Overblik: Sådan fordeles satspuljen på socialområdet

DOKUMENTATION: Sent tirsdag aften blev alle Folketingets partier på nær Enhedslisten enige om fordelingen af satspuljemidlerne på socialområdet. Få overblik her. 

Tirsdag aften landede regeringen en aftale om satspuljen på socialområdet med alle Folketingets partier på nær Enhedslisten. 

Aftalen fordeler lidt over 600 millioner kroner til en række forskellige projekter på socialområdet. 

"Endnu flere af de udsatte børn og unge, der er i dag, vil nu modtage en forebyggende indsats, som vi ved, har positive effekter. Det gælder også for unge misbrugere, gravide misbrugere og hjemløse. Satspuljens fokus på initiativer som vi ved, rent faktisk virker, vil skabe positive ændringer for samfundets svageste borgere," siger social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) i en pressemeddelelse. 

Med satspuljeaftalen på socialområdet for 2016-2019 bliver der afsat i alt 607 mio. kr. til følgende:

 • Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats – 96 mio. kr. i perioden 2016-2019.
 • Udbredelse af housing first på hjemløseområdet – 31,6 mio. kr. i perioden 2016-2019.
 • Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug – 54,3 mio. kr. i perioden 2016-2019.
 • Understøttelse af frivillighedsområdet – 39,9 mio. kr. i perioden 2016-2018.
 • Indsats for gravide kvinder med misbrug – 27,5 mio. kr. i perioden 2016-2019.
 • Skæve boliger og inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer – 36 mio. kr. i perioden 2017-2019.
 • Fremme af trivsel og læring hos udsatte børn – 23 mio. kr. i perioden 2016-2019.
 • Turboforløb for fagligt udfordrede elever – 20,8 mio. kr. i perioden 2016-2019.
 • Krav på udredning af ordblindhed – 11 mio. kr. i perioden 2016-2019.
 • Resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser – 15,5 mio. kr. i perioden 2016-2019.
 • Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge – 10 mio. kr. i perioden 2016-2019.
 • Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge – 6,4 mio. kr. i perioden 2016-2017.
 • Udvikling af samfundsøkonomiske modeller – 5 mio. kr. i perioden 2016-2017.
 • Undersøgelse af stofmisbrugsområdet fra et brugerperspektiv – 1,5 mio. kr. i 2016.
 • Naturen som social og rehabiliterende indsats – 3 mio. kr. i 2016.
 • Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb med særligt fokus på indsatsen for børn i dagtilbud – 6,0 mio. kr. i perioden 2016-2018.
 • Klare rammer for voksenansvar over for anbragte børn og unge – 42,3 mio. kr. i perioden 2016-2019.
 • Regionale centre for seksuelt misbrugte – 47 mio. kr. i perioden 2016-2019.
 • Merbevilling til Ombudsmandens Børnekontor – 8,8 mio. kr. i perioden 2016-2019.
 • Levevilkårsundersøgelse og inklusionsmåling – 5,7 mio. kr. i perioden 2016-2019.
 • Frivillig gældsrådgivning 21,7 mio. kr. i 2016 og rådgivning til udsættelsestruede lejere – 10 mio. kr. i 2016 og 2017.
 • Hanne Mariehjemmet – 20,1 mio. kr. i perioden 2016-2018.
 • Etablering af midlertidige nødovernatningstilbud – 8,2 mio. kr. i perioden 2016-2018.
 • Pulje til uddeling af julehjælp – 8,0 mio. kr. i perioden 2016-2018.
 • Pulje til sommerferiehjælp – 10 mio. kr. i perioden 2016-2017.
 • Bedre inklusion af nytilflyttede grønlændere i Danmark – 4 mio. kr. i 2016.
 • Folkekirkens Familiestøtte – Støtte til sårbare familier – 3,6 mio. kr. i perioden 2016-2019.
 • Drifts- og forankringsstøtte til frivillige organisationer mv. – 8 mio. kr. i perioden 2016-2019.
 • Midlertidig driftsstøtte til Danmarks Idræts Forbunds projekt Get2sport – 8 mio. kr. i perioden 2016-2019.
 • Akut krisecenter for socialt udsatte stofmisbrugere – 6 mio. kr. i 2016.
 • Udvidet åbningstid af BørneTelefonen – 4 mio. kr. i perioden 2016-2017.
 • Fortsat støtte til udvikling af sociale teknologier – 4 mio. kr. i perioden 2016-2017.

Aftalen er først endelig, når der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger, oplyser ministeriet. 

Læs hele aftalen her. 

Forrige artikel Troels Lund: Her giver planloven problemer Troels Lund: Her giver planloven problemer Næste artikel Minister stopper kampen mod kanelsnegle og tørfisk Minister stopper kampen mod kanelsnegle og tørfisk