Nyt udspil: Sådan vil regeringen bekæmpe vanvidsbilister

SÆNK FARTEN: Regeringen vil vanvidsbilisme til livs med ni nye initiativer. Bilisterne skal straffes hårdere, mens der fremover placeres et større ansvar hos leasingselskaber, lyder det i udspillet. Se initiativerne her.

Placeholder image
Regeringen vil komme vanvidsbilisme til livs med ni initiativer. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Regeringen vil skærpe straffen for vanvidskørsel og beslaglægge bilen omgående – uanset hvem der måtte eje bilen.

Sådan lyder det i et udspil, som justitsminister Nick Hækkerup (S) præsenterede på et pressemøde i Politigården torsdag morgen i selskab med transportminister Benny Engelbrecht (S) og skatteminister Morten Bødskov (S).

I alt ni initiativer skal ifølge regeringen styrke politiets muligheder for at sætte hurtigt og hårdt ind mod vanvidskørsel og sikre trygheden på de danske veje.

"Vanvidskørsel er en bundegoistisk, meningsløs og livsfarlig adfærd, som i for lang tid har fundet sted på de danske veje. Derfor skal biler brugt til vanvidskørsel som hovedregel fremover beslaglægges på stedet, og billistens kørekort skal inddrages med det samme. Uanset ejerforhold. Herudover kan vanvidsbilister se frem til markant skærpede straffe," siger Nick Hækkerup i en pressemeddelelse.

Konfiskeret uanset ejer
Forslaget kan risikere at ramme andre end dem, der begår lovbruddet, hvad enten det drejer sig om leasingselskaber eller privatpersoner, der låner deres bil ud. Men de bør stå til ansvar, forklarer skatteminister Morten Bødskov. 

"Vi skal have strammet skruen over for udlejningsbranchen med grundigere kontrol. Vi giver samtidig en række leasingselskaber mulighed for at tjekke deres kunder mere grundigt, inden selskaberne udleverer dem nøglerne til en ny bil med en stor motor," siger skatteministeren.

Nick Hækkerup understreger dog, at leasingsselskabet kan få bilen retur, såfremt det kan godtgøre, at forholdet er undersøgt, og det viser sig umuligt at få erstatningskroner ud af bilisten.

"Men det klare udgangspunkt er, at bilerne bliver stoppet, beslaglagt, konfiskeret og bortsolgt. Dermed er bilerne ude af brug," slår ministeren fast.

Ni initiativer
Regeringens ni initiativer har to sigte: Først og fremmest skal vanvidsbilisterne væk fra gaden, og derefter skal bilisterne straffes hårdere.

1. Konfiskation af biler ved vanvidskørsel
I dag har politiet begrænsede muligheder for at beslaglægge en bil anvendt til vanvidskørsel, hvis føreren ikke ejer bilen. Det vil regeringen lave om på, så politiet nu som hovedregel skal konfiskere en bil brugt til vanvidskørsel – uanset om føreren ejer bilen.

2. Styrket indsats mod stråmænd ved leasing
Skatteministeriet skal undersøge muligheden for at styrke indsatsen mod, at der benyttes stråmænd til at lease biler til vanvidskørsel. En afgrænset gruppe af leasingselskaber skal have adgang til eSkatData. Ifølge regeringen benytter stråmændene falske lønsedler til at lease bilerne. Med adgang til eSkatData vil leasingselskaberne bedre kunne kontrollere oplysningerne fra en leaser. I sommeren 2020 forventer regeringen, at resultaterne af undersøgelsen er klar.

3. Kortere sagsbehandlingstid i grove ATK-sager (automatisk trafikkontrol) 
Regeringen vil indføre en hurtigprocedure for behandling af sager, hvor bilister bliver fanget i grove hastighedsoverskridelser i et af politiets ATK'er – fotofælder. Sagerne skal prioriteres i rækkefølge, efter hvor stor fartoverskridelsen er. Det er ikke tilfældet i dag. Hurtigproceduren vil gælde for fartoverskridelser på 100 procent ved kørsel på over 100 kilometer i timen samt ved kørsel på over 200 kilometer i timen uanset fartbegrænsning. 

4. Styrket fokus på samarbejde mellem politiet og kommunerne om trafikmæssige foranstaltninger
Landets kommuner skal arbejde endnu tættere sammen med politiet for at sikre fartdæmpende indretning af veje. Samarbejdet giver også mulighed for at stoppe ulovligt gaderæs. 

5. Øget kontrol ved leasingselskaber i en afgiftsmæssig sammenhæng
Regeringen vil undersøge koblingen mellem vanvidskørsel og leasingbiler. Regeringen vil øge kontrollen af leasingsselskaber, der benytter særlige regler om forholdsmæssig registreringsafgift. Skatteforvaltningen søsætter et kontrolprojekt fra udgangen af 2020 til udgangen af 2023.

6. Skærpet straf ved høje hastighedsforseelser
Kørsel med en hastighed på 200 kilometer i timen eller en hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel med en hastighed på over 100 kilometer i timen skal fremover kunne straffes med ubetinget fængsel i 20 dage i førstegangstilfælde. Herudover skal der ske en ubetinget frakendelse af førerretten i minimum tre år. I dag kan der kun idømmes bøde.

7. Skærpet straf ved kørsel efter frakendelse af førerretten som følge af vanvidskørsel
Hvis en dømt vanvidsbilist sætter sig bag rattet, selv om vedkommende har fået frakendt sit kørekort, skal straffen også skærpes fra bøde til et udgangspunkt om ubetinget fængsel i 20 dage.

8. Skærpet straf ved ulovlig kapkørsel og chikanekørsel, der hindrer politiets arbejde
Politiet oplever i dag problemer med ulovligt arrangerede kapkørsler samt chikanerende kørsel som en bevidst strategi for at forhindre politiet i at sætte efter andre biler.

Disse to typer overtrædelser straffes i dag med bøde, men skal også fremover straffes med 20 dages ubetinget fængsel i førstegangstilfælde.

9. Eftersyn af strafniveauet i grove tilfælde af vanvidskørsel
Justitsministeriet iværksætter et eftersyn af praksis for de relevante straffebestemmelser om farlig kørsel med henblik på at fastslå, om strafferammerne udnyttes i det ønskede omfang.

Undersøgelsen forventes at være gennemført til sommer og skal danne baggrund for et lovforslag, der kan fremsættes i efteråret 2020.

På Altinget Transport kan du læse reaktioner på aftalen fra Venstre og en række af regeringens støttepartier. 

Dokumentation

Definition på vanvidskørsel

Vanvidskørsel omfatter følgende forseelser, der må anses for særligt alvorlige og med en særlig høj farlighed:

  • Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens § 241, pkt. 2)
  • Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens § 249, pkt. 2)
  • Forsætlig forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv eller førlighed (straffelovens § 252)
  • Særlig hensynsløs kørsel
  • Kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel med over 100 km/t
  • Kørsel med mindst 200 km/t, uanset hastighedsgrænsen
  • Spirituskørsel med en promille over 2,00.

 Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser