Regeringen peger sigtekornet mod 140 offentlige gråzone-opgaver

KONKURRENCE: Regeringen har identificeret godt 140 eksempler på offentlige erhvervsaktiviteter, som er i konkurrence med private leverandører. Få overblik over de statslige opgaver her.

Sprogundervisning fra Udenrigsministeriets kompetencecenter, dataindsamling fra Danmarks Statistik og brændesalg fra Naturstyrelsen.

Det er tre eksempler fra en liste udarbejdet af Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet med omkring 140 adgange i særlovgivning og på finansloven til erhvervsaktiviteter i stat, kommuner og regioner.

Det viser en aktindsigt fra Altinget.

Listen er sendt til den arbejdsgruppe, der som led i en delaftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre i april blev nedsat til at komme med konkrete forslag, der kan begrænse adgangen til offentlige erhvervsaktiviteter.

"Servicetjekket vedrører alle adgange til offentlig erhvervsaktivitet, hvor offentlige aktører kan sælge eller udføre opgaver på områder, hvor private leverandører også udfører eller i princippet kunne udføre opgaven," skriver Finansministeriet i et notat med metodebeskrivelse.

S savner den rygende pistol
Socialdemokraternes velfærdsordfører, Magnus Heunicke, er spændt på udfaldet af arbejdsgruppens arbejde og konkrete forslag til begrænsninger.

"Nu har vi forhandlet med regeringen først for et år siden og igen for et halvt år siden og er så endt med en aftale om det her udvalg. Hvis de kan komme med eksempler på, at der er fornuft i at lave en anden afgrænsning, så ser vi da gerne på det," siger han.

Magnus Heunicke lægger dog ikke skjul på, at han er skeptisk.

Det gælder både ønsket om at ændre på kommunalfuldmagtsreglerne, som du kan læse mere om her, og indskrænkningen af de statslige aktiviteter.

Et yndet eksempel er for eksempel Naturstyrelsens mulighed for at sælge brænde.

"Jeg kan overhovedet ikke se, at det skal være et problem, og i det hele taget er jeg ikke særlig imponeret af regeringens arbejde. Nu har de holdt kaffemøder, udsendt pressemeddelelser og råbt op om opgavetyveri, men de har ikke endnu formået at komme med hverken en løsning eller konkrete eksempler på, hvor og hvorfor det er et problem," siger han.

Indtægter for mere end to milliarder
Konkurrencerådet udkom i maj 2016 med en rapport, der viste, at der er sket en stigning i statens indtægtsdækkede aktiviteter på 20 procent fra 2011 til 2014 og landede i 2014 på aktiviteter for omkring 2,4 milliarder kroner.

I et udspil fra september 2017 gjorde regeringen det klart, at man gerne ser det niveau væsentligt indskrænket.

"Regeringen ønsker, at staten går forrest. Statslige institutioner skal ikke agere private virksomheder, men skal kun kunne sælge ydelser i de tilfælde, hvor særlige hensyn taler for det – eksempelvis for at undgå større ressourcespild," skrev regeringen.

Ifølge Konkurrencerådets opgørelse kom omkring 80 procent af omsætningen fra indtægtsdækket virksomhed i 2014 fra områderne uddannelse og videnservice.

Rigtig mange af eksemplerne fra Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrører da også kursusvirksomhed og analyser. Eksempelvis havde institutioner for erhvervsrettet uddannelse i 2016 indtægter for knap 600 millioner kroner på kurser, konferencer og lignende.

Arbejdsgruppens konklusioner udskudt
Regeringen fremhæver netop statslig rådgivning eller kursusaktiviteter som eksempler på opgaver, der lige så godt kunne varetages af private. Men der kan være god mening i, at statslige institutioner også udfører denne type opgaver, mener Magnus Heunicke.

"Noget af den viden, der er i Danmarks Statistik og andre steder, skal da bringes i spil i samfundet. Jeg synes kun, samfundet bliver bedre af for eksempel at lave særkørsler, hvor vi har viden fra en uafhængig instans," siger han.

Den nedsatte arbejdsgruppe skulle have afleveret sin rapport i denne uge, men afrapporteringen er udskudt til efter sommerferien. I arbejdsgruppen sidder KL, Danske Regioner, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og Finansministeriet.

I tabellen herunder kan du se en oversigt over de statslige aktiviteter i regeringens servicetjek fordelt på de enkelte ministerier. Tryk på pilene øverst for at skifte mellem ministerier.

Forrige artikel Rekordmange fuldfører en ungdomsuddannelse Rekordmange fuldfører en ungdomsuddannelse Næste artikel Dagens overblik: Departementschef langer ud efter røde partier efter kritik af regnemetoder Dagens overblik: Departementschef langer ud efter røde partier efter kritik af regnemetoder