersøgelserne er lavet på baggrund af klimascenarier, som Danmarks Tekniske Universitet har udarbejdet. Scenarierne strækker sig til slutningen af dette århundrede.

Temadebat

Hvad gør vi ved klimaforandringernes konsekvenser for boligmarkedet?
Klimaforandringerne rammer nu boligmarkedet, hvor boliger i områder med risiko for oversvømmelser sælges seks procent lavere end boliger, der ligger i sikker afstand fra vandet.

Eksperter, som Mandag Morgen har talt med, er ikke i tvivl. I takt med at klimaforandringerne fører til flere og større oversvømmelser og stormfloder, stiger risikoen for økonomiske tab for boligejere, forsikringsselskaber og banker.

Beregningerne fra Nationalbanken viser, at det især er på Amager, Lolland-Falster, ved Køge Bugt og visse steder på den nordfynske samt vest- og nordjyske kyst, at bankerne har store andele af deres pant bundet i oversvømmelsesudsatte boliger.

Altinget By og Bolig giver ordet til eksperter, interesseorganisationer og politikere, som i en temadebat kommer ind på, hvad de vil gøre ved de problemer, som klimaforandringerne betyder for boligmarkedet.

Om temadebatter:
Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk.

Lad os starte med tab for den enkelte boligejer og samfundsøkonomien. Boligen er mange husstandes vigtigste aktiv. Disse husstande vil miste en stor del af deres formue, hvis prisen på deres bolig falder.

Prisen kan falde i forventning om fremtidige oversvømmelser, hvis stormflodsrisikoen øges, eller hvis potentielle købere bliver mere forsigtige med at købe huse, der er i risiko for stormflod.

Hvis prisfaldene er tilpas udbredte og kraftige, kan det blive et samfundsøkonomisk problem, som for eksempel trækker privatforbruget ned.

Nationalbanken har i et notat undersøgt, om boligprisen afhænger af risikoen for, at en bolig bliver oversvømmet. Det viser sig, at huse, der i dag er i risiko for stormflod, alt andet lige sælges med et nedslag på cirka seks procent.

Notatet viser også, at nedslaget er på tre til fire procent for huse, som ikke er i risiko for stormflod i dag, men som kommer i risiko i løbet af dette århundrede. Cirka en procent af de danske boliger er i dag i risiko for stormflod. I pessimistiske scenarier for klimaforandringerne forventes det tal at vokse til cirka tre procent i perioden 2071 til 2100.

Kan også ramme kreditinstitutter og banker

Lad os nu vende os mod det finansielle system. Hvis en bolig, som er stillet som pant for et lån, falder i værdi – for eksempel som følge af oversvømmelser – forringes sikkerheden på gælden. Det kan ramme banker, realkreditinstitutter eller andre långivere, som har sikkerhed i boligen.

Nationalbanken har i en analyse undersøgt, hvor udsatte banker og realkreditinstitutters udlån med pant i fast ejendom er over for oversvømmelse i perioden 2071 til 2100. Analysen tager som udgangspunkt, at bankers og realkreditinstitutters nuværende udlån fastholdes i fremtiden.

Banker og realkreditinstitutter har i dag et forholdsvist beskedent beløb (41 milliarder kroner) i risiko for oversvømmelse. Beløbet kan dog stige til cirka 200 milliarder kroner eller syv procent af det samlede udlån med pant i fast ejendom i pessimistiske scenarier for klimaforandringer. Udlånet varierer mellem kreditinstitutterne, hvor nogle er mere eksponerede end andre.

Hyppigheden af stormfloder er vokset over de seneste 30 år

Marcus Mølbak Ingholt og Lasse Jygert, seniorklimaøkonom og principalekspert, Nationalbanken

En række kreditinstitutter har betydelige koncentrationer af eksponeringer i ganske få kommuner eller samme område omkring hovedstaden. Geografiske koncentrationer betyder, at en enkelt stormflodshændelse kan ramme individuelle kreditinstitutter særligt hårdt. På samme måde kan en enkelt hændelse ramme flere kreditinstitutter og dermed være en systematisk risiko for det finansielle system.

De omtalte undersøgelser viser, at det er vigtigt, at boligejere og kreditinstitutter er opmærksomme på risikoen for oversvømmelse. Oversvømmelser har ikke i dag et omfang, som udgør en risiko for det finansielle system. Banker og realkreditinstitutter har et medansvar for at sikre, at det heller ikke bliver tilfældet i fremtiden.

Nationalbanken arbejder videre på at forstå, hvordan klimaforandringer og grøn omstilling påvirker dansk økonomi og det finansielle system.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Marcus Mølbak Ingholt

Seniorklimaøkonom, Nationalbanken
cand.polit økonomi (2015 KU), ph.d. økonomi (2019 KU)