Regeringen vil kulegrave retspsykiatrien og oprette intensivafdelinger

PSYKIATRI: Eksplosiv stigning i antallet af retspsykiatriske patienter presser almenpsykiatrien. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) vil derfor se på organiseringen og oprette nye sengeafsnit til de tungeste patienter.

Antallet af retspsykiatriske patienter er tredoblet på 15 år.

Den markante stigning bekymrer sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). Derfor præsenterer regeringen fredag 21. september sin nye psykiatrihandlingsplan, der blandt andet skal kulegrave hele det retspsykiatriske område.

"Regeringen vil se på, om det retspsykiatriske område kan organiseres bedre," siger hun.

Stigningen i antallet af retspsykiatriske patienter har blandt andet betydet, at denne gruppe ifølge tal fra Danske Regioner - trods oprettelsen af nye særlige sengepladser - nu optager 10 procent af de almindelige psykiatriske sengepladser. 

Ellen Trane Nørby er opmærksom på, at de mange retspykiatriske patienter påvirker den samlede psykiatri. Men det er domstolene, der skal vurdere, om patienter skal afsone i fængsel eller på en retspsykiatrisk afdeling.

"For nogle mennesker er der desværre tale om, at de ikke har fået den rette hjælp i tide, så de ender med at begå kriminalitet," siger hun.

Fokus på forholdene
Ellen Trane Nørby peger på, at netop forholdene for de mest syge patienter i almenpsykiatrien bliver et af de helt centrale indsatsområder i regeringens kommende psykiatriplan:

"Vi skal have oprettet reelle intensive afdelinger i psykiatrien, og det vil være Sundhedsstyrelsen, der kommer til at definere kvalitetsstandarder for intensivbehandlingen, så vi sikrer mere tid og ro omkring de mest syge patienter og deres behandling," siger hun.  

Ministerens melding hilses velkommen hos Psykiatrisk Selskab, der ser oprettelsen af flere sengepladser som et nybrud:

"Sengepladser har i flere år været et tabuord. Ingen har villet høre, når vi sagde, at vi har fået nedlagt for mange senge," siger Gitte Ahle. 

Læs hele artiklen på Altinget: sundhed. Her kan du også få kommentarer og ønsker fra Lægeforeningen og Psykiatrisk Selskab.

Forrige artikel Regeringen vil lette bureaukratiet for foreninger: Her er de 15 forslag Regeringen vil lette bureaukratiet for foreninger: Her er de 15 forslag Næste artikel Eva Kjer indleder tjenstligt forhør mod to ansatte  Eva Kjer indleder tjenstligt forhør mod to ansatte