S og V: Der er brug for endnu mere udflytning

DEBAT: Region Sjælland hilser 'Bedre balance II' velkommen. Men der er brug for endnu flere arbejdspladser og uddannelser uden for de store byer, mener Heino Knudsen (S) og Niels Hörup (V).

Af Heino Knudsen (S) og Niels Hörup (V)
Hhv. regionsrådsformand for Region Sjælland og borgmester i Solrød Kommune samt formand for KKR Sjælland

931 nye statslige job er på vej til Region Sjælland. Det er en stor og god nyhed, og det viser, at det giver gevinst, når kommuner og region står sammen og taler med én stemme. Og vi er glade for, at regeringen har lyttet.

Godt 4.000 statslige arbejdspladser skal flyttes fra København i denne omgang, og næsten hvert fjerde af disse job får ny adresse i Region Sjælland. Det er vi særdeles tilfredse med.

469 arbejdspladser var som led i udflytning af skattestyrelser i forvejen kendt som værende på vej til Region Sjælland. Men det har stor betydning for Region Sjælland, at vi nu får 931 nye arbejdspladser hertil. Det går rigtig godt for vores private virksomheder lige nu, og de statslige arbejdspladser kan give os det ekstra boost, som får væksten til at bide sig fast og brede sig til hele regionen – fra Lolland til Sjællands Odde.

Flytningen af statslige arbejdspladser er nødvendig og rimelig. Den er et opgør med centraliseringen, der i årevis har været med til at skabe et Danmark i ubalance, som de unge flytter væk fra, fordi mulighederne er for få. Nu får borgerne i Region Sjælland nogle af arbejdspladserne og nogle af mulighederne tilbage.

Det lykkedes at få statslige arbejdspladser til nogle af de områder, som ikke blev tilgodeset i første runde af 'Bedre balance'. For eksempel får Lolland 111 nye job med 'Bedre balance II', og i Stenlille vil 113 nye job hos dele af et statsligt gasselskab og Energinet i den grad kunne mærkes.

Holbæk fik i første runde af 'Bedre balance' tilført 120 statslige arbejdspladser med fokus på uddannelse, evaluering og kvalitetssikring. Nu bliver dette faglige miljø styrket yderligere med indflytning af dele af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Der bliver også bygget videre på de faglige miljøer, der allerede er skabt med statslige arbejdspladser i blandt andet Ringsted og Næstved.

Uddannelse giver vækst
Regeringen vil som led i 'Bedre Balance II' gøre det nemmere at tage en uddannelse uden for de store byer. I Region Sjælland oprettes uddannelsesstationer i Kalundborg og Nykøbing Falster, hvor studerende kan tage dele af deres uddannelse. I Kalundborg kan unge fremover tage en del af bioanalytikeruddannelsen, som udbydes af professionshøjskolen Absalon i Næstved, og i Nykøbing Falster kan man læse til produktionsteknolog i regi af Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse.

Vi er selvfølgelig positive over for de to nye uddannelsesstationer. Det er et lille skridt i den rigtige retning, når vi skal have flere unge til at vælge uddannelse til. Nu er døren åben, og vi vil kæmpe for at holde den åben, så vi på sigt får etableret egentlige uddannelser flere steder i Region Sjælland.

Fremskrivninger viser, at der i Region Sjælland vil mangle 8.000 personer med de rette kompetencer i 2025, heraf en del inden for det tekniske område. Derfor er det godt, at der nu er flere greb, som kan være med til at vende den udvikling. Sidste år lykkedes det med fælles pres fra kommuner, region og virksomheder at få en ingeniøruddannelse til Kalundborg. Med de nye uddannelsesstationer får unge endnu flere muligheder for at uddanne sig i regionen.

Vi ved, at mange vælger at slå sig ned i nærheden af det sted, hvor de er blevet uddannet og dér, hvor der er arbejde at få. På sigt ønsker vi som nævnt, at der bliver oprettet flere egentlige uddannelser i Region Sjælland, og de skal placeres de steder, hvor virksomhederne har brug for dem – som det er sket med ingeniøruddannelsen i Kalundborg.

Bedre balance III
'Bedre balance II' er en gevinst for Region Sjælland. Vi arbejder på højtryk for, at de 931 nye arbejdspladser bliver en gevinst for alle, der bor og arbejder i Region Sjælland, og ikke blot for de kommuner, der snart kan sige velkommen til de statslige arbejdspladser.

I dialog med både medarbejdere og arbejdspladser er vi i gang med at gøre det endnu mere attraktivt at flytte til regionen. Jobordninger for ægtefæller, netværk for nye i byen og ledernetværk er nogle af de initiativer, kommuner og region har sat i gang. Disse ting gør – sammen med den gode kommunale service og fordelagtige boligpriser – det meget tiltrækkende at flytte med ind i regionen.

Samtidig udvikler vi gennem Greater Copenhagen-samarbejdet hele metropolregionens fokuserede arbejde for at skabe vækst og arbejdspladser gennem blandt andet en stærk digital infrastruktur, sammenhængende og fælles prioriterede trafikløsninger samt levende og attraktiv turisme. Det styrker de fordele og synergier, vi har som en del af en fælles metropolregion. Og det gør det oplagt og tiltrækkende for endnu flere statslige arbejdspladser at flytte ind i regionen. Det vil booste vores udvikling til gensidig gavn i Greater Copenhagen-metropolen.

Vi spiller derfor bolden tilbage til regeringen. Der er brug for at flytte endnu flere statslige arbejdspladser tilbage til Region Sjælland samt oprette flere uddannelser uden for de store byer.

Kom bare med 'Bedre balance III'. Vi er klar og tager gerne dialogen, så næste bølge også tilgodeser de kommuner, der endnu ikke har fået del i udflytning af statslige arbejdspladser.

Forrige artikel HK: Verden er forandret – også for fagbevægelsen HK: Verden er forandret – også for fagbevægelsen Næste artikel Tommy Petersen: En republikaners tak til prins Henrik Tommy Petersen: En republikaners tak til prins Henrik