Partitjek efter kritik af Alternativet: Hvad er de andre partiers visioner?

FREMTID: Alternativet og Enhedslisten bliver kritiseret for luftige visioner og manglende finansiering af deres nye politiske oplæg. Men hvad er de andre partiers visioner? Altinget tjekker.

Kan man være fremsynet, visionær og udvikle kreative bud på et bedre Danmark mange år frem i tiden og samtidig være en ansvarlig og realistisk politiker? Debatten om de seneste politiske oplæg fra Enhedslisten og Alternativet kan give indtryk af, at det er enten-eller.

”Det hele bliver ved snakken. De fleste af drømmerierne i Alternativets visionsoplæg bliver aldrig til noget, hvad ophavsmanden formentlig godt ved, hvorfor han bekvemt undviger at forholde sig til, hvordan i alverden han dog vil gennemføre dem,” skrev Berlingskes lederskribent eksempelvis søndag om Alternativets visionsoplæg. Her er der blandt andet idéer om kortere arbejdsuge, mere natur og mindre landbrugsjord.

Men oplægget er et debatoplæg, ikke konkret politik, lyder svaret fra Alternativet, som mener, at mange andre partier er for bange for at drømme om et andet samfund.

Altinget har testet påstanden. Er politikerne bange for at drømme, eller har de partier, der kalder sig ansvarlige, selv visioner for fremtidens Danmark?

Vi har spurgt Folketingets partier, hvad deres politiske visioner er for et bedre samfund om 20-30 år. Tre stillede op til interview. Vi har bedt dem være så konkrete som muligt.

Her er deres svar:

Socialdemokratiet
Tre af partiets visioner ifølge Dan Jørgensen, næstformand i gruppeledelsen:

 • Et samfund med meget mindre ulighed
 • Et meget mere grønt og bæredygtigt samfund
 • Et samfund, hvor vi ikke har problemer med integration af udlændinge.

Hvordan får vi et samfund med meget mindre ulighed?

”Vi skal sørge for, at vores velfærdsstat som en universel model med et sikkerhedsnet består. Det betyder, at vi hvert år skal sætte de penge af, der er nødvendige. Så vi kan tage os af vores ældre, så vi kan tilbyde en ordentlig uddannelse og et godt sundhedssystem. Og så er der uddannelse, som vi bliver nødt til at opprioritere, fordi der er alt for mange, der falder igennem. Og vi skal sørge for en retfærdig indkomstfordeling.”

”For os er politik ikke et laboratorium, hvor det handler om, hvem der har den bedste fantasi. For os handler det om at skabe det bedste samfund og det bedste liv for flest muligt.”

Venstre
Partiets pressetjeneste oplyser, at man ikke kan deltage i artiklen, da den nyudnævnte politiske ordfører skal have tid til at lande i sin nye rolle.

Dansk Folkeparti
Partiets visioner ifølge Peter Skaarup, gruppeformand i Dansk Folkeparti:

 • At bevare et samfund præget af åbenhed, tillid og tryghed
 • At bevare vores selvstændighed i forhold til EU og vores kontrol over, hvem der kommer ind i landet, blandt andet ved at modernisere internationale konventioner.

”Målet for Danmark må være, at vi kan bevare den sammenhængskraft, vi har haft gennem historien, og at vi kan bevare tilliden til, at når man kontakter myndighederne, får man en lige, fair og ukorrupt behandling. Det er forudsætningen for, at vi om 20-30 år kan være et velfungerende land.”

”Vores selvstændighed er også helt afgørende. Vi må ikke blive en del af Europas forenede stater. Vi skal selv kunne bestemme, hvad der sker i landet.”

”Vi elsker Danmark. Vi er glade for, sådan som det er nu.”

Så jeres tanker om et fremtidigt Danmark er, at det helst skal være, som det er nu?

”Selvfølgelig kan der være ting, man gerne vil ændre. Men det helt basale er, at vi har et land med relativt stor personlig frihed, tillid til de offentlige myndigheder og velstand. Og det skal vi bevare. Det har vi ikke meget fidus til at ændre på.”

Enhedslisten*
Partiet henviser til sit nye oplæg '100 dage med Enhedslisten', hvor de fortæller, hvordan de ville ændre Danmark, hvis de havde 90 mandater.

Her indgår blandt andet:

 • Et trygt og sikkert arbejdsliv
 • Et samfund der er bæredygtigt
 • Uddannelse for livet

Liberal Alliance
Partiet er ikke vendt tilbage med visioner trods flere henvendelser.

SF
Nogle af partiets vigtigste visioner ifølge Karsten Hønge, politisk ordfører i SF:

 • Danmark skal være et mere fair, lige og socialt retfærdigt samfund
 • Danmark skal ligge helt i front, når det gælder om at tage hånd om klima, miljø og energi.

”Alle skal have en fair chance. Det er visionen for SF. Vi skal skal tage hånd om de mennesker, der er socialt udsatte, og vi skal løse de mere dybtgående strukturelle problemer, herunder den negative sociale arv.

”En af de største udfordringer, vi har, er, at hver femte dreng i dag går ud af skolen uden at kunne regne eller stave ordentligt. I den anden del af arbejdslivet skal vi have gjort op med den kæmpe ulighed i forhold til at få nogle værdige seniorår.”

Hvad tænker du om at fremlægge langsigtede visioner, som Alternativet netop har gjort?

”Det er vigtigt. Vi vil gerne tale om visioner og håb. SF er et stærkt ideologisk parti, og vores berettigelse er, at vi vil dreje samfundet i en bestemt retning. Men politik står og falder med evnen til at sige, hvad der er vigtigst blandt de ting, man gerne vil, og hvordan vi vil finde pengene til det. Politik bliver pjat, hvis man ikke vil sandsynliggøre, hvordan man gør visionen til virkelighed.”

Konservative
Partiet henviser til dets 2034-plan, som blev fremlagt i 2016, før partiet kom i regering. Her indgår blandt andre disse visioner:

 • Aktive medborgere og virksomheder i vækst. Det indebærer blandt andet en flad indkomstskat på 33 procent, og at registreringsafgiften skal fjernes.
 • Et styrket politi og en konsekvent retspolitik. Det betyder, at det i 2034 er slut med at huse udenlandske kriminelle i danske fængsler, og der skal indføres en ungdomsdomstol, hvor alle sager med 12-17-årige bliver behandlet.
 • Et stærkt og sammenhængende Danmark. Her er det blandt andet målet, at asylbehandlingen i 2034 foregår lokalt i flygtningenes nærområder, hvorfra Danmark kan afgøre, hvem og hvor mange Danmark har mulighed for at hjælpe.

Radikale
Partiet har efter deadline henvist til deres principprogram. 

*Artiklen er ændret onsdag 16.5.18 klokken 11.45 og klokken 13.40. Punkterne fra Enhedslistens 100-dagesplan er tilføjet, fordi partiet oprindelig henviste til planen ved Altingets henvendelse, og Radikale har efter deadline henvist til deres principprogram. 

Forrige artikel Alle i rød blok – også S – er åbne for opgør med Finansministeriets regnemodeller Alle i rød blok – også S – er åbne for opgør med Finansministeriets regnemodeller Næste artikel Dagens overblik: Sass vil afkriminalisere hash og hårde stoffer Dagens overblik: Sass vil afkriminalisere hash og hårde stoffer
Sundhedsudspil uden psykiatere vækker kritik

Sundhedsudspil uden psykiatere vækker kritik

SUNDHEDSUDSPIL: Trods stor psykiatermangel er rekrutteringsudspil blottet for nye initiativer. Det har ikke været i fokus, siger sundhedsministeren og sundhedsordfører Liselott Blixt (DF).