Professor: Lær af de engelske Open Source-erfaringer med sundheds-it

DEBAT: Vi bør vælge Open Source, hvis vi skal have succes med telemedicin i Danmark, fordi vi på den måde løbende kan justere vores sundheds-it, skriver Morten Kyng, professor ved Aarhus Universitet og Head of Health IT Lab på Alexandra Instituttet.

Af Morten Kyng
Professor ved Aarhus Universitet og Head of Health IT Lab på Alexandra Instituttet

Danmark står i øjeblikket ved en skillevej inden for sundheds-it. Udgifterne til sundhedsområdet og ikke mindst den it, som sundhedsområdet har behov for, stiger. Her er telemedicin og telesundhed en mulighed, men det udgør også en risiko.

Vi står i øjeblikket og skal vælge imellem "fiks-og-færdige” it-løsninger og Open Source-løsninger. I vores nuværende situation bør vi vælge Open Source, hvis vi skal have succes med telemedicin i Danmark. Vi har haft nogle år med telemedicinske projekter, og står overfor at skulle gå i egentlig drift. Det betyder, at vi endnu ikke har erfaring med storskaladrift, når vi taler telemedicin. Vi er ved at lære, hvordan vi skal arbejde med telemedicin. Det er derfor vigtigt, at vi ikke køber et færdigt, lukket system, der låser tingene fast, og hvor man kun kan gøre tingene, som leverandøren forestiller sig. 

Det er derimod nødvendigt, at vi løbende kan justere løsningerne i takt med de erfaringer, som vi kommer til at gøre os. Det skal være nemt at tilpasse teknologien i takt med, at vi finder ud af, hvad sundhedspersonalet og borgerne har behov for. Og her er Open Source det rigtige, fordi det er fleksibelt og nemt at genbruge software i flere forskellige it-løsninger. 

Åben kode sparer tid og penge
Måske skulle vi kigge på de engelske erfaringer med Open Source. Her har regeringen siden 2012 haft som målsætning, at al offentlig kode skal være åben. De kalder det “Coding in the open”. Forskellen fra Open Source er, at udviklerne ikke binder sig til at vedligeholde softwaren.  

Og hvorfor så gøre koden åben?

For det første for at kunne genbruge softwaren. De fleste står overfor de samme udfordringer, og hvis man koder åbent, er der mulighed for at en anden afdeling eller et udvikler-team kan se den kode, man har lavet og dermed genbruge det og undgå at bruge tid og penge på selv at udvikle det.

Man kan godt tænke, at ingen andre vil bruge den kode, man sidder med. Men det kan man ikke vide på forhånd. Ved at kode åbent, giver man mulighed for at genbruge. Ved at kode lukket, så er muligheden der slet ikke. 

Englændere tog initiativ til Open Source
Den engelske regering havde for eksempel en hjemmeside, hvor man kunne få udregnet, hvor meget man skulle have tilbage i skat.

Hvis man fandt en software-fejl på siden, så skulle man først i kontakt med den ansvarlige på siden, som derefter skulle i kontakt med den eksterne leverandør, der stod for softwaren.

Alene at få dem til at undersøge fejlen ville koste titusinder af euro, og hvis koden skulle skrives om, så ville det koste hundredetusinder af euro. Samtidig ville det tage op til 18 måneder at få rettet fejlen og det ville sandsynligvis ikke blive gjort, fordi fejlen var for lille i forhold til, hvad det ville koste. 

Til sammenligning lancerede de engelske myndigheder i 2012 “Child Benefit tax calculator” , og her fandt en person en fejl 24. januar sidste år. Det var en søndag. Om mandagen kiggede et team på fejlen, og 29. januar var den rettet.

Der er selvfølgelig også ulemper med “Coding in the open”. Det kan være svært at komme i gang, og det er ikke rart at udstille sine fejl. Men hele ideen med “Coding in the open” er, at det er langt nemmere at opdage og rette software-fejl, fordi du kan kigge på koden. Modsat closed source, hvor du kun kan kigge på resultatet.

Danmark bør følge englænderne
Det er også den vej, som vi bør gå i Danmark med store dele af vores sundheds-IT.

Hvis man skal lave en analogi til trafikområdet, så svarer det til, at vi i øjeblikket har en infrastruktur, hvor alle betaler bompenge for at køre på en masse små vejstrækninger. Hvis ikke vi kommer videre, så kommer vi til at betale rigtig mange bompenge, når vi skal til at transportere store mængder gods. Vi skal derfor have gjort infrastrukturen åben, så vi kun betaler en gang for vores it-løsninger.

Ved at vælge Open Source-vejen inden for sundhedsområdet, vil vi kunne understøtte, at forskellige firmaer kan arbejde parallelt, og at de kan genbruge hinandens software. Det gør det både hurtigt og billigt at lave rettelser.

Det er den vej, vi skal gå, hvis vi skal tilpasse teknologien i Danmark.

Forrige artikel Djøf og IDA: Stil bulldozeren i garagen, kære arbejdsgiver Djøf og IDA: Stil bulldozeren i garagen, kære arbejdsgiver Næste artikel Professor: Krav om perfektion er et overgreb på vores børn Professor: Krav om perfektion er et overgreb på vores børn
Støttepartier kræver bedre ældrepleje på finansloven

Støttepartier kræver bedre ældrepleje på finansloven

ÆLDREVELFÆRD: Ældreområdet har indtil nu ligget lavt prioriteret hos regeringen, men mediestorm om dårlige forhold på plejehjem giver støttepartier blod på tanden forud for efterårets finanslovsforhandlinger.