Nye toldere og en telefonisk hotline: Her er myndighedernes Brexit-forberedelser

PLANLÆGNING: Regeringen har besluttet at optrappe de danske Brexit-tiltag. Flere af forberedelserne til et 'no deal'-scenarie er dog allerede på plads. Få et overblik over nogle af dem her.

Onsdag præsenterede regeringen seks nye initiativer, der skal intensivere de danske forberedelser til et aftaleløst Brexit. Et af tiltagene var blandt andet at oprette en særlig Brexit-ministergruppe.

Men de danske myndigheder har været i gang med Brexit-planlægningen længe, og flere af forberedelserne er allerede på plads.

Udenrigsministeriet har samlet nogle udvalgte eksempler på, hvordan de danske myndigheder gør klar til Brexit.

For eksempel har Erhvervsministeriet udarbejdet en Brexit-tjekliste, mens Skatteministeriet har oprette en telefonisk hotline.

Læs hele listen her:

Forberedelser til handelsmæssige konsekvenser

 • Skatteforvaltningen har ansat omkring 50 nye toldere og sagsbehandlere til blandt andet toldkontrol.
 • Fødevarestyrelsen er i gang med at ansætte op til 17 nye medarbejdere, der skal sikre, at styrelsen har kapacitet til for eksempel håndteringen af eksportcertifikater.
 • Erhvervsministeriet er klar til både at vejlede de virksomheder, der eksporterer varer til Storbritannien, men også til at behandle og udstede nye eksporttilladelser, certificeringer, godkendelser, markedsføringstilladelser med mere.
 • Miljø- og Fødevareministeriet har udarbejdet en analyse om mulighederne for alternative markeder for fødevarer som følge af Brexit.
 • Transportministeriet har sikret information til lufthavne om nye krav til sikkerhedsscreening af passagerer og baggage, der ankommer fra Storbritannien.
 • Sundheds- og Ældreministeriet gør sig klar til at kunne håndtere flere opgaver vedrørende kontrol og godkendelse af lægemidler og forsyning af lægemidler og medicinsk udstyr fra Storbritannien. 

Forberedelser i forhold til borgere

 • Der er vedtaget lovgivning, der i et 'no deal'-scenarie i vidt omfang viderefører herboende britiske borgeres rettigheder.
 • Der er vedtaget lovgivning vedrørende danske ydelser som pension og efterløn til danskere og andre borgere i Storbritannien.

Forberedelser på EU-plan

 • På EU-plan er der vedtaget en ordning, der sikrer, at flytrafikken mellem Danmark og Storbritannien kan fortsætte i resten af 2019.
 • På fiskeriområdet har Kommissionen vedtaget et lovforslag til at hjælpe med den umiddelbare håndtering af et 'no deal'-scenarie.
 • Fra 1. januar har man på EU-plan midlertidigt fastfrosset Storbritanniens CO2-kvoter for at sikre, at Storbritannien ved et 'no deal'-Brexit ikke fortsat kan handle med CO2-kvoter, så der skabes et "overskud" af kvoter i EU, der kan påvirke kvoteprisen i negativ retning.

Forberedelser i forhold til informationsindsatser

 • Udenrigsministeriet har oprettet en Brexit-hjemmeside med information om Brexit og links til mere konkret information om konsekvenser og løsninger for virksomheder og borgere på de relevante myndigheders hjemmesider.
 • Erhvervsministeriet har udarbejdet en 'spørgsmål og svar'-side omkring 'no deal'-scenariets betydning for forbrugerne.
 • Erhvervsministeriet har udarbejdet en Brexit-tjekliste. Listen hjælper virksomhederne med at udpege særlige ting, de skal være opmærksomme på, så de kan målrette deres egne forberedelser bedst muligt.
 • Skatteforvaltningen har oprettet en informationsside og en telefonisk hotline, hvor virksomheder kan få information om konsekvenserne på told-, moms- og afgiftsområdet.
 • Skatteforvaltningen har udsendt en digital folder til cirka 30.000 danske virksomheder med information om, hvordan de kan forberede sig på et muligt 'no deal'-scenarie.
 • Toldstyrelsen har sammen med øvrige relevante styrelser afholdt informationsmøder i Aalborg, Aarhus, Middelfart og København for 150 virksomheder, der ikke før har handlet uden for EU, om hvad det betyder at handle med Storbritannien som tredjeland.
 • Miljø- og Fødevareministeriet har udarbejdet informationsmateriale om regler for import til og eksport fra tredjelande.
 • Udlændinge- og Integrationsministeriet har oprettet en hjemmeside, så britiske borgere kan orientere sig om deres opholdsrettigheder i Danmark efter Brexit.

Forrige artikel Holstein om støttepartiernes krav: Frederiksen har sikker finanslov i sigte Holstein om støttepartiernes krav: Frederiksen har sikker finanslov i sigte Næste artikel Se hele Jakob Ellemann-Jensens tale fra Venstres ekstraordinære landsmøde Se hele Jakob Ellemann-Jensens tale fra Venstres ekstraordinære landsmøde