Radikale i København: Vi vil modvirke regeringens asociale politik

DEBAT: Når regeringen åbenbart ikke vil, må København selv tage ansvar for det stigende antal fattige børn, skriver socialborgmester Mia Nyegaard og børne- og ungdomsordfører Tommy Petersen.

Af Mia Nyegaard (R) og Tommy Petersen (R)
Hhv. socialborgmester og børne- og ungdomsordfører, Københavns Borgerrepræsentation

Antallet af børn i Danmark, der lever i fattigdom, er stigende. I København alene steg antallet af børn, der lever i fattigdom, fra 2016 til 2017 med 1,7 procent procentpoint, så 6,8 procent af alle børn nu lever under fattigdomsgrænsen. 

Én af de store årsager til stigningen i antallet er kontanthjælpsloftet og nedjusteringen af andre ydelser. Niveauet på disse ydelser modarbejder direkte, hvad der ellers længe har syntes som værende et fælles mål på tværs af partier: at bryde den negative sociale arv, hvor dine forældres situation bestemmer dine livsbetingelser. 

Man kan ideologisk mene, hvad man vil, om voksne danskeres ansvar for egen livssituation, men det er hverken fair eller klogt at lade de voksnes situation ødelægge børnenes muligheder i livet. 

Det er veldokumenteret, hvordan forældrenes livssituation negativt kan påvirke børnenes muligheder i livet og skabe en cirkel af arbejdsløshed og fastholdelse i lavindkomstgruppen. Undersøgelser viser derudover også, at børn, der vokser op i fattige familier, med stor sandsynlighed vil få sociale udfordringer senere i livet.

Det, der bør definere det danske samfund, er derfor, at det er skruet sådan sammen, så vi i videst muligt omfang har lige muligheder for at udleve vores fulde potentialer, såfremt vi arbejder for det. 

Den negative sociale arv
Man skulle ellers forvente, at en liberal regering, hvor ét af partierne endda bærer ordet ‘liberal’ i sit partinavn, ville kæmpe for, at alle borgere har det bedste udgangspunkt for at kunne udleve deres potentiale. At deres fineste formål var at bryde den negative sociale arv og gøre individet så frit som muligt.

I stedet synes det som om, at regeringens definition på frihed kun handler om friheden til at køre bil og ryge cigaretter. 

Lokalt i København kan vi ikke ændre på kontanthjælpsloftet og andre forhold bestemt af Folketinget. Men vi hverken kan eller vil sidde den her udvikling overhørig. Derfor må vi nu kigge på alle de muligheder, vi har, for at afhjælpe konsekvenserne for børnene.

Vi må skrue op for vores kommunale arbejde for at bryde den negative sociale arv, så regeringens beslutninger for de voksne ikke rammer børnene. 

Det handler selvfølgelig om at få forældrene væk fra kontanthjælp og i arbejde, uddannelse eller førtidspension.

Modvirke regeringens politik
Men for os er det lige så vigtigt, at vi får set på sociale normeringer i daginstitutionerne, flere lærere i skolerne, fritagelse fra betaling for deltagelse i kommunale aktiviteter og meget mere.

Vi vil derfor sætte gang i et større arbejde, der kan give et samlet overblik over alle de tiltag på kommunalt niveau, der kan reducere børnefattigdommen og modvirke konsekvenserne af regeringens politik.

Derfor er vi også glade for, at et flertal i Borgerrepræsentationen netop har vedtaget at støtte vores forslag, der nu påbegynder det arbejde. København viser på den måde vejen.

Forrige artikel EU-kommissær: Positiv særbehandling kan være nødvendigt i kampen for ligestilling EU-kommissær: Positiv særbehandling kan være nødvendigt i kampen for ligestilling Næste artikel Grundvandsforsker: Katastrofalt dårlig idé at tage jordforurening fra regionerne Grundvandsforsker: Katastrofalt dårlig idé at tage jordforurening fra regionerne
Chefredaktør før valget i Polen: EU har udspillet sin rolle

Chefredaktør før valget i Polen: EU har udspillet sin rolle

KRONIK: Søndag står polakkerne overfor et valg, der kan sætte en stopper for konflikterne mellem EU og Polen. Kommissionen og Europa-Parlamentet har udspillet deres roller, mens USA og Kina støtter op om et alternativ til EU, skriver chefredaktør.