Regeringen udskyder store dele af ny sundhedsreform

UDSKUDT: Meget af regeringens bebudede udspil til en stor sundhedsreform, der skulle have været præsenteret i foråret, bliver udskudt til efter sommerferien. Men allerede nu er sundhedsministeren klar med efterfølgeren til det omdiskuterede produktionskrav.

Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix
Lise-Lotte Skjoldan

Der kommer ikke noget samlet, stort sundhedsudspil dette forår, som sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) ellers flere gange har bebudet. I stedet vil udspillet blive delt op i en række mindre udspil, hvoraf meget af det udskydes til efter sommerferien.

Opdelingen og den delvise udskydelse af sundhedsudspillet skyldes ifølge Ellen Trane Nørby, at hele reformen er blevet forsinket af de langstrakte overenskomstforhandlinger på det offentlige område.

"Der var ikke nogen, der havde regnet med, at de skulle sidde så længe ovre i Forligsinstitutionen. Det har skubbet vores tidsplan rimeligt meget," siger Ellen Trane Nørby og fortsætter:

"Nu har vi valgt at dele sundhedsreformen op, blandt andet for at undgå en situation, hvor et udspil fra vores side griber ind i de igangværende afstemninger om overenskomsten på de sundhedsfaglige områder."

Tre udspil før sommer
Et samlet udspil lå ellers så godt som klar til præsentation, fortæller sundhedsministeren. Nu bliver det dog kun et forslag om nærhedsfinansiering samt to yderligere udspil om sundhedsdata og almen praksis, der vil blive fremlagt før sommerferien.

Og forslaget om nærhedsfinansiering er en del af oplægget til økonomiforhandlingerne med Danske Regioner, som går i gang tirsdag ved et sættemøde i Finansministeriet.

Her foreslår regeringen, at der ikke længere skal gives penge for meraktivitet på sygehusene.

Nu skal et nyt økonomisk styringsredskab i stedet understøtte, at opgaver og patienter bliver flyttet væk fra sygehusene – enten ud til almen praksis, til kommunale sundhedstilbud eller helt ud i borgernes eget hjem.

Efterfølgeren til produktivitetskrav
Nærhedsfinanseringen skal sættes i stedet for den hidtidige aktivitetspulje, som regeringen nu foreslår afskaffet. Aktivitetspuljen er den pose penge, som hidtil har været knyttet op på produktivitetskravet på to procent, før kravet af regeringen og Dansk Folkeparti blev suspenderet for 2018.

Hvilke dele af den bebudede sundhedsreform, der er udskudt til efteråret, er fortsat uklart, og nogle elementer kan også nå at skifte form i løbet af sommerferien, siger Ellen Trane Nørby.

"Nu sætter vi gang i nogle ting nu her, og så får vi mulighed for at præsentere noget yderligere efter sommerferien, som i endnu højere grad skal styrke vores nære sundhedsvæsen."

Læs hele artiklen på Altinget: sundhed (kræver abonnement). Tegn gratis prøveabonnement her.

Dokumentation

Det kommer regeringen med før sommerferien
I stedet for ét stort samlet sundhedsudspil, der skal udstikke retningen for og styringen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, vil regeringen nu i flere omgange fremlægge udspil. En del af dem vil blive udskudt til efter sommerferien.

Tre dele af sundhedsudspillet kommer dog før sommerferien:

1) Nærhedsfinansiering
Op til økonomiforhandlingerne med Danske Regioner, som begynder tirsdag eftermiddag, fremlægger regeringen et nyt styringsforslag. Aktivitetspuljen nedlægges og erstattes af nærhedsfinansiering, som skal give sygehusene et økonomisk incitament til at flytte opgaver ud. Nærhedsfinansieringen skal beløbe sig til i alt knap 1,4 milliarder kroner, som er det, der i dag ligger i aktivitetspuljen.

2) Sundhedsdata
Regeringen vil fremlægge et udspil til, hvordan patienters sundhedsdata nemmere kan udveksles mellem sygehuse, kommuner og almen praksis.

3) Almen praksis
Regeringen vil styrke almen praksis, særligt set i lyset af de nuværende og kommende udfordringer med lægedækning. Det skal blandt andet ske ved at styrke lægehuse og de kommunale sundhedshuse.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ellen Trane Nørby

Fhv. minister & MF 2007-22 (V), byrådsmedlem, Sønderborg
cand.mag. i kunsthistorie (Københavns Uni. 2005)