Rød blok klar med plan for udtagning af klimabelastende landbrugsjord

NATUR: Regeringen og partierne i rød blok har lagt en plan for at udtage landbrugsjord for 600 millioner kroner. Det er først og fremmest til gavn for klimaet, lyder det fra fødevareministeren. Kommunerne er ikke begejstrede.

S-regeringen og de øvrige partier i rød blok er nu klar med en længe ventet plan for udtagning af landbrugsjord, som er et af de mest centrale klima- og miljøtiltag på landbrugsområdet.

I alt bruger partierne de første 600 millioner kroner af de i alt to milliarder kroner, der blev afsat over ti år med den seneste finanslovsaftale.

”Det er til gavn for naturen, fordi vi får mere af den. Men først og fremmest er det til gavn for klimaet, fordi vi forvandler nogle særligt klimabelastende marker, og laver dem om til natur, som er klimavenlig, ved at holde på CO2,” siger fødevareminister Mogens Jensen (S) i en skriftlig kommentar.

Ordningens succes afhænger af, at landmænd frivilligt søger tilskud hos Miljøstyrelsen til at stoppe landbrugsdriften. Og fødevareministeren forventer, at landbruget kommer til at gå positivt til sagen.

”Udtagning af lavbundsjorde har været efterlyst af erhvervet selv, og jeg forventer på den baggrund, at der vil blive stor søgning til ordningen. Dansk landbrug skal være grønnere og mere klimavenligt, og det her er et meget vigtigt skridt i den retning,” siger Mogens Jensen.

Naturstyrelsen får central rolle
De 600 millioner kroner fordeles på tre måder. 255,5 millioner bliver afsat til en national tilskudsordning under Miljøstyrelsen, mens 329 millioner kroner bliver sendt til Naturstyrelsen, som kan gå i gang med lavbundsprojekter i hele landet. Derudover afsætter partierne 17,3 millioner kroner til at sikre mere viden om effekten af at udtage lavbundsjorde. Som Altinget beskrev i december sidste år, er der opstået stor tvivl om, hvor stor klimaeffekten er ved at udtage jordene.

Partierne bag finansloven har som nævnt afsat samlet to milliarder kroner over de næste ti år. Ministeriet vurderer, at det i alt vil kunne betyde udtagning af 15.000 hektar lavbundjord med en samlet reduktion af CO2 på 0,27 tons om året. Målet om 70 procent CO2-reduktion frem mod 2030 kræver en samlet indsats på omkring 20 millioner tons. Der er i alt 171.000 klimabelastende lavbundsjorde i Danmark.

KL kritiserer
I kommunerne bakker man op om at udtage lavbundsjorde. Men fra KL lyder der samtidig stor bekymring for den model, som politikerne har lagt op i det udkast til bekendtgørelse, som netop har været i såkaldt præhøring hos centrale aktører. Direktør Laila Kildesgaard begræder, at Naturstyrelsen nu får alle de virkemidler til udtagning af landbrugsjord, som kommunerne har efterspurgt i årevis.

”Vi er helt enige i, at der er behov for en hurtig indsats for at udtage lavbundsarealer, så vi blandt andet kan nå 2030-målene for CO2-reduktion. Men det bør ske klogt, omkostningseffektivt og ikke mindst i synergi med de øvrige indsatser og tilgrænsende arealer. Det vil ikke ske ved at give Naturstyrelsen de redskaber og opgaver, der er tiltænkt,” siger hun i en skriftlig kommentar.

Hun frygter, at der ikke sikres den nødvendige helhedsplanlægning, hvor der med udtagning af landbrugsjorden sikres mange forskellige miljø- og klimagevinster på en og samme tid.

”Vi er alvorligt bekymrede for, at det tiltænkte setup vil spænde ben for de igangværende indsatser, hvor kommunerne arbejder hårdt på at nå de aftalte mål med eksempelvis vådområderne, klimatilpasning og opsætning af de store solcelleanlæg. Det går nemlig stik imod den samtænkning af indsatser og hensyn, som vi har meget brug for i den fremtidige brug af arealerne,” siger Laila Kildesgaard.

Udkastet til bekendtgørelse forventes at sende i offentlig høring i næste uge. Læs her KL’s høringssvar til det udkast, der var sendt i præhøring.

Forrige artikel 25 kommuner vil sænke skatten med over en halv milliard kroner 25 kommuner vil sænke skatten med over en halv milliard kroner Næste artikel Eksperter bekymrede for ny klimaaftale om  landbrugsjord Eksperter bekymrede for ny klimaaftale om landbrugsjord