Psykolog: Omsorgen er forsvundet på landets fødegange

DEBAT: I effektivitetens navn udskrives nybagte mødre på rekordtid uden at få basal undervisning i spædbarnspleje. Men nye forældre har mere end nogensinde behov for støtte, mener psykolog Anna Rosenbeck. 

Af Anna Rosenbeck 
Cand.psych., klinisk psykolog

Jeg har født børn i hovedstadsområdet og i provinsen. Det var der ikke forskel på. Alt sammen meget betryggende som en god forberedelse til fødslen. Efter fødslen var jeg indlagt i tre til fem dage på en stue sammen med andre nyligt forløste kvinder.

En sygeplejerske underviste os i almindelig spædbarnsomsorg, som hvordan vi skulle svøbe og holde trygt på barnet, lægge barnet til brystet og pleje vores brystvorter. Sygeplejersken gav os også nyttige trick til blandt andet at få barnet til at sutte og til at lægge ble på, tillige med at vi nybagte mødre delte erfaringer.

Efter en hvile/indlæggelsesperiode på imellem tre til fem dage med omsorg, vejledning og en afsluttende udskrivningsstuegang, hvor en børnelæge undersøgte barnet, blev vi udskrevet. Som nybagte mødre forlod vi hospitalet i tryg forvisning om, at barnet var i trivsel og i god udvikling.

Hvor blev omsorgen af?
Dengang jeg fødte, kunne barnefaderen ikke være medindlagt, men han kunne dog være på hospitalet, også uden for besøgstiden, hvis vi var diskrete. Sidst da vores tredje barn blev født, havde vi en familiestue, hvor barnefaderen kunne opholde sig hele døgnet

Hvor er al den gode, nyttige og udviklende barselsomsorg blevet af?

Jeg har erfaret, at kvinder, som har fået foretaget kejsersnit, kan gå hjem dagen efter uden at være tilset og vejledt, blot med en brochure i hånden. Og at barslende, som er udvist særlig svangreomsorg før fødslen, overlades til sig selv efter fødslen.

Nybagte forældre sendes hjem uden at være vejledt med en opfordring til at vende tilbage ambulant, når der er bedre tid om nogle dage. Eller at der kun meget sporadisk er talt om spædbarnsomsorg og -pleje, herunder om amning. Dette til trods for at Sundhedsstyrelsens vejledning anbefaler, at amningen bør være fuld etableret ved udskrivelsen fra hospitalet.

Det ligner en spareøvelse
Barselsomsorgen er udviklet og styrket betydeligt, hvad angår faderen og hans andel af forældreskabet. Han inddrages ved samtaler, og det prioriteres, at forældre og barn kan være sammen om fødslen og umiddelbart efter fødslen.

Det er en positiv styrkelse af barselsomsorgen, at faderen inddrages med sine kvaliteter. Det er helt i pagt med udviklingen i samfundet i øvrigt. Men behøvede det at have karakter af en prioritering, som også synes at være en spareøvelse, hvor ligeværdet og samfundets udvikling tilgodeses på det overordnede niveau, måske lidt på bekostning af den helt almene vejledning i at tage vare på det nyfødte barn?

Spareøvelsen synes at bestå i, at en orientering imod faderskabet prioriteres og tilgodeses på bekostning af en forebyggelsesindsats. Det fundamentale ved svangre-barselsomsorgen, som er at skabe en sikker og tryg base for forældrene og barnet med udgangspunkt i den enkelte gravides ønsker og behov, bliver tilsidesat.

De kommende forældre er et skridt bagud
Forældreskab kræver først og fremmest empati og erfaring, dernæst evne til at kunne organisere og tilrettelægge en hverdag med et lille barn. Vor tids forældre er typisk opvokset i 1980’erne og 1990’erne i en familie, hvor begge forældre var udearbejdende og havde et par børn.

De har tilbragt en stor del af deres vågne tid i en daginstitution med børn på deres egen alder. De er typisk ikke opvokset med at opleve omsorg for et mindre barn i en families hverdag. Og de har ikke oplevet deres mor skifte og made deres mindre søskende i en daglig rutine. De har ikke – som nogle af vi andre – kunnet spejle deres forældre give omsorg og pleje eller i en tryg dagligdag passe mindre søskende.

Det kan ikke forventes, at kommende forældre i deres hjem har spejlet omsorg og dannet billeder på omsorg for et spædbarn og på forældreskab som en naturlig forberedelse til deres eget forældreskab.

Det kan vel godt konkluderes, at de kommende forældre i forhold til forældreskab er et skridt bagud i forhold til tidligere generationer og således har skabt et behov for, at Socialstyrelsen har udviklet kurser, som både har et udviklings-, et forebyggelses- og et handlingsperspektiv, og som forbereder kommende forældre på forældrerollen med henblik på at styrke deres forældrekompetencer mod en omsorgsfuld og pædagogisk praksis med mere.

Paradoksale prioriteringer
Socialstyrelsens tiltag må afspejle et behov for at forberede kommende forældre på forældrerollen og styrke deres forældrekompetencer. Det virker således noget paradoksalt, at den helt almindelige spædbarnsomsorg – vejledning og pleje af et spædbarn – synes at være næsten usynlig på føde- og barselsgangene med en nedtoning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsesprincip.

Graviditet, fødsel og barsel er naturlige livsprocesser, som er blevet fremmedgjort i vores samfund. Derved skabes et behov for en sundhedsfremmende indsats, som bør tage sin begyndelse med fødselsforberedelse under graviditeten som en forberedelse til fødslen og den helt tidlige barselsperiode.

Der synes dog at være en udvej for de mere velstående forældre. De kan købe sig til tryghed i det private. ”Fødeklinikker” og ”De Private Barselshoteller” tilbyder det, som det offentlige sygehusvæsen har nedprioriteret: undervisning i amning, i spædbørns søvn og døgnrytme og i at kunne læse det lille barn.

Forrige artikel Niko Grünfeld: Priden er en højaktuel kamp for kærligheden Niko Grünfeld: Priden er en højaktuel kamp for kærligheden Næste artikel Selveje Danmark advarer: Ny lov vil stigmatisere 10-årige børn Selveje Danmark advarer: Ny lov vil stigmatisere 10-årige børn
Interview med Bo Lidegaard: Kauffmanns linje har holdt siden 1940'erne, men blev brudt i april

Interview med Bo Lidegaard: Kauffmanns linje har holdt siden 1940'erne, men blev brudt i april

FIK DU LÆST: Den danske diplomat i USA, Henrik Kauffmann, forhandlede på egen hånd uden mandat fra København, da den danske regering var kontrolleret af den tyske besættelsesmagt. Han lagde grunden til den relation mellem USA, Danmark og Grønland, som blev ændret i foråret i år. Det fortæller historiker Bo Lidegaard i dette interview i anledning af sin bog om Kauffmann, som nu også portrætteres i en ny film.