Regeringen fortsætter oprustningen: Snart er der 14 politiske sekretariater

EMBEDSVÆRK: Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) får nu en "værdipolitisk enhed" med Jakob Ellemanns tidligere spindoktor i spidsen. Dermed fortsætter regeringen striben af nye politiske sekretariater, som Mette Frederiksen indledte i Statsministeriet, kort efter hun kom til magten. Her er et overblik over udviklingen.

I 2019 oprettede Mette Frederiksen et spritnyt politisk sekretariat i Statsministiet med Martin Rossen (th.) som stabschef. Men i de fleste andre ministerier har man også rustet op
I 2019 oprettede Mette Frederiksen et spritnyt politisk sekretariat i Statsministiet med Martin Rossen (th.) som stabschef. Men i de fleste andre ministerier har man også rustet op Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Jarl Viktor Schultz

Det skabte furore, da statsminister Mette Frederiksen (S) i juli 2019 annoncerede, at hun ville oprette et nyt politisk sekretariat i Statsministeriet med Martin Rossen i spidsen som stabschef.

Men i en række andre ministerier har man efterfølgende fulgt trop. Enten med oprettelsen af nye politiske sekretariater eller ved at styrke et allerede eksisterende sekretariat med hovedfokus på strategi og koordinering. 

Nu sker det også i Udlændinge- og Integrationsministeriet, som opretter en såkaldt værdipolitisk enhed.

Altinget giver dig her et overblik over de ministerier, der har oprettet eller styrket et politisk sekretariat siden regeringsskiftet i sommeren 2019.

Kun seks ministerier står uden for listen: Justitsministeriet, Kirkeministeriet, Skatteministeriet, Fødevareministeriet, Transportministeriet og Indenrigs- og Boligministeriet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet: Værdipolitisk enhed under opbygning
Ministeriet har netop ansat Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensens tidligere rådgiver, Jesper Kraft, til at lede en ny værdipolitisk enhed.

Kraft bliver formelt ansat som souschef i ministersekretariatet, hvor enheden bliver forankret.

Enheden skal "koordinere, udvikle og udmønte værdipolitiske markører på udlændinge- og integrationsområdet," står der i jobopslaget for den stilling, Jesper Kraft tiltræder i løbet af februar.

Forsvarsministeriet: Sekretariat under oprettelse
Netop i disse dage er Forsvarsministeriet ved at hyre folk til en nyoprettet enhed, der skal arbejde med koordinering af politisk prioriterede områder og politikudvikling.

Enheden skal sætte fokus på politikudviklingen og sikre, at ministeriet kan føre forsvarsminister Trine Bramsens (S) politiske ambitioner ud i livet.

Derudover kommer enhedens ansatte også til at være inde over kommunikationsdelen.

Miljøministeriet: Sekretariat oprettet november 2020
I Mogens Jensens (S) tid som fødevareminister blev der oprettet en intern koordinationsgruppe med medarbejdere fra Minister- og ledelsessekretariatet og Koncern Kommunikation og Presse.

Da Mogens Jensen (S) efter minkskandalen sidste år måtte trække sig, blev Miljø- og Fødevareministeriet splittet op i to ministerier.

Efter opsplitningen er der i det nye Miljøministerium oprettet et kontor for Strategi og Kommunikation, som også omfatter presse. Det nye kontor varetager samme opgaver, som den nu nedlagte koordinationsgruppe, oplyser Miljøministeriet.

Fødevareministeriet oplyser, at den interne koordinationsgruppe er nedlagt i det nye Ministerium for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, og at en lignende enhed ikke er oprettet.

Uddannelses- og Forskningsministeriet: Sekretariat oprettet november 2020
I Uddannelses- og Forskningsministeriet er der oprettet et strategisk udviklingssekretariat, der skal udvikle og understøtte ministeriets arbejde med politiske forløb.

Der er ansat én medarbejder og én sekretariatsleder, og ministeriet forventer at ansætte yderligere en medarbejder.

Alle ændringer er finansieret inden for ministeriets eksisterende lønsumsbevilling.

Sundheds- og Ældreministeriet: Sekretariat oprettet efteråret 2020 
I efteråret 2020 blev der oprettet en tværgående sekretariatsfunktion i Sundheds- og Ældreministeriets departement. Sekretariatet er sat i verden for at samle og koordinere de ting, der går på tværs af afdelinger.

21. januar flyttede Mette Frederiksen (S) ældreområdet over til Astrid Krags (S) ministerium. Overfor Altinget oplyser Sundhedsministeriet, at det endnu ikke vides om sekretariatsenheden vil blive videreført, efter ældreområdet er rykket.

Udenrigsministeriet: Sekretariat oprettet primo 2020
Også i Jeppe Kofods (S) Udenrigsministerium har man oprettet en enhed, der kan betegnes som et politisk sekretariat.

Der er ansat fire medarbejdere i enheden, som skal varetage tværgående planlægnings- og koordinationsopgaver i forhold til udenrigsministeren og udviklingsministerens prioriteter.

Sekretariatet har også ansvaret for regeringens såkaldte signaturprojekter på udenrigs- og udviklingsområdet.

Den nyoprettede enhed er finansieret indenfor koncernen.

Finansministeriet: Sekretariat oprettet januar 2020
Finansministeriets departement er blevet udvidet med et nyt politisk sekretariat efter regeringsskiftet.

Det politiske sekretariat består af tre fuldtidsstillinger: En chefkonsulent og to specialkonsulenter, som refererer til sekretariatschefen for minister- og ledelsessekretariatet.

Også minister- og ledelsessekretariatet har oprustet. Her er der oprettet fem nye stillinger, som skal styrke minister-, ledelses- og pressebetjeningen.

I et svar til et udvalgsspørgsmål fra Morten Dahlin (V), beskriver fungerende finansminister Morten Bødskov (S) det nye sekretariats formål:

”Formålet med det politiske sekretariat er at sikre den bedst mulige langsigtede planlægning og et overblik på tværs af organisationens arbejdsområder samt sikre fremdrift på de strategisk vigtige sager.”

Opnormeringerne er delvist finansieret gennem intern omprioritering. Men regeringens omlægning af ministerierne efter det seneste folketingsvalg gav også en større bevilling til Finansministeriet.

Børne- og Undervisningsministeriet: Sekretariat oprettet september 2019
I september 2019 blev der etableret et politisk sekretariat i Børne- og Undervisningsministeriet med fire fuldtidsstillinger.

Også her er lønudgifterne til det nyoprettede sekretariat finansieret inden for rammerne af ministeriets lønsum.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet: Sekretariat oprettet september 2019
I september 2019 blev der under Klima-, Energi- og Forsyningsmininisteret oprettet et Center for Vision og Strategi.

Som en del af centeret er der oprettet et team, der skal arbejde med strategi, oplyser Dan Jørgensen i et skriftligt svar til Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget.

Ministeriets nu forhenværende departementschef, Morten Bæk, har dog i et interview med Altinget understreget, at han ikke mener, at der er tale om et politisk sekretariat.

Oprettelsen af centeret blev mulig, da man flyttede 30 millioner kroner årligt fra Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriets koncern til departementet.

Kulturministeriet: Sekretariat oprettet august 2019
Også Kulturministeriet har fået en enhed med ansvar udelukkende for presse, kommunikation og politikudvikling.

Efter folketingsvalget i 2019 er enheden Ledelsessekretariat og Kommunikation blevet delt op i to enheder henholdsvis et Ledelsessekretariat og Politik og Kommunikation.

Politik og Kommunikation har ansvaret for kommunikation og presse for departementet, Slots- og Kulturstyrelsen og Statens Kunstfond samt opgaver inden for politikudvikling og politisk koordinering på Kulturministeriets område.

Der er rekrutteret en kontorchef til ledelse af enheden ”Politik og Kommunikation”, og der har været opslået en stilling som pressechef.

Erhvervsministeriet: Sekretariatsenheder løbende oprettet
Erhvervsministeriet har oprettet en enhed, der skal styrke det koordinerende og strategiske arbejde i departementet. Enheden består af tre fuldtidsstillinger og en student.

Der er også oprettet tre nye stillinger inden for presse og kommunikation herunder en taleskriver.

Begge dele finansieret gennem omstruktureringer i departementet.

Der er desuden etableret fem tværgående centre med ansvar for erhvervsminister Simon Kollerups (S) såkaldte signaturprojekter.

Beskæftigelsesministeriet: Sekretariat eksisterede før regeringsskiftet, men sidenhen styrket
I Beskæftigelsesministeriet eksisterede der allerede et politisk sekretariat, da Peter Hummelgaard (S) i juni 2019 kunne indtage ministerkontoret.

Sekretariatet er imidlertid blevet markant styrket efter regeringsskiftet. I alt tre fuldtidsstillinger er kommet til siden da.

Der er oprettet to stillinger i afdelingen for Policy og Kommunikation, som blandt andet skal varetage betjening af ministeren i regeringens økonomiudvalg. De to stillinger udfyldes af omrokerede medarbejdere fra andre dele af departementet.

Den tredje stilling besættes af en ny kontorchef, der er rekrutteret udefra.

Sekretariatets oprustning er finansieret inden for departementets eksisterende lønsumsbevilling.

Social- og Indenrigsministeriet: Sekretariat oprettet umiddelbart efter valgsejren
Hos Social- og Indenrigsministeriet oprettede man efter regeringsskiftet et Politisk Sekretariat med tre medarbejdere, der refererer til chefen for Kommunikation, Presse og Politisk Sekretariat.

Sekretariatets udgifter er finansieret inden for departementets bevilling.

21. januar foretog Mette Frederiksen (S) en mindre omrokering af ressortområder, hvorfor Astrid Krag (S) nu er social- og ældreminister. Over for Altinget oplyser ministeriet, at organiseringen af det nye Social- og Ældreministerium endnu er uafklaret.

Statsministeriet: Sekretariat oprettet juli 2019
Det var Mette Frederiksens (S) ministerium, der indledte oprustningen af politiske sekretariater i S-regeringens ministerier. Allerede i juli 2019, måneden efter valgsejren, meddelte Frederiksen, at hun ville skabe et nyt politisk sekretariat i Statsministeriet.

Sekretariatet i Statsministeriet består af to særlige rådgivere, Nana Zarthine Christensen og Sofie Findling Andersen, samt stabschef Martin Justesen, der blev udpeget i august sidste år.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jeppe Kofod

Fungerende udenrigsminister (S)
ba.scient.soc. (Roskilde Uni. 2004), ma i public administration (Harvard 2007)

Mette Frederiksen

Fungerende statsminister, MF, partiformand (S), kongelig undersøger
master i afrikastudier (Københavns Uni. 2009), ba.scient.adm. i samfundsfag (Aalborg Uni. 2007)

Mogens Jensen

MF (S), næstformand, forsvarsordfører, Socialdemokratiet, fhv. minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde
fagbevægelsens lederuddannelse (LO-Skolen 1999)