Regeringen vil kulegrave retspsykiatrien og oprette intensivafdelinger

PSYKIATRI: Eksplosiv stigning i antallet af retspsykiatriske patienter presser almenpsykiatrien. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) vil derfor se på organiseringen og oprette nye sengeafsnit til de tungeste patienter.

Nye intensive sengeafsnit i psykiatrien er en del af regeringens psykiatriplan, siger Ellen Trane Nørby (V). Her er det Risskov Psykiatrisk Hospital.
Nye intensive sengeafsnit i psykiatrien er en del af regeringens psykiatriplan, siger Ellen Trane Nørby (V). Her er det Risskov Psykiatrisk Hospital. Foto: Jens Thaysen/Ritzau Scanpix
Signe Løntoft

Antallet af retspsykiatriske patienter er tredoblet på 15 år.

Den markante stigning bekymrer sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). Derfor præsenterer regeringen fredag 21. september sin nye psykiatrihandlingsplan, der blandt andet skal kulegrave hele det retspsykiatriske område.

"Regeringen vil se på, om det retspsykiatriske område kan organiseres bedre," siger hun.

Stigningen i antallet af retspsykiatriske patienter har blandt andet betydet, at denne gruppe ifølge tal fra Danske Regioner - trods oprettelsen af nye særlige sengepladser - nu optager 10 procent af de almindelige psykiatriske sengepladser. 

Patienterne er jo ikke farlige, når de er velbehandlede, men når vi er nødt til at udskrive patienter for tidligt, vil der være en risiko for, at nogle begår kriminalitet i psykotisk tilstand.

Gitte Ahle, Formand, Psykiatrisk Selskab

Ellen Trane Nørby er opmærksom på, at de mange retspykiatriske patienter påvirker den samlede psykiatri. Men det er domstolene, der skal vurdere, om patienter skal afsone i fængsel eller på en retspsykiatrisk afdeling.

"For nogle mennesker er der desværre tale om, at de ikke har fået den rette hjælp i tide, så de ender med at begå kriminalitet," siger hun.

Fokus på forholdene
Ellen Trane Nørby peger på, at netop forholdene for de mest syge patienter i almenpsykiatrien bliver et af de helt centrale indsatsområder i regeringens kommende psykiatriplan:

"Vi skal have oprettet reelle intensive afdelinger i psykiatrien, og det vil være Sundhedsstyrelsen, der kommer til at definere kvalitetsstandarder for intensivbehandlingen, så vi sikrer mere tid og ro omkring de mest syge patienter og deres behandling," siger hun.  

Ministerens melding hilses velkommen hos Psykiatrisk Selskab, der ser oprettelsen af flere sengepladser som et nybrud:

"Sengepladser har i flere år været et tabuord. Ingen har villet høre, når vi sagde, at vi har fået nedlagt for mange senge," siger Gitte Ahle. 

Læs hele artiklen på Altinget: sundhed. Her kan du også få kommentarer og ønsker fra Lægeforeningen og Psykiatrisk Selskab.

Dokumentation

Psykiatrihandlingsplan

Regeringen præsenterer sit udspil til en handlingsplan for psykiatrien fredag den 21. september.

I sit overblik over den kommende politiske sæson skriver Altingets sundhedspolitiske analytiker, Ole Toft, blandt andet:

"Først og fremmest skal man holde øje med beløbets størrelse til planens initiativer. Thorning-regeringens psykiatriplan til 2,2 milliarder kroner var i høj grad et engangsbeløb til især byggeri. Kun de 300 millioner var varige midler.

Generelt har røde partier mere fokus på psykiatri, og det vil derfor være en markant sejr for blå blok, hvis man ender med at få skrabet flere varige midler frem end Thorning-regeringen og resten af rød blok.

Indholdsmæssigt bliver det rigtigt interessant at se, hvilke svar regeringen vil komme op med i forhold til de mest alvorligt psykisk syge. Alle er enige om, at behandlingen i dag halter, men samtidig koster fem procent af de psykisk syge omkring 50 procent af psykiatribevillingerne."

Læs hele analysen her.

 


E-mail Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ellen Trane Nørby

Fhv. MF (V)
cand.mag. i kunsthistorie (Københavns Uni. 2005)

Gitte Ahle

fhv. formand, Dansk Psykiatrisk Selskab
cand.med (Københavns Uni. 2005)

Kirsten Ilkjær

Formand, Foreningen af Praktiserende Speciallæger, næstformand, Lægeforeningen
speciallæge i psykiatri