Regeringen fjerner beskyttelse af 1.000 kilometer vandløb

VANDLØB: Knap 1.000 kilometer vandløb har ikke noget naturpotentiale og bliver nu pillet ud af vandplanerne, lyder det fra miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen. Beslutningen får massiv kritik fra grønne organisationer. Landbruget havde ønsket sig mere.

Omkring 1.000 kilometer vandløb ryger nu ud af vandplanerne.

Det har regeringen og Dansk Folkeparti besluttet.

”Vi har taget 1.000 kilometer ud. For vi skal beskytte vores natur dér, hvor det er nødvendigt, men vi skal også sikre afvandingsinteresser,” siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Dermed tages omkring fem procent af de i alt 19.000 kilometer vandløb – som er en del af vandplanerne – ud af beskyttelse. Men ifølge ministeren er der ikke tale om en forringelse, da vandløbene er udtaget, fordi de ikke har noget reelt naturpotentiale.

”Vi skal lade være med at kalde en afvandingskanal for et vandløb. Vi skal ikke insistere på, at der skal være god økologisk tilstand i noget, som man har gravet med en skovl,” siger Jakob Ellemann-Jensen.

Ville have alle vandløb ud
Beslutningen kommer efter en lang proces, der stammer tilbage fra aftalen om Landbrugspakken i 2015. Her blev de blå partier enige om, at alle små vandløb skal gennemgås med en tættekam med henblik på, om de kan pilles ud af vandplanerne. Aarhus Universitet har på bestilling fra Miljø- og Fødevareministeriet udarbejdet en række faglige kriterier for, hvornår et vandløb bør være med i vandplanerne.

I 2017 lød det, at kriterierne umiddelbart fører til, at 917 kilometer vandløb bliver pillet ud af vandplanerne. Men siden har kommuner og vandråd – bestående af grønne organisationer og landbruget – gennemgået de enkelte vandløb og kommet med input til ministeriet og de politikere, der i sidste ende har skullet træffe den endelige beslutning (læs mere om processen i faktaboks).

Det har dog ikke ændret synderligt på det samlede resultat.

Massiv kritik fra grønne organisationer
Hele øvelsen møder hård kritik fra grøn kant. Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding anser beslutningen for at være ”trist og usaglig”.

”De små vandløb er fiskenes fødestuer og børnehaver. Når det her gennemføres, så vil mange af de 1.000 kilometer små vandløb være helt uden beskyttelse, og der er frit slag til at gøre dem til rene afvandingskanaler eller endog rørlægge dem. Derfor håber jeg virkelig, at regeringen besinder sig og dropper det her,” siger hun i en skriftlig kommentar og fortsætter:

”Den her regering har sagt, at man er den grønneste danske regering nogensinde. Det er meget, meget svært at se, når man stadig forfølger Eva Kjer Hansens linje over for vandløbene.”

Ligesom DN har Danmarks Sportsfiskerforbund siddet med i vandrådene med det udgangspunkt, at man vil minimere ulykkerne. Herfra kalder man beslutningen om at tage 1.000 kilometer vandløb ud af beskyttelse for ”galimatias”.

”Det er et træls og forkert skridt tilbage for beskyttelsen af vores vandløb. Regeringen tager potentielle gyde- og vækstområder ud, som kunne fungere som livsnerven for fiskeproduktion. Det er noget vrøvl, at der ikke er naturpotentiale i de her vandløb,” siger Lars Brinch Thygesen, der er natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Han stiller spørgsmålstegn ved, om det er i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv, og han ser frem til EU-Kommissionens vurdering af sagen.

Landbruget: Det er ikke nok
Jakob Ellemann-Jensen lægger ikke skjul på, at han godt ved, der vil være kritik fra de grønne organisationer. Men han henviser til, at der ikke ligefrem er jubel i den anden lejr:

”Som så mange andre steder i mit virke, så handler det om at gøre folk nogenlunde lige rasende på mig. Og det her afhænger meget af de øjne, der ser. Når jeg hører landbrugets udmeldinger, så betragter de 1.000 kilometer som alt for lidt. Så mon ikke jeg har fundet den rigtige balance,” siger Jakob Ellemann-Jensen.

I landbruget er man ganske rigtigt utilfredse med, at der ikke bliver taget flere vandløb ud.

”Det her er overhovedet ikke noget, vi fejrer. Vi er skuffede for at sige det pænt. At man kun tager 1.000 kilometer ud af vandplanerne, har ikke noget med saglighed at gøre. Vi har ellers leveret nogle faglige og realistiske input,” siger viceformand i Landbrug & Fødevarer, Thor Gunnar Kofoed.

Ifølge ham vil der fortsat være alt for mange kilometer vandløb med i vandplanerne, uden det nytter det store, og som derfor unødigt stiller begrænsninger for landbruget.

”Så der er et stort arbejde at gå videre med,” siger Thor Gunnar Kofoed.

Forslaget er i høring i otte uger.

Forrige artikel Dagens overblik: Skuddrab får Pape til at se på hjælp til eks-bandemedlemmer Dagens overblik: Skuddrab får Pape til at se på hjælp til eks-bandemedlemmer Næste artikel Tal fra Finansmisteriet: Trods flere ældre har kommuner færre penge til velfærd Tal fra Finansmisteriet: Trods flere ældre har kommuner færre penge til velfærd