Overblik: Udflytning kommer til at koste 250.000 kroner per job

FAKTA: Udflytningen af statslige arbejdspladser kommer til at koste knap en milliard kroner, viser nye beregninger fra Finansministeriet. Se status på udflytningen, og hvad regeringen forventer, at det vil koste at udflytte de forskellige styrelser. 

Antal udflyttede årsværk
Da den store udflytningsplan blev præsenteret, forventede regeringen at flytte 3.998 arbjedspladser ud. Der forventes nu udflyttet knap 4.000 årsværk. Forskellen skyldes primært, at der udflyttes flere årsværk i Arbejdsskadestyrelsen.

Statens Værksteder for Kunst udgår af regeringens udflytningsplan, men søges flyttet senere. Kulturministeriet igangsætter snarest en analyse af ministeriets slotte og kulturejendomme, og i forlængelse af den analyse vil Kulturministeriet arbejde videre med at finde en alternativ placering til Statens Værksteder for Kunst.

Tidsplan
Størstedelen af de udflyttede institutioner ventes på nuværende tidspunkt udflyttet inden udgangen af 2017. Enkelte udflytninger kan trække længere ud.

Der overvejes fortsat mulige lokationer i Næstved til Udlændingestyrelsen.

Se her, hvad det kommer til at koste 

Økonomi
Alle ministerier har udarbejdet implementeringsplaner. På baggrund af implementeringsplanerne tegner der sig følgende billede af udgifterne:

Skønnede udgifter til udflytning i mio. kr.            
  2015 2016 2017 2018 2019-2021 Total
Midlertidige udgifter til udflytning 6 414 338 173 14 944

Varige meromkostninger og udgifter til udflytning af Udlændingestyrelsen er ikke medregnet. Ved spænd er gennemsnittet anvendt.

Samlet set skønner ministerierne midlertidige udgifter for knap en milliard kroner i perioden. Størstedelen af de midlertidige udgifter forventes – som ventet - i 2016 og 2017.

Hertil kommer udgifter forbundet med udflytning af Udlændingestyrelsen. De kendes først, når der er truffet endelig beslutning for lokation i Næstved.

Flere ministerier har annonceret visse permanente merudgifter, blandt andet i tilfælde, hvor eksisterende styrelser deles i to. Disse vil blive afklaret frem mod finanslovsforslaget for 2017 og er ikke indeholdt i ovenstående tal.

Regeringen har besluttet at fordele den afsatte reserve på 400 millioner kroner direkte til de enkelte ministerier efter en objektiv fordelingsnøgle.

I lyset af, at udgifterne primært falder over de næste tre år, har regeringen besluttet at fordele den afsatte reserve på 400 millioner kroner i 2016 over flere år, således at der vil være medfinansiering til ministerierne over flere år. Dette indebærer, at der afsættes midler til medfinansiering også i 2017 og frem. Disse vil blive indarbejdet på finanslovsforslaget for 2017.

Ministerierne får i gennemsnit medfinansiering for cirka 45 procent af de samlede transaktionsomkostninger. Det betyder samtidig, at de selv skal finde de resterende midler inden for deres eksisterende økonomiske rammer over de næste år.

Det betyder, at det ikke er den udflyttede institution, der nødvendigvis kommer til at bære den samlede merudgift, men derimod ministeriet som helhed, som skal finde frie midler inden for eget område.

Regeringen vil løbende følge den fortsatte implementering.

Oversigt over implementering

Forrige artikel Regeringen forlænger grænsekontrol i ti dage Regeringen forlænger grænsekontrol i ti dage Næste artikel Claus Hjort om milliardregning: Ligger inden for rammen Claus Hjort om milliardregning: Ligger inden for rammen
Rigsretten punkterer Løkkes drøm om den magiske midte

Rigsretten punkterer Løkkes drøm om den magiske midte

ANALYSE: Med sit nej til en rigsretssag har den nye LLR-bevægelse for første gang meldt ud om konkret politik. Den placerede sig et andet sted end alle andre midterpartier. Det er et varsel om hverdagens realiteter, hvis Løkkes nye folkebevægelse bliver til et parti.