Ny måling: Danskerne lægger større vægt på EU end nogensinde

EU-VALG: Danskere er blandt de europæiske borgere, der sætter størst pris på EU-medlemskabet og har mest lyst til at stemme ved valget til Europa-Parlamentet om et år, viser en ny europæisk meningsmåling. Men den afslører også, at vi som mange andre EU-borgere er alvorligt i tvivl om samarbejdets retning.

BRUXELLES: Hvis man skal tro en ny meningsmåling på tværs af de 28 EU-lande, så hører danskerne nu om dage til de mest unionsbegejstrede europæere overhovedet.

Eller måske er det mere korrekt at sige, at de danske vælgere er helt i top blandt dem, der tillægger samarbejdet størst betydning for deres land og for dem selv.

Ifølge den nye Eurobarometer-måling offentliggjort onsdag, 1 år før næste valg til Europa-Parlamentet i maj 2019, er danskerne de EU-borgere, der i højeste grad betragter det europæiske valg som vigtigt: Det svarer 77 procent af de adspurgte danskere ja til, mens gennemsnittet på europæisk plan kun er knap 50 procent.

"Det glæder mig, at opbakningen til den europæiske del af vores demokrati er så massiv," siger Anne Mette Vestergaard, chef for Europa-Parlamentets kontor i Danmark.

"Det lover godt for Europa-Parlamentsvalget i maj 2019, at knap 8 ud af 10 danskere mener, at det er meget vigtigt at afgive sin stemme," siger hun.

Danskernes EU-optimisme vokser
8 ud af 10 danskere svarer ligeledes ifølge målingen, at de føler deres stemme hørt i EU – her ligger Danmark i top-3 mellem Sverige og Holland.

Tre fjerdedele af danskerne svarer også i undersøgelsen, at de generelt betragter EU som en god ting. Det er en kraftig stigning på hele 9 procentpoint siden den sidste måling i efteråret 2017.

84 procent af danskerne mener samtidig, at medlemskabet af EU er en fordel for deres land, sammenlignet med 67 procent i gennemsnit på europæisk niveau.

Europæerne er stærkt optaget af terrortrussel
De fleste af undersøgelsens danskere mener, at bekæmpelsen af klimaforandringer bør være det vigtigste emne i den kommende europæiske valgkamp, mens terrorbekæmpelse og immigration er på danskernes anden- og tredjeplads.

For europæerne generelt er det dog kampen mod terrorisme, der ligger øverst, skarpt forfulgt af ungdomsarbejdsløshed og immigration.

Næsten halvdelen af de adspurgte europæere vil prioritere terrorbekæmpelse. Det er et enormt skred siden sidste EP-valg i 2014 – året før de blodige angreb på Paris – hvor kun 7 procent betegnede terrorisme som et vigtigt valgtema.

Meningsmålingen, der er gennemført for Europa-Parlamentet i april 2018 blandt 27.601 EU-borgere (heraf 1.011 danskere), viser også tegn på en stigende opbakning generelt i en række lande.

Selv fokuserer Europa-Parlamentet i præsentationen af tallene meget på, at der for første gang i mange år er et generelt flertal af de adspurgte EU-borgere, der føler, at deres stemme bliver hørt i Bruxelles. Og at de 67 procent, der i gennemsnit ser unionsmedlemskabet som en fordel for deres land, er det højeste tal siden 1983.

Mange mener, at EU går den forkerte vej
Ser man på disse overordnede tal, virker det, som om den gennemsnitlige tilfredshed med EU er steget, siden Storbritannien i sommeren 2016 tog beslutning om at melde sig ud.

Det er dog langt fra alle resultaterne i den store meningsmåling, der er lige så positive over for EU som dem, Europa-Parlamentet selv har valgt at fremhæve.

For eksempel er det ikke et flertal af de adspurgte europæere, der mener, at "det går den rigtige vej" for EU: Det mener kun cirka hver tredje, at det gør, mens 42 procent synes, at Unionens udvikling "går den forkerte vej". Her svarer danskerne også ret negativt.

De fleste adspurgte danskere synes samtidig bestemt ikke, at Europa-Parlamentet skal have mere magt, end det har i dag.

Stor mistillid i Frankrig og Italien
En nærlæsning af undersøgelsens tal viser også, at borgerne i nogle af de største og vigtigste EU-lande er blandt de mest negativt stemte over for samarbejdet. Det gælder ikke blot – måske ret forudsigeligt – Storbritannien, men også store kernelande som Frankrig og Italien.

For eksempel mener langt de fleste adspurgte franskmænd og italienere, at udviklingen af EU "går den forkerte vej".

Italien, der netop har fået en EU-skeptisk regering, ligger samtidig helt i bund, når det gælder spørgsmålet om, hvorvidt landet har nydt godt af det europæiske samarbejde: Det svarer kun 44 procent af italienerne ja til.

I selveste Rom-traktatens hjemland er tilliden til fordele ved EU-medlemskabet således endnu lavere end i både det kriseramte Grækenland (57 procent) og i det Storbritannien, der er på vej mod exit fra samarbejdet (53 procent).

Forrige artikel Bred enighed om at afskaffe karakterbonus Bred enighed om at afskaffe karakterbonus Næste artikel Dagens overblik: Mette Bock er under pres i medieforhandlinger Dagens overblik: Mette Bock er under pres i medieforhandlinger
Brostrøm: Vi har en dybt bekymrende alkoholkultur blandt skolebørn

Brostrøm: Vi har en dybt bekymrende alkoholkultur blandt skolebørn

INTERVIEW: Nye tal viser, at danske skolebørn fortsat er europamestre i druk. Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, ønsker et opgør med en usund alkoholkultur. Højere afgifter og aldersgrænser virker, men det er op til politikerne, hvilke værktøjer der skal i brug, siger han.